Przed użyciem Haier D21fa11 Akm

Przed użyciem Haier D21fa11 Akm, należy upewnić się, że wszystkie czynności montażowe zostały wykonane zgodnie z instrukcją. Używając Haier D21fa11 Akm, należy również upewnić się, że wszystkie elementy są dobrze dostosowane i dopasowane do systemu. Należy również upewnić się, że cały system został wyregulowany zgodnie z zaleceniami producenta. Tak więc, przed użyciem Haier D21fa11 Akm, należy upewnić się, że wszystkie elementy są poprawnie zainstalowane i dobrze dobrane do systemu.

Ostatnia aktualizacja: Przed użyciem Haier D21fa11 Akm

17. 04. 2019

6 min. czytania

Czy mieliście do czynienia z osobą, która straciła przytomność i przestała oddychać? Czy podczas resuscytacji przyszło Wam do głowy, by użyć defibrylatora AED? Jeśli nie wiecie, czym jest to urządzenie, lub myślicie, że nie potraficie go obsługiwać, poniższy artykuł powinien rozwiać Wasze wątpliwości.


Co to jest defibrylator AED?

AED, czyli Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (ang. Automated External Defibrillator) to specjalistyczne urządzenie, informujące ratownika przy pomocy komend głosowych i wizualnych czy konieczna jest defibrylacja. Jego działanie opiera się na podstawie bieżącej analizy rytmu serca poszkodowanego. Defibrylator AED jest wyposażony w dwie samoprzylepne elektrody naklejane na klatkę piersiową poszkodowanego. Urządzenie to samo decyduje o konieczności wyładowania elektrycznego i jego sile. Zależnie od modelu, działa w trybie automatycznym (sam wyzwala wyładowanie) lub półautomatycznym (informuje, że w danym momencie impuls może być wyzwolony przez ratownika). W Polsce najczęściej stosuje się defibrylatory półautomatyczne.

Pamiętaj! Defibrylatory AED są powszechnie dostępne i mogą być używane przez osoby bez wykształcenia medycznego.


Produkty do udzielania pomocy

Defibrylatory AED są dostępne w wielu miejscach publicznych, takich jak:

 • szkoły,
 • przedszkola,
 • centra handlowe,
 • biura.

Dzięki temu, w razie nagłego zatrzymania krążenia można z nich jak najszybciej skorzystać. Idealną sytuacją byłoby umieszczanie defibrylatorów w widocznych miejscach, aby każdy z nas miał do nich dostęp i mógł w ciągu maksymalnie 2 minut dostarczyć urządzenie na miejsce zdarzenia. Dlaczego akurat tyle? Ponieważ defibrylacja wykonana w ciągu 1-3 minut od nagłego zatrzymania krążenia sprawi, że szanse poszkodowanego na przeżycie wzrosną aż do 75%.

Dzięki programowi Publiczny Dostęp do Defibrylacji (PAD) oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego, w wielu polskich miastach znajduje się coraz więcej defibrylatorów AED. Można je zlokalizować przy pomocy wielu aplikacji. Jednak w porównaniu do innych krajów, wciąż jesteśmy w tyle. Za przykład może posłużyć Japonia, w której AED można spotkać na każdym kroku, nawet w automatach z napojami i jedzeniem.

Inne rodzaje defibrylatorów

Oprócz modelu AED istnieją jeszcze dwa rodzaje defibrylatorów: stacjonarny (manualny, kliniczny) i implantowany kardiowerter-defibrylator.

Defibrylator stacjonarny jest wykorzystywany w szpitalach i karetkach specjalistycznych. Uwaga! Może z niego skorzystać jedynie personel medyczny. Defibrylator stacjonarny jest wyposażony w metalowe “łyżki” przykładane do klatki piersiowej poszkodowanego, monitor oraz drukarkę. Na monitorze wyświetla się rodzaj arytmii, co pozwala na samodzielną interpretację wyników przez ratownika i zadecydowanie o konieczności defibrylacji oraz sile wyładowania elektrycznego.

Chociaż brzmi to nieprawdopodobnie, defibrylator można również wszczepić do serca na stałe. Implantowany kardiowerter-defibrylator (ICD) występuje w wersji miniaturowej – wielkością jest zbliżony do pudełka zapałek – i posiada elektrody zakładane wewnątrz serca. Stosuje się go u chorych po reanimacji z powodu zatrzymania krążenia – jest to wówczas prewencja wtórna. Natomiast w prewencji pierwotnej wszczepia się go również osobom, u których wieloletnie badania i obserwacje wskazują na wysokie ryzyko nagłego zatrzymania krążenia.

