Plan instalacji Ge Je1840

Plan instalacji Ge Je1840 jest to kompleksowy system instalacji elektrycznej dla domu jednorodzinnego. System ten może być stosowany do budowy nowych domów lub modernizacji istniejących budynków. System ten oferuje wiele zalet, w tym wygodę i oszczędność energii. System zaprojektowano z myślą o ułatwieniu instalacji i zwiększeniu jej niezawodności. Ge Je1840 oferuje szeroką gamę możliwości, w tym systemy podłączenia, bezpieczeństwo, oszczędność energii, kontrolę dostępu i wiele innych. System ten może być stosowany do budowy nowych domów lub modernizacji istniejących budynków, a jego wysoka jakość jest gwarancją trwałości i bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Plan instalacji Ge Je1840

W efekcie instalacja dostosowywana jest do potrzeb użytkownika, a prace montażowe powinien prowadzić uprawniony elektryk, poświadczając ich prawidłowe wykonanie stosownym oświadczeniem.

Natomiast bazowym ograniczeniem w użytkowaniu i rozbudowie instalacji elektrycznej jest dokumentacja projektowa przyłącza elektroenergetycznego zawierająca m. in. : schemat ideowy, opis rodzaju i lokalizacji przyłącza, zastosowanych przewodów i zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych oraz nominalnego poboru mocy, co decyduje o możliwości obciążenia sieci.

W typowych warunkach użytkowania moc umowna potrzebna do zasilania domu jednorodzinnego zawiera się w granicach 9-16 kW, przy czym niekiedy może być ona ograniczona możliwościami obciążenia istniejącej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez miejscowy zakład energetyczny. 

Czym jest schemat elektryczny?

Schemat elektryczny to rysunek techniczny, który za pomocą symboli graficznych przedstawia wszystkie połączenia elektryczne w danym układzie.

Według normy PN-79/E-01244 wyróżniamy cztery podstawowe rodzaje schematów elektrycznych:

 1. Schemat elektryczny podstawowy - strukturalny (wskazuje rozmieszczenie elementów), funkcjonalny (zawiera informacje o funkcjach poszczególnych elementów).
 2. Schemat elektryczny wyjaśniający - ideowy (ukazuje obiekty, elementy, połączenia między nimi przy pomocy symboli), zastępczy (upraszcza skomplikowane schematy).
 3. Schemat elektryczny wykonawczy - połączeń wewnętrznych, połączeń zewnętrznych, przyłączeń.
 4. Plan - plan instalacji elektrycznej, plan rozmieszczenia, plan sieci i linii.

Podział schematów elektrycznych ze względu na rodzaj rysunku:

 • schemat ideowy (jednokreskowy) - to ogólny rysunek, w którym elektryk znajdzie podstawowe informacje o elementach instalacji elektrycznej (bez dokładnego ich rozmieszczenia),
 • schemat rozwinięty - zawiera informacje o funkcjach każdego z elementów i ich dokładne rozmieszczenie w instalacji elektrycznej,
 • schemat oprzewodowania - znajdują się w nim informacje o połączeniach urządzeń z listwami zaciskowymi,
 • schemat montażowy - zawiera dane o rzeczywistym rozmieszczeniu elementów w instalacji elektrycznej.

Oznaczenia literowe i podstawowe symbole w schemacie elektrycznym

OZNACZENIA LITEROWE W SCHEMACIE ELEKTRYCZNYM
PRĄD PRZEMIENNYPEPRZEWÓD OCHRONNY UZIEMIONYPENPRZEWÓD OCHRONNY UZIEMIONY NEUTRALNYNPRZEWÓD NEUTRALNYLPRZEWÓD FAZOWYL1, L2, L3... FAZA 1, FAZA 2, FAZA 3... L+, L-, MBIEGUN DODATNI, BIEGUN UJEMNY, BIEGUN ŚRODKOWYMATERIAŁ BUDUJĄCY PRZEWÓDAKABEL Z ALUMINIUMFKABEL ZE STALI MIĘKKIEJKONSTRUKCJA PRZEWODUDRUTLINKALgLINKA GIĘTKAKOLORY PRZEWODÓWN - niebieskiL - czarny lub brązowyNAPIĘCIE FAZOWEPE - zielono-żółtyUZIEMIENIE

Symbole przewodów, połączeń i linii w schemacie elektrycznym. (rys. Redakcja BD)

Podstawowe symbole w schemacie elektrycznym. Redakcja BD)

Jak poprowadzić obwody elektryczne?

Instalacja domowa jest zespołem różnorodnych elementów elektrycznych połączonych ze sobą przewodami. Dzieli się ona na obwody zasilające poszczególne urządzenia lub ich grupy - nazywane odbiornikami.

W skład poszczególnych obwodów, zależnie od ich przeznaczenia, wchodzi:

 • aparatura zabezpieczająco-sterująca umieszczona w rozdzielnicy,
 • łączniki (wyłączniki) oświetlenia,
 • gniazda wtykowe,
 • wypusty przyłączeniowe.
 • Liczba obwodów w domu zależy od liczby i rozmieszczenia gniazd, punktów oświetleniowych oraz rodzaju i mocy urządzeń elektrycznych. Każdy obwód chroniony jest oddzielnym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym o prądzie nominalnym dobranym do obciążenia tego obwodu - zwykle 6-16 A. Przy zasilaniu z sieci trójfazowej rozdział na obwody powinien zapewniać możliwie równomierne obciążenie poszczególnych faz.

  Warto też podłączyć obwody tak, aby do każdego pomieszczenia doprowadzone było zasilanie z dwóch różnych faz, co w razie awarii jednej fazy umożliwi przynajmniej częściowe korzystanie z urządzeń elektrycznych w tym pomieszczeniu.