Kto może używać defibrylatora AED?

Polskie prawo nie reguluje, kto może używać defibrylatora AED. Tak więc może być on stosowany przez każdą osobę, niezależnie od przebytego wcześniej kursu pierwszej pomocy. AED jest na tyle intuicyjne i proste w obsłudze, że samo przeprowadzi ratownika krok po kroku przez defibrylację. Jednakże nie wszystkie kraje podchodzą do tego aż tak łagodnie. W niektórych państwach po defibrylator można sięgnąć dopiero po przebyciu odpowiedniego kursu z zakresu pierwszej pomocy z użyciem AED.

Jak używać defibrylator AED podczas nagłego zatrzymania krążenia?

Podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia to wskazanie do skorzystania z defibrylatora AED. Od czego zacząć?

Włącz defibrylator i przyklej elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową osoby poszkodowanej. Jeśli podczas reanimacji towarzyszy Ci druga osoba, powinna ona wciąż kontynuować podjętą wcześniej resuscytację krążeniowo-oddechową. Postępuj według poleceń defibrylatora. Defibrylator samodzielnie wykona analizę rytmu serca poszkodowanego. Pamiętaj! Podczas analizy nie wolno zbliżać się do urządzenia.

Jeśli defibrylacja jest wskazana, należy upewnić się, że wszyscy odsunęli się od poszkodowanego, a następnie nacisnąć przycisk defibrylacji. Jednak w przypadku w pełni automatycznych defibrylatorów nie jest to konieczne. Następnie należy powrócić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czyli RKO (30 uciśnięć na 2 oddechy ratownicze) i kontynuować ją zgodnie z poleceniami defibrylatora. Jeśli defibrylacja nie jest wskazana, nie wolno przerywać RKO aż:

 • do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego,
 • poszkodowany zacznie prawidłowo oddychać,
 • ulegniesz wyczerpaniu i nie będziesz w stanie kontynuować RKO.

Czy defibrylator AED można stosować u dzieci?

Podczas nagłego zatrzymania krążenia u dziecka należy zawsze zacząć od 5 oddechów ratowniczych. Wynika to z faktu, iż zatrzymanie krążenia u najmłodszych jest najczęściej związane z niewydolnością oddechową. Następnie należy kontynuować resuscytację krążeniowo-oddechową w takim sam sposób, jak u dorosłych (30 uciśnięć, 2 oddechy ratownicze). Uwaga! W przypadku dziecka powyżej 1 roku życia uciskaj klatkę piersiową jedną ręką. Podczas RKO warto zawołać kogoś, aby jak najszybciej pobiegł po najbliższy AED. Defibrylator może być używany w przypadku dzieci powyżej 1 roku życia – wskazane jest tu użycie elektrod pediatrycznych lub przełączenie AED na tryb dziecięcy i przyklejenie elektrod zgodnie z rysunkiem. Dziecko powyżej 8 roku życia lub w okresie dojrzewania można reanimować z użyciem standardowych elektrod lub bez przełączania na tryb dziecięcy.

Sytuacje szczególne przy użyciu defibrylatora AED

Podczas używania defibrylatora AED należy pamiętać o kilku istotnych zasadach:

 1. Nie wolno dotykać poszkodowanego w trakcie analizy rytmu serca oraz defibrylacji, ponieważ może to zakłócić działanie AED. Najlepiej wówczas odsunąć się od poszkodowanego o kilka kroków – defibrylator sam poinformuje nas, kiedy to zrobić.
 2. Defibrylatora AED nie wolno używać, gdy poszkodowany znajduje się w wodzie. Należy wyciągnąć go na ląd i osuszyć klatkę piersiową, dopiero wtedy można bezpiecznie nakleić elektrody.
 3. Nie należy korzystać z AED w pobliżu materiałów łatwopalnych, np. paliw czy rozpuszczalników, ze względu na wysokie ryzyko zapalenia lub wybuchu.
 4. Nie wolno przebywać obok urządzeń emitujących silne pole elektromagnetyczne, gdyż mogą one zaburzać proces sprawdzania rytmu serca i powodować niewłaściwy odczyt. Należy unikać korzystania z AED w pobliżu telefonów komórkowych, urządzeń radiokomunikacyjnych i elektroniki biurowej.
 5. Jeśli poszkodowany ma rozrusznik serca (świadczy o tym zgrubienie z blizną w okolicach serca), należy przykleić elektrody w odległości około 10 cm od tego miejsca. Podobnie jest z plastrami leczniczymi, które także należy ominąć lub usunąć podczas przyklejania elektrod.
 6. Jeżeli poszkodowany ma mocno owłosioną klatkę piersiową, usuń włosy przy pomocy jednorazowej maszynki do golenia, dołączonej do zestawu AED.
 7. Kobiety w ciąży należy defibrylować zgodnie z wytycznymi odnośnie defibrylacji osób dorosłych.