  W domowych instalacjach elektrycznych rozprowadzenie przewodów może odbywać się:

 • w rurkach instalacyjnych przykrytych tynkiem,
 • bezpośrednio w warstwie tynku,
 • w listwach instalacyjnych,
 • po wierzchu ściany.
 • Przewody prowadzi się zawsze po liniach prostych równolegle lub pionowo do podłogi. Po ich ułożeniu warto zrobić dokumentację fotograficzną, dzięki czemu będziemy mogli uniknąć uszkodzenia przewodów.

  Montaż wewnętrznej instalacji elektrycznej wykonujemy na etapie stanu surowego zamkniętego, zaczynając od ustalenia lokalizacji rozdzielnicy, punktów oświetleniowych i ich wyłączników, gniazd oraz miejsc podłączenia stałych urządzeń elektrycznych. W praktyce rozmieszczenie tych elementów instalacji wyznacza się kredą na ścianach i sufitach, a przy bardziej rozbudowanym okablowaniu dołączając, np. kartkę z opisem funkcji.

  Przewody wielożyłowe płaskie YDYp. (fot. Stanisław Liberski)

  Najczęściej do ułożenia bezpośrednio w tynku używa się przewodów wielożyłowych płaskich, w podwójnej izolacji o oznaczeniu YDYp. Przewody mocuje się opaskami z taśmy aluminiowej do ściany, a następnie pokrywa tynkiem. W miejscach rozgałęzienia montowane są puszki, w których mieszczą się złącza przewodów.

  Dobór przekroju przewodów uzależniony jest przede wszystkim od przewidywanego prądu obciążenia w danym obwodzie. Przy długich przewodach uwzględnia się także spadki napięcia przy nominalnym obciążeniu. Praktycznie większość obwodów w instalacjach domowych wykonuje się przewodami o przekroju 1, 5 mm2 lub 2, 5 mm2. Jedynie zasilanie odbiorników o dużej mocy i obiektów poza budynkiem mieszkalnym (np. garażu, budynku gospodarczego) jest doprowadzane przewodami o większym przekroju. 

  Lokalizacja i wyposażenie rozdzielnicy głównej

  Rozdzielnica główna, która pełni funkcję centrali sterująco-zabezpieczającej powinna być zlokalizowana w pobliżu wejścia do domu, w miejscu łatwo dostępnym. Wielkość rozdzielnicy określa liczba modułów aparatury możliwych do zainstalowania w jej wnętrzu, co z kolei zależy od stopnia rozbudowania instalacji domowej. 

  W domach jednorodzinnych jej pojemność powinna umożliwiać zamontowanie przynajmniej 24 modułów, a także uwzględniać wolne miejsca na ewentualną rozbudowę instalacji.

  Podstawowym wyposażeniem rozdzielnicy jest:

 • główny wyłącznik nadmiarowo-prądowy,
 • wyłączniki różnicowo-prądowe,
 • oraz wyłączniki nadmiarowe dla poszczególnych obwodów.
 • Rozdzielnicę główną montujemy w miejscu łatwo dostępnym - zazwyczaj przy wejściu do domu. Janusz Werner)

  W rozdzielnicy montuje się również dodatkową aparaturę: zabezpieczającą, np. ochronniki przeciwprzepięciowe; sterującą, np. styczniki, zegary oraz sygnalizacyjną, np. lampki kontrolne.

  Wyłączniki nadprądowe, nazywane popularnie bezpiecznikami, chronią instalację przed skutkami zwarcia lub nadmiernego obciążenia. Zakładane są dla poszczególnych obwodów odbiorczych, przy czym do jednego wyłącznika nie można podłączyć więcej niż 10 gniazdek wtyczkowych lub 20 punktów oświetleniowych.

  Urządzenia podłączone na stałe do instalacji (kuchenki elektryczne, bojlery, hydrofory, grzejniki akumulacyjne) oraz pralki, zmywarki powinny być zasilane z oddzielnych obwodów zabezpieczonych indywidualnym wyłącznikiem nadprądowym. pl/i/2021/11/09/419376-4d5b-1600x0_projekt-instalacji-elektrycznej2-budujemydompl. jpg" title="Elementy instalacji elektrycznej">

  Od lewej: wyłącznik nadprądowy, ogranicznik przeciwprzepięciowy, wyłącznik różnicowo-prądowy. Legrand, Eaton Electric)

  Skuteczną ochronę przeciwporażeniową zapewniają wyłączniki różnicowo-prądowe instalowane dla wybranych obwodów (obowiązkowo dla łazienki). Ich działanie polega na porównywaniu prądu płynącego w przewodzie fazowym i neutralnym - gdy pojawi się różnica przekraczająca ich prąd uruchomienia (zwykle 30 mA), nastąpi szybkie odłączenie zasilania. Prąd różnicowy może pojawić się w wyniku "ucieczki" do masy spowodowanej, np. uszkodzeniem izolacji przewodów lub zawilgoceniem wewnątrz urządzeń elektrycznych.

  Ochronniki przeciwprzepięciowe zabezpieczają urządzenia elektroniczne (komputery, sprzęt audio, wideo) przed impulsami wysokonapięciowymi, które mogą pojawić się w domowej instalacji elektrycznej na skutek wyładowań atmosferycznych lub awarii w sieci elektroenergetycznej. Ochronnik przeciwprzepięciowy, zamontowany w rozdzielnicy, spowoduje wtedy odprowadzenie impulsu napięciowego do ziemi. Zadziałanie ochronnika nie powoduje zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji, dlatego po każdej burzy warto sprawdzić, czy ochronnik nie zadziałał.

  Autor: Cezary Jankowski

  Opracowanie: Martyna Nowak-Ciupa

  fot. otwierająca: annapictures / pixabay. com

  Instalacja elektryczna jest jedną z podstawowych sieci do jakiej podłącza się każdy dom. W zależności od naszych potrzeb oraz możliwości finansowych instalacja ta może mieć różną wielkość i pełnić różne funkcje. W dokumentacji budowlanej musi znaleźć się między innymi projekt instalacji elektrycznej, który zawiera podstawowe parametry, rozwiązania oraz schematy poszczególnych obwodów. W zależności od rozmieszczenia poszczególnych sprzętów i mebli ustala się trasy przewodów, a wszelkie zmiany w trakcie wykonywania instalacji warto nanosić na plan. Tego typu informacje będą przydatne przy remoncie lub modernizacji instalacji.

  fot. : Sonel - zalecane strefy układania przewodów w pomieszczeniach mieszkalnych

  Zobacz więcej: 

  • Instalacja elektryczna w domu
  • Jak rozplanować kable, przewody, gniazdka i oświetlenie w domu

  Oznaczenia elektryczne

  oznaczenia literowe

  Prąd przemienny:
  L – przewód fazowy (L1 – faza 1, L2 – faza 2 itd. )
  N – przewód neutralny
  PE – przewód ochronny uziemiony
  PEN – przewód ochronny uziemiony i neutralny równocześnie

  Prąd stały:
  L+ – biegun dodatni
  L- – biegun ujemny
  M – środkowyTypy przewodów - podział ze względu na:Konstrukcję żyły:
  D – drut
  L – linka
  Lg – linka giętka
  Materiał budujący żyły:
  A – aluminium
  F – stal miękka
  brak oznaczeń – miedź
  Główne oznaczenia przewodów

  symbole elektryczne

  fot. : Przykładowe symbole elementów elektrycznych i eleketronicznych stosowane na schematach

  Oznaczenia przewodów elektrycznych - kolory kabli:

  zielono-żółty oznaczony PE - odpowiada za uziemienie, to przewód ochronny, zabezpieczający przy przebiciu, niebieski oznaczony N - nazywany neutralnym. To przewód kluczowy dla przesyłania energiiczarny lub brązowy oznaczony L - to elektryczny przewód roboczy przeznaczony do dostarczania napięcia fazowego. Trzeba uważać, by go nie dotknąć, gdyż może skończyć się to porażeniem. 
  Przykłady schematów elektrycznychJednym z podstawowych elementów instalacji elektrycznej w domu są łączniki. Poniżej przedstawione są schematy różnych wariantów połączeń łączników.

  łączniki jednobiegunowe (pojedyncze) - za ich pomocą wykonuje się łączenia w obrębie pojedynczego obwodu działając jak przełącznik oraz dwubiegunowe składające się z pojedynczego przycisku umożliwiającego manipulację w obrębie dwóch obwodów. push(['_trackEvent', 'powiększ zdjęcie', 'art Instalacja elektryczna - przykładowe schematy']);" alt="Schemat połączeń łączników" src="https://www. pl/obrazki2/schemat_polaczen_lacznikow_jednobiegunowych_karlik_08014. jpg"/>Karlik Elektrotechnik

  łączniki świecznikowe - mogą posiadać dwa lub więcej przycisków i używane są w przypadku żyrandoli

  Karlik Elektrotechnik

  łączniki schodowe (z podświetleniem, współpracujący z krzyżowym) - tego typu łączniki stosuje się w parach - na parterze i piętrze a przełączenie jednego z łączników powoduje zmianę stanu obwodu w konfiguracji otwarty/zamkniety. Znalazły zastosowanie na klatkach schodowych. W wersji krzyżowej umożliwiają stosowanie instalacji dla dowolnej liczby kondygnacji. pl/obrazki2/schemat_polaczen_lacznikow_schodowych_z_podswietleniem_karlik_08014. jpg"/>


  Zobacz także: Włącznik schodowy - schemat podłączenia

  łączniki zwierne (dzwonek, światło) - służą do łączenia w obrębie pojedynczego obwodu. Posiadają sprężynę, która samoczynnie odbija przycisk powodując rozłączenie

  łączniki żaluzjowe - umożliwia łączenie w obrębie dwóch oddzielnych obwodów bez możliwości łączenia ich jednocześnie. Mogą być wyposażone w dwa przyciski lub jeden trójstanowy. Używane są, np. do podnoszenia i opuszczania żaluzji

  Karlik Elektrotechnik

  Zobacz także:

  Plany instalacji??!!

  Czy ktoś już rozmawiał z NWW w sprawie zmian w instalacjach?? Ja odebrałemrysunki i jestem trochę podłamany poziomem tego "projektu" - grzejnik wświetle drzwi, podłączenie pieca w miejscu zlewozmywaka - chyba branżyści sięnie dogadali, to co w standardzie w mieszkaniu górnym to w dolnym