Defibrylator AED to urządzenie, bez którego trudno wyobrazić sobie skuteczną resuscytację. Dzięki intuicyjnej obsłudze i rosnącej dostępności w przestrzeni publicznej sięga po niego coraz więcej osób. Pamiętajmy, że to dzięki nim szanse na uratowanie życia rosną nawet do 75%. Warto pomagać!


Źródło:

Wytyczne resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji, Kraków 2016.

Dziennik Ustaw

Dz. U. 2023. 202 t. j.

Akt obowiązujący

Wersja od: 30 stycznia 2023 r.

Art. 48.  [Działania podejmowane przed użyciem broni palnej]

1. 

Przed użyciem broni palnej uprawniony podejmuje następujące działania:

1)

identyfikuje swoją formację albo służbę okrzykiem przez wskazanie jej pełnej nazwy lub ustawowego skrótu, a w przypadku uprawnionego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 - okrzykiem: "Ochrona! ";

2)

wzywa osobę do zachowania zgodnego z prawem, a w szczególności do:

a)

natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej osoby,

c)

odstąpienia od użycia przemocy.

2. 

W przypadku niepodporządkowania się wezwaniom, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uprawniony uprzedza o użyciu broni palnej okrzykiem: "Stój, bo strzelam! ", a jeżeli wezwanie to okaże się nieskuteczne, oddaje strzał ostrzegawczy w bezpiecznym kierunku.

3. 

Od procedury, o której mowa w ust. 1 i 2, lub jej poszczególnych elementów, w szczególności od oddania strzału ostrzegawczego, można odstąpić, jeżeli:

1)

ich zrealizowanie groziłoby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby lub

2)

jest to niezbędne dla zapobieżenia wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. z 2022 r. poz. 2632), a inne środki ze względu na okoliczności mogłyby okazać się niewystarczające.

4. 

Przed rozpoczęciem konwoju lub doprowadzenia uprawniony uprzedza osobę pozbawioną wolności, w stosunku do której zgodnie z art. 45 pkt 4 lit. b i c możliwe jest użycie broni palnej, o możliwości użycia w stosunku do niej broni palnej w przypadku podjęcia przez nią próby ucieczki.

Zmywarka to urządzenie, do używania którego nie potrzeba specjalistycznej wiedzy. Dlatego też wiele osób całkowicie rezygnuje z czytania instrukcji urządzenia. To jednak duży błąd. Pierwsze uruchomienie zmywarki wymaga wykonania kilku kroków. Dowiedz się jakich.

Masz nową zmywarkę? Pewnie już nie możesz się doczekać, aż wymyjesz w niej swoje komplety sztućców i naczyń, prawda? 😄 To zrozumiałe, że chcesz, aby szybko odzyskały one swój blask, ale… nie tak szybko!

Zanim uruchomisz pierwszy cykl mycia, musisz pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Dowiedz się, jak powinno wyglądać pierwsze uruchomienie zmywarki!

Sprawdź, co znajdziesz w tej publikacji

 • Pierwsze uruchomienie zmywarki — jak ją podłączyć?
 • Pierwsze ustawienie zmywarki
 • Kilka słów na temat środków czyszczących
  • A co z kapsułkami?
 • Pierwsze uruchomienie zmywarki — z naczyniami czy bez?

Pierwsze uruchomienie zmywarki — jak ją podłączyć?

Niezależnie od tego, czy zdecydowałaś (lub zdecydowałeś) się na zmywarkę do zabudowy czy wolnostojącą — podłączenie urządzenia wygląda zawsze tak samo. Przede wszystkim musisz doprowadzić do niej wodę za pomocą węża (często zakończonego elektrozaworem). Po tym musisz poprowadzić wąż spustowy do kanalizacji. Dopiero po wykonaniu tych czynności, możesz podłączyć urządzenie do prądu. 😄

Jednak podczas tych kroków, pamiętaj o kilku ważnych kwestiach:

 • zmywarkę podłącz do zimnej wody (urządzenie samo podgrzewa wodę do odpowiedniej temperatury);
 • upewnij się, że żaden z węży nie jest przygnieciony;
 • idealnie wypoziomuj zmywarkę za pomocą regulowanych nóżek.