  KTO DOSTAŁ PLANY INSTALACJI? zobowiązał się do jejprzekazania do końca roku. Czekam, rok się wkrótce skończy.Tak wiec, stawiam pytanie - jak w temacie:KTO DOSTAŁ PLANY?JerzyP12A/1--cztery kąty i piec piąty... Re: Plany instalacji??!!Plany jak plany ja jestem laikiem w sprawach wszelkich instalacji a te plany niepomagają mi wcale w połapaniu się co gdzie jest. Chyba trzeba się będzie udać doznajomego hydraulika i elektryka bo ceny NW nie są zachwycająco niskie austawienie np. sanitariatów w łazience też pozostawia wieleRe: Plany instalacjiGość portalu: Kimi napisał(a):> Czy ktoś odbierał już może plany instalacji elektrycznej...?Podobno będą za jakieś 3-4 tygodnie (przynajmniej dla Mak):-((E - plany instalacjiWitam,plany instalacji w sekcji E prawdopodobnie beda dostepne dopiero w czerwcu takmnie poinformowal Pan Dmitrusienko.Mozna zrezygnowac z okien, dlaczego z okien? poniewaz beda to okna standardowebez dodatkowych bajerow, np bez filtrow UV chroniących przed nieznosnym sloncemlatemSĄ PLANY INSTALACJI!!Własnie dzwoniłam i dowiedziałam się, że można odbierać. Nie podawałam, którybudynek mnie interesuje i nie usłyszałam żadnego "plany są, ale tylko dlabudynku x", więc chyba są dla wszystkich. Aha! nie wiem czy wszyscy wiedzą, że wtych planach trzeba ustalić miejsce na kuchenkę i zlew w kuchniWspolczuje.Juz sie "sypie" poprawnosc wykonania?To dopiero poczatek. Moj sasiad mial stawiana scianke trzy razy a i tak niewyszlo...p. s. u mnie sciana pomiedzy garderoba a lazienka ma na planie 25cm a wrzeczywistosci 18cm.Pozdrawiam - JerzyNW II MysiadłoA są już??brykalNieoficjalna strona Osiedla Lewandówwww. pl/projekt instalacji gazowejPotrzebuję wykonać projekt instalacji gazowej budynku jednorodzinnego (mamyplan architektoniczny). Czy ktoś zna kogoś z okolic Wołomina kto zrobi tofachowo i niedrogo? Re: SĄ PLANY INSTALACJI!!Gniazdko do kuchenki i okapu też podobno jest jedno, a przecież powinny być dwana różnej wysokości. Te plany zrobili bardzo minimalistycznie. pl/forum/w, 106, 10184276, 17993232, Re_SA_PLANY_INSTALACJI_. html">Witam:)Czy moze ktos przygladal sie już planom - mam na mysli te z elektryka na których sa naniesione równiez grzejniki? Ja to wlasnie zrobilam i odkryłam, ze nie jest przewidziane ogrzewanie w toalecie!!! Rozmwialam z p. A. Redzisz z Agromana od której otrzymalam informacje, iż nie jest to pomylka> Gniazdko do kuchenki i okapu też podobno jest jedno, a przecież powinny być dwa> na różnej wysokości.??? przecież kuchenka jest na 3 fazy i ma zupełnie inne podłączenie niż okap,który ma zwykłą wtyczkę. pl/forum/w, 106, 2088811, 6108667, Re_E_plany_instalacji. html">Re: E - plany instalacjiWiem, że jest bałagan, bo jak podpisywałam umowę to miałam wpisane drzwiwzmocnione i prosiłam o doprecyzowanie np typu Gerda, albo z zamkiem rozporowymlub jakąs inna cechę która w jakikolwiek sposób identyfikowała by sposóbwzmocnienia tych drzwi to oczywiście nie chcieli sie zgodmi też sie mieszkanko wydaje bardzo małe.Co do nowego kosztorysu (po zmianach) to też czekam od kilku dobrych miesięcy,a podobno obliczenia zrobili.pozdr.aniawitam,ja nie mam w umowie drzwi wewnętrznych, czyżby robili prezenty?400 zł za drzwi wejściowe, ciekawa jestem jakie "drzwi wzmocnione" chcieli namza tą cenę zafundować.Pozdr AsiaGość portalu: Joanna napisał(a):> zapomniałam napisać, a czy wiesz ile zwracają za okna.> AsiaWitam,tak naprawde to oni sami nie wiedza co kryje sie pod pojeciem standard, niepotrafia jeszcze okreslic producenta tych okien jak rowniez ceny, nie wiedzaczy np. za doplata moznoznaczenia instalacji elektrycznej problemwitam, dostaliśmy od dewelopera plan instalacji elektrycznejnie wszystkie oznaczenia jesteśmy w stanie rozszyfrować:P proszę o pomoc:)Instalacja elektrycznaCzy ktoś mógłby mi pomóc? Otrzymałam od developera schemat instalacjielektrycznej w nowobudowanym mieszkaniu, niestety, nie wszystkie symbole sądla mnie jasne. Nie jestem w stanie stwierdzić na jakiej wysokości będąmontowane gniazdka elektryczne. Obok symbolu punktu elektrycznego znajdujeInstalacja z GaspoluJutro zaczynają u mnie zakładać instalację z Gaspolu. Czy rzeczywiście trwato tylko 2 dni zgodnie z wyliczeniem ich ekspertów? (w sensie dzien nawkopanie butli w ziemię i dzień na instalację zewnętrzną? ) Do tej porywszystko szło zgpdnie z planem więc wole nie zapeszac i zapytać na wszelkiszukam wykonawcy instalacji gazowejWspólnota mieszkaniowa szuka wykonawcy instalacji gazowej w budynku wspólnotyna Woli.Chodzi o zmianę trasy przyłącza, wyniesienie kurka, wymianę wewnątrz budynkuoraz wyniesienie liczników na korytarz.Zainteresowanych proszę o kontakt na prv. Prześlę plany i szczegóły. pl/forum/w, 23670, 31019581, 31022069, Re_KTO_DOSTAL_PLANY_INSTALACJI_. html">Re: KTO DOSTAŁ PLANY INSTALACJI?Nie do konca, tak sie ponoc teraz robi instalacje. Laczenia sa w gniazdkach,troche trudno potem upchnac samo gniazdko, ale daje rade. Specjalnych wad niewidze i znajomy elektryk tez nie byl tym jakos wzruszony. pl/forum/w, 23670, 31019581, 31020703, Re_KTO_DOSTAL_PLANY_INSTALACJI_. html">nasz inspektor wzbudził pytaniem o takie dokumenty niezły popłochteż uzyskałam zapis że dokumenty takie zostana dostarczone w najbliższymmożliwym czasiewedług inspektora powinniśmy przy odbiorze dostać kserokopie dokumentacjipowykonawczej na architekture, WOD-KAN, CO i instalacjeJa cos niby mam, na 100% mam elektryke, ale to tylko schemat, a nie opis jak tobiegnie w scianach... A chyba o takie cos chodzi. W I etapie z tego co wiemmacie instalacje na puszkach, a w II jest jedna puszka elektryczna na calemieszkanie. was jeszcze mozna dojsc jak co leci (od puszki dokol. VII wymiana instalacjiCzy ktoś mógłby mi powiedzieć, kiedy dokładnie jest planowanawymiana rur i likwidacja piecyków gazowych?Wiem, że to pewnie zależy od budynku. Ale czy gdzieś jest dostępnyjakiś plan tych robót? Co???Jestem "lajkonikiem", ale "na zdrowy rozum" nie wydaje mi sie to normalne.Jedna puszka?To chyba jest PUSZKA PANDORY.W gniazdkach?Chyba mnie chcesz w ten sposob zmobilizowac zebysmy sie jednak spotkali:-)Owszem, mamy przelecione rownolegle kable do gniazd w sypialniach /oszczedzasie na prowadzeniu kabla w sasiadujacych pomieszczeniach/, ale... bez puszek.Zamurowalo... mnie. I puszki tez.Jak juz pisa> W gniazdkach?Chyba, ze zamurowali puszki 'na amen', ale nie sadze, puszek u mnie nie ma,bylem za to u sasiada z przeciwka (z I etapu) i tam wyraznie widac puszki nascianach. U nas to jest tak, ze w kazdym gniazdku i przelaczniku zamiast 2-3kabli masz ich wiecej, sa wchodzace i wychodzZnalazlem taki zapis:... prowadzenie i posiadanie kompletnej dokumentacji obowiązuje właściciela bądżzarządzającego nieruchomością z mocy przepisów ustawy Prawo budowlane / Dz. U.nr 106 z 2000r., poz. 1126 ze zm /, jej odszukanie, opracowanie lubaktualizacja zgodnie z art. 29 ust. 1d Ustawy oRe: Instalacja wodnaDobre instalacje hydrauliczne w PE i miedzi na http://www. hydraulik24warszawa. pl/instalacje-hydrauliczne. html hydraulik WarszawaPodziemne instalacje?1. Dlaczego nie ma ich na planach? Kto jest temu winny?2. Nie można sprawdzić terenu budowy georadarem?"Nie ma ludzi niewinnych, są tylko źle przesłuchani. "FELIKS DZIERŻYŃSKIProblemy z instalacjamiTrochę dziwią mnie słowa inżyniera z firmy budowlanej o możliwychproblemach mających wystąpić przy budowie jezdni i ronda. Przecieżsami teraz budują wszystkie instalacje podziemne. Zapomną gdziezbudowali lub zaginą plany nowobudowanch instalacji? Chyba, żejezdnie mają być nie nad stacjąRe: plany, projektyZmiany w instalacjach to również ewentualnie ogrzewanie podłogowe. Czy ktoś jużmoże uzyskał dokładniejsze informacje od wykonawcy w sprawie ogrzewaniapodłogowego: koszt + zakres wykonywanych zmian dotyczących instalacji c. o. ipieca.PozdrawiamPlanyJestesmy po wizycie u Pani architekt z Agromana. Było konkretnie i na temat.dopytalismy sie o szczegóły, których nie sposób odczytac z tych planów. Panibyła zdziwiona planami instalacji elektrycznej, które są do bani( brak skali +nie nasze pietro). Z grubsza przyjeła nasze propozycje zmianInstalacja gotowa na wymianę piecykaPrzeprowadzam właśnie remont mieszkania. W mieszkaniu zainstalowany jestpiecyk gazowy. Sporo słyszy się o tym że w najbliższych latach odchodzićbędzie się od piecyków. Na razie moja wspólnota nie ma konkretnych planówale... Jak przygotować instalację na ewentualną likwidację piecyka iPlan dla pl. Wiosny LudówPlan zabudowy pl Wiosny Ludów jest niedorzeczny. Czy z całego placu nie możnazrobić jednej wielkiej przestrzeni publicznej, z jedną centralną dominantą npekstrawagancką fontanną lub ciekawą instalacją jakiegoś artysty. Do tego małaarchitektura, odpowiednia iluminacja i będzie cacy. Po coRe: Parzniew instalacje wodno kanalizacyjneInstalacje to indywidualny przypadek. Ja zrobiłem w planach mieszkaniarewolucję. Istna bomba tam wybuchła:) Dlatego też plany instalacji zmieniłem w100%. Inna strona medalu to wspomniane koszty przeróbek instalacji. Nie mamzamiaru nabijac kabzy viagromanowi. Zwłaszcza że pomysłodawcainstalacja okapu podłączyć wyciągu dopionu wentylacyjnego łazienki. Jest to pion wspólny dla wszystkich i zapachybyłyby tłoczone do łazienek pozostałych współmieszkańców. Na planie widaćwyraźnie, że pion wentylacyjny tylko dla tego mieszkania czyli do podłączeniawyciągu jest w części planowanej w projekcie kuchni. pl/forum/w, 523, 62100683, 62102085, Re_instalacja_burzowa. html">Re: instalacja burzowatadzio. lidzia napisał:> Czy inwestycja w postaci odprowadzenia wód opadowych z budynku wspólnoty> poprzez założenie podziemnej infrastruktury odpływowej od rynien moze byc> sfinansowana z funduszu remontowegoTAK. Jak jest w planie remotów i właścicieli to uchwali. pl/forum/w, 508, 71586480, 