Zmywarka uruchomiona? To możemy iść dalej! 😄

Pierwsze ustawienie zmywarki

Na skuteczność zmywarki ogromny wpływ ma twardość wody. Gdy jest zbyt duża — urządzenie może np. nie domywać naczyń.

Przed pierwszym uruchomieniem zmywarki należy sprawdzić, jaka jest twardość wody. Służą do tego specjalne paski dołączane do zmywarki.

W instrukcji obsługi do zmywarki znajduje się tabela, która pokazuje, jak odczytać wyniki analizy. Przyjmuje się, że:

 • 0-8 dH — to woda miękka;
 • 9-16 dH — to woda średnia;
 • 17-50 dH — to woda twarda.

W zależności od tego, jaki poziom twardości wyjdzie podczas testu — należy ustawić odpowiednie parametry w zmywarce. Nie pomijaj tego etapu — to bardzo ważny moment, w którym ustalasz tak naprawdę jak dużo soli ma pobierać zmywarka podczas mycia naczyń. Jeżeli nie będzie to prawidłowa ilość — może to zaburzyć skuteczność czyszczenia. 

Kilka słów na temat środków czyszczących

Zmywarka nie działa jednak na samą wodę. 😄 Do prawidłowego działania potrzebuje środków do czyszczenia. A czego dokładnie? Co do zasady, podczas korzystania ze zmywarki potrzebujesz:

 • soli zmiękczającej — stosowanej w celu zmiękczenia wody;
 • nabłyszczacza — w celu zapewnienie połysku naczyniom (ale także wspomagania suszenia);
 • środka czyszczącego — czyli detergentu, który usuwa brud i tłuszcz z naczyń.

Jeżeli korzystasz z tych środków, musisz zadbać o to, aby umieścić je w odpowiednio oznaczonych miejscach. Sól wsypuje się do dozownika często oznaczonego literą S (a dokładniej symbolem S zbudowanym ze strzałek), nabłyszczacz do dozownika z symbolem gwiazdki. Z kolei środek do czyszczenia umieszcza się w specjalnym pojemniku (najczęściej na wewnętrznej stronie drzwi zmywarki).

Uwaga! Przed pierwszym dodaniem soli zmiękczającej do dozownika, wypełnij go wodą. Dopiero po nalaniu wody wsyp środek do pojemnika. 

A co z kapsułkami?

Zamiast korzystać z każdego z tych środków osobno, możesz także używać kapsułek do zmywania 3w1. W takiej sytuacji nie musisz pamiętać o dozowaniu nabłyszczacza czy soli — wszystko jest odmierzone w kapsułce. 

Uwaga! Pamiętaj, że nie wszystkie kapsułki do zmywania mają w sobie środek do czyszczenia, sól i nabłyszczacz. W przypadku tańszych produktów, mogą one zawierać np. wyłącznie sam detergent. Dlatego dokładnie zapoznaj się z charakterystyką produktu — i zadbaj o to, aby podczas zmywania, naczynia miały zapewnione każdy ze środków. 😄

Pierwsze uruchomienie zmywarki — z naczyniami czy bez?

Pamiętaj o tym, że zmywarkę przed pierwszym użyciem należy umyć. Możesz spróbować zrobić to za pomocą szmatki i gąbki — jednak nie przyniesie to tak dobrych efektów jak tzw. puste umycie naczyń.

W związku z tym zanim wymyjesz pierwsze talerze czy sztućce — wybierz program ekspresowy i uruchom zmywarkę. Pamiętaj — chodzi w nim tylko o “przepłukanie” wnętrza urządzenia.

Jak widzisz — przed pierwszym uruchomieniem zmywarki trzeba pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Podobnie jak w przypadku innych sprzętów AGD — np. pl/porady/ile-musi-odstac-nowa-lodowka">lodówki czy piekarnika — przed uruchomieniem, warto dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania. Zaoszczędzi Ci to na pewno wielu stresów podczas późniejszej obsługi urządzenia. 😄

00głos

Ocena publikacji

Przed użyciem Haier D21fa11 Akm

Bezpośredni link do pobrania Przed użyciem Haier D21fa11 Akm

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Przed użyciem Haier D21fa11 Akm