71586480, schematy_instalacji_do_starych_motorow. html">schematy instalacji do starych motorów ciężko)Mam u siebie schemat do Gapy - ale znalazłem go przypadkiemJeśli ktoś zna adresy stron na których są dostępne takie plany, toniech da znać /na forum albo na maila/z góry dziękuję:)instalatorzy i projektanci od gazuPoszukuję dobrego wykonawcy (plan + wykonanie) instalacji na gaz ziemny(instalacja od licznika. Jaką firmę polecacie?Re: Instalacja elektrycznacześć:)z tymi planami to bardzo jestem ciekawa:) zwłaszcza, że u nas są kabelki,które idą po skosie po ścianie (warunki techniczne mówią o tym, że instalacjama być prowadzona równolegle dościan i sufitów) więc ciekawa jestem czy miwyrysują takie piękne trasy kabli. Na pewno w takiejInstalacja c. kociol+kominek+podlogowkaWitajcie. W planach mamy ogrzewanie budynku kotlem (grzejniki + podlogowka, bodajze 3 obwody), jako alternatywne zrodlo ogrzewania kominek z plaszczem wodnym. Moje pytanie brzmi: z czego wykonac instalacje do grzejnikow? Czy podlaczenie kominka wymusza zastosowanie miedzi? Czy niezaleznie od tegoInstalacja NaviExpert instrukcja pobierz.Po pobraniu tel zapyta czy zainstalować, oczywiście dajemy że tak.Po instalacji trzeba będzie sie zarejestrować, potrzebne będzie podane adresu email, na który pozniej zostanie wysłany nasz ID i hasło za pomocą którego będziemy mogli się logować.Po poprawnej konfiguracji internetu (jakRe: Podziemne instalacje?> 1. Dlaczego nie ma ich na planach?Bo tak się pracowało w PRL:) Wiesz, w tych czasach, które zostawiłynam sypiące się estakady.> 2. Nie można sprawdzić terenu budowy georadarem?Można. Ale to kosztuje i zabiera czas, dla terminu zakończenia robótnie miałoby to większegoRe: Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej.nie mieszkam w bloku ale sama przeszłam przez to w domu prywatnym. kazali namzrobic plany tej instalacji.. pl/forum/w, 23, 85629671, 85629671, OFERTA_Kierownik_budowy_instalacje_sanitarne. html">OFERTA: Kierownik budowy - instalacje sanitarne wszelkich planów o charakterze technicznymWymagania:• Wykształcenie wyższe techniczne (instalacje sanitarne)• Doświadczenie na stanowisku min 5 lat• Uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacjisanitarnych• Znajomość prawa budowlanego oraz podstawy zarządzaniaRe: Instalacja gazowa przekładnia> w tym aucie. Nie wiadomo czy "dzwon" ze skrzyni pasuje do tego silnika. Popytaj> na złomach o instalację. Często ludzie oddają Poldki z instalacją> kompletną. Póżniej idziesz zamontować do gościa co ma uprawnienia. Poldkilepiej> chodzą na gazie niż na benzynie(nie mulą na> 1. Dlaczego nie ma ich na planach? Kto jest temu winny?1. PRL?2. Koszty? Niska skuteczność w mieście zbudowanym na gruzach? - nie znam się nageoradarach - ale wydaje mi się że gdyby było to takie proste to nie byłobyproblemuRe: Plany powykonawczePawle,Mozesz poprosić od Spółdzielni (i wydadzą Ci bez najmniejszych problemów,przeslą mailem/ faxem etc, jak sobie zażyczysz) plany instalacji wodno -kanalizacyjnej; ogrzewania; elektryki.Pozdrawiam i życze powodzenia,Paulinaznamy plany rozbudowy WiFiW ramach II etapu projektu przewiduje się instalację dodatkowych 49 punktów AP w następujących dzielnicach Miasta Pruszków:- Centrum - 14 szt. AP (w tym 4 szt. wewnętrzne AP w siedzibie Urzędu Miasta)- Tworki - 15 szt. AP- Ostoja - 10 szt. AP- Malichy - 6 szt. AP- Park Kultury iinstalacja wodno-kanal. Dobra czy do poprawki?I znowu proszę o radę w sprawie mieszkania koleżanki. Tm razem na temat instalacji wodno-kanalizacyjnej. Koleżanka zastrzegła sobie u dewelopera, że przed położeniem płytek przyślą jej zdjęcia instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazience (mieszka kilkaset km od budowanego mieszkania). Obawia sięprzekroczenie planu gospodarczegoWitajcieMam następujący problem. Nasz zarzad przekroczyl Plan gospodarczy o olbrzymiąkwotę. Spowodowane to bylo wydatkami na niepotrzebne rzeczy, wyposażeniebiura, instalacja kamer, wiele kosztów powstalo z powodu nie sprawdzaniafaktur, płacenia dwa razy za to samo itd.Wydatki te nieRe: Plan gospodarczy 2005Jeszcze jedno laickie pytanie:Dlaczego tą umowę na przeprowadzenie instalacji trzeba tworzyć skoro igarazowcy i niegarazowcy to wspólnota mieszkaniowa ZZ1?Po co tworzyć jakieś wewn. umowy?Czy to oznacza że jak wspólnota chce przeprowadzić instalacje np Tpsa przezgaraż to musi prosic oRe: Instalacja gazowa - pytankoŻADNYCH WŁASNYCH PRZERÓBEK INSTALACJI GAZOWEJ!!!!Do gazu musisz zawołać kogoś z uprawnieniami. Rury gazowe powinny byc stalowe ciągnione bez szwu. Cala instalacja jest uwzględniona w planie budynku. Przeróbki powinny byc zgłoszone i musisz mieć pozwolenie na przeróbkę od administracjiRe: Problem Z Instalacją Sterowników1 - nauczyc sie czytac ze zrozumieniem2 - sciagnac inne sterowniki odpowiednie do Twojego sprzetu"Wracając z wojny miał już plan, obmyślił sobie każdy krokNajpierw odnowię stary dom w Brougham de Ville, miał plan lecz nie miał obu nógZostały tylko skrzydła mu, motyle skrzydła zamiastRe: Plany na 2022 rokZazdroszczę instalacji.Mam stary dom, opalany węglem i bardzo się cieszyłam jak w końcu gmina zainwestowała w gaz. Planowaliśmy skorzystać z dotacji, zmienić instalację i w końcu zrezygnować z syfu.Dziś sytuacja z cenami taka, że chyba będę musiała zrezygnować - nie udźwignę płacenia za gaz przyRe: wymiana planówWitamJa chętnie wezme kontakt do dobrego architekta. Mam jeszcze pytanie techniczne,ile kosztuje przeniesienie instalacji kuchennej i czy nie ma problemu zwentylacjš. Tez mam pomysł na totalna zmianę mieszkania. A może pokazesz swójplan na forum. pl/forum/w, 217, 39697901, 39828044, Re_instalacja_grzejnika_na_oknie_. html">Re: instalacja grzejnika... na oknie???Postaraj się logiką, a przy okazji jak nie ma planu, to dlaczego chcą forsy za zmiany? Gość portalu: Domel napisał(a):>> Z 2. 0 to plan na przyszłość jak bede kupował to kupie cały zespół ze> skrzynia, wałem, i serwem kierownicy najlepiej z argenty lub fiata 132, ale tona> razie w dalekich planach. Masz racje kołnierz nie pasuje, a polonezowskaskrzyniaNa szczęście do umowy jest załączony jedynie plan ogólny bez zaznaczeniagrzejników. Także chyba jest o co walczyć.MartaRe: pyt dotyczące instalacji elektrycznej.Zanim zaczniesz roboty, powinien byc zrobiony plan instalacji elektrycznej(zeby wiadomo bylo gdzie co szukac potem, plan moze byc zrobiony przezelektryka, ale sprawdzic koniecznie PRZED jak to wyglada). Trzeba polozyc nowatablice elektryczna, gdzie bedzie wiadomo ktore bezpieczniki do czego. pl/forum/w, 106, 424069, 7530182, Aster_city_e_plan_TPSA. html">Aster city; e-plan; TPSAPo pierwsze chciałam potwierdzić wiadomości zwiazane z instalacja telefonuprzez el-net. Powiedziano mi ze póki co nie ma nawt jeszcze przybliżonegoterminu instalacji telefonicznej, a co za tym idzie przedstawiciel na KN 56 niechciał mi nawet udzielic podstawowych informacji...PoRe: Ambitny plan, damy radęJesteś pewna, że kupicie działkę za 60 tysięcy, a SSZ z instalacjami zbudujecie za 200 tysięcy?Jak duża działka, jaki metraż domu?Jak szacujesz koszty opłat notarialnych od zakupu działki i formalności związanych z projektem i adaptacją?My tylko na to wydaliśmy jakieś 15 tysięcyPraca Elektromechanik - Specjalista ds. instalacji milionów euro rocznie. Firma jest obecna na Grenlandii, w Danii, Kanadzie, Polsce i w Niemczech.W związku z rozwojem oddziału w Koszalinie poszukujemy kandydatów na stanowisko:Elektromechanik - Specjalista ds. instalacji chłodniczych i ciepłowniczychMiejsce pracy: KOSZALINnr ref. EM/RG/2014Re: Plan gospodarczy WM Reymonta 12Witam.Drodzy sąsiedzi a co sądzicie o konserwacji instalacji dom. tv sat(15 tys) oraz c. o., wod. -kan., elekt., gaz., (15 tys). Czy te instalacje nie podlegają gwarancji deweloperskiej? Re: warto zalozy instalacje gazowa??Sama sobie policz - do szkoły nie chodziłaś?Jak ja byłem dzieciakiem, to ty nawet w planach jakiegoś pana nie byłaś, żabciu! Re: PTBS DeweloperJasne że dostałem szczegółowy plan mieszkania z wszystkimi wymiarami + planinstalacji elektrycznej + plan instalacji ogrzewania. pl/forum/w, 904, 105484499, 105492313, USA_maja_plan_uderzenia_na_Iran. html">USA mają plan uderzenia na IranA czy ktoś ma awaryjny plan możliwego uderzenia wojskowego przeciwkoamerykańskim instalacjom atomowym? Re: Kwasem azotowym czyścili instalacje w przemyś> Rozumie dlaczego państwowe spółki z dnia na dzień zaprzestają produkcji choć kawerny z gazem są wypełnione w ponad 100%?Odpowiedz jest jedna, a kluczem do niej są "Prawdy Morawieckiego".> Widział ktoś mapę drogową?Każdy kraj ma przygotowywany plan na tego typu sytuacje. Módlmy sięRe: Zwymiarowane planyodebralem juz ale zadna rewelacja, plan z wymiarami, zadnej dokumentacjitechnicznej, przebiegu instalacji itd. maja takowe byc po pozwoleniu na budowe.pytalem o drugi etap zawiszy i kobitka zdziwila sie skad kraza takie platki powawie? sam juz nie wiem. acha plany daja od reki nie trzebaRe: instalacje solarne-rady?W naszej gminie będą finansować z pieniędzy unijnych 70% wartościinwestycji, więc warto się zainteresować planami gminy, a jeślitakowych nie ma, zainteresowani mieszkańcy mogą założyć własnestowarzyszenie i wystąpić do gminy o reprezentowanie w pozyskaniutych funduszy. Ważne, żeby byłoRe: Naprawa sfuszerowanej instalacji LANDokładnie. Pod koniec marca będzie walne zebranie wspólnoty (musi być abyprzyjąć plan gospodarczy). Najlepiej podjąć jako wspólnota uchwałę zobowiązującąZarządcę do wyegzekwowania od developera wywiązania się z zapisów umowy...zakładając że ktokolwiek ma w umowie "instalacja internetowa". Ukuchnia ze spizarnia -plan HELP!!Witam Was serdecznie,potrzebuje swiezego spojrzenia na rozmieszczenie mebli i sprzetow w kuchni.Robilam kilka projektów, ale czuje, ze caly czas krece sie w kółko....Pomocy....Ponizej plan z projektu z wymiarami.W zwiazku z drzwiami do spizarni (brak mozliwosci ich przesunieciaZastanawiam się tylko jak taka zgoda właścicieli garazy ma wyglądać? Czy np.jeżeli zbierze się ich większość którzy wyrażą chęć poprowadzenia takiejinstalacji i skorzystania z niej również przez siebie, mogą to zrobić na drodzeuchwały? Bo podejrzewam, że garażowcy w równym stopniu coprośba o poradę -wymiana instalacji c. o.Zwracam się z prośbą o poradę w poniższej kwestii:Wspólnota z roku na rokobiecywała wymianę instalacji. Co rok jednak plany sie zmieniały. Rok temuzmuszeni byliśmy wymienić na swój koszt instalacje c. w lokalu. Temperatura wdomu osiągała ponad 36 stopni. Poprosiliśmy administratora doRe: instalacje sanitarneSzkoda, że tak późno wybierasz się na budowę, chyba, że już na takim etapiezakupiłaś mieszkanie. Mi właśnie dzisiaj weszli elektrycy do domu, ale planymam już gotowe po poprawkach od 3 tyg. A pozmieniałem bardzo dużo. Tak samowoda, co itp. Lepiej zrobić to od razu niż potem przekładać. A wnie pamiętam za dobrze mojego planu, jestem tylko pewna że pani architektmówiła o 'standardowej' wysokości gniazdek np. pokojowe 'dolne' na wysokości 30cm od podłogi, a kuchenne i łazienkowe na wys. 1, 10 m.U mnie 1 i 6tki, tudzież 5, 4 czy 3 to były oznaczenia kontaktów (włączników) dopozycja 20/21 planu na rok 2013W planie pozycja 20/21 na rok 2013 czytamy Remont instalacji odgromowej Kelles-Krauza 34 koszt 14 tysięcy PLN, wykonanie wzwodu instalacji piorunochronnej budynek Niedziałkowskiego 19/21 koszt 9 tysięcy PLN razem 23 tysięce PLN. Kolego! Kiedy złożycie protest w tej sprawie? Re:Kuchenne planyMoje mieszkanie jest po prostu moje, nie komunalne;)Mam nadzieję, że do czasu remontu dogram wszystkie detale. Z przeniesienieminstalacji nie będę miała problemów, bo mam świetnych fachowców, a zmiany jakieplanuję mieszczą się w "normach" remontowych.Po remoncie pochwalę się wynikamiZZ I listopadowe planypoza zwykłymi regularnymi pracami.1. założenie liczników elektrycznych w garażach2. deratyzacja (wspólna z B)3. przegląd elektryczny (i ew. prace z nim związane - mziany w instalacji wbudynku)4. kontynuacja naprawy usterki z drogi dojazdowej - utrudnienia w ruchu będą5. alarmy wRe: kogo pytać o plan mieszkaniaWitam. Na planie mieszkania powinny być naniesione instalacje: elektryczna,gazowa i wodna. Takie plany powinny być w spółdzielni. pl/forum/w, 34, 59642331, 59686810, Re_Instalacja_Ubuntu_. html">Re: Instalacja Ubuntu... reaguje na Flasha USB, nazwenętrzny dysk, i na płytkę wkładana do CD Romu.Jak mam więc wgrać programy..??Może coś poknociłem w czasie instalacji..?? Ale trzymałem sie tegoplanu:nodun. pl/? page_id=22 więc o co chodziRe: Czy instalacja anteny zbiorczejByć może twój zarząd ma w planach uporządkowanie sprawy montażuanten na elewacji budynku i np. kominach lub innych częściachbudynku; ograniczenie ilości okablowania w korytarzach wprzyszłości, anten operatorów na dachu - tego nie wiemy. pl/forum/w, 34, 34927969, 34927969, linux_fedora_formatowanie_i_instalacja_win_POMOCY. html">linux fedora: formatowanie i instalacja win POMOCYMAM problem...chciałbym mieś 2 systemy na dysku (bo na Linuksie sie nie znam), jak naraziemam zainstalowanego Linuksa. mam w planach fsormatować dysk, zpartychować,zainstalowac windowsa, potem Linuksa.gdy wkładam płytke z xpekiem przez ułamek sekundy wyswietla się znanynapis "trwaWitmy wszystkich przyszłych mieszkańcówU nas np. na planie z gniazdkami w łazience był tylko jeden kontakt a powizycie u Pani od zmian się okazało, ze ktoś poprostu zapomniał tam dorysowactego drugiego gniazdka.Re: TERENIX - Instalacja SieciRozmaiałem z Iwo z Terenixu i sprawa wyglada nastepujaca: -po pierwsze to jestbardzo "swieża", wczoraj firma ktora to robi dostala plany mieszkan i makontaktowac sie z przyszlymi mieszkancami w sprawie rozmieszczenia gniazdek, -instalacja ta jest zupełnie oddzielna od pozostalych tj. RTV iRe: zmiana planu mieszkaniaA to wszystko zależy od tego, jaką umowę podpisaliście. Jak pamiętam wewzorcowej było, że zmiany konstrukcyjne, branżowe i instalacyjne podlegajądodatkowej odpłatności, czyli w praktyce wychodzi, że prawie wszystkie. W lubna prawie każdej ściance działowej jest jakaś instalacjaTeraz też wiadomo co jest pod ziemią, tylko nie wiadomo gdzie.> Zresztą cóż to jest koszt wypożyczenia georadaru na 3 dniA także koszt stworzenia nowych planów, projektów, etc. Żaden. Doczasu aż się okaże, że jednak rury są na swoim miejscu. pl/forum/w, 217, 95694710, 95694710, koszt_rysunku_planu_domu_niekoniecznie_architekt_. html">koszt rysunku planu domu (niekoniecznie architekt) byc cena za taki plan takiego domu nabrystolu, albo w jakims programie, bez instalacji, gniazdek itp (samesciany domu, scianki wewnetrzne, dzwi i okna)- gdyby rysowala toosoba umiejaca to robic, ale nie architekt- ile to moze wyniesc, ilebyscie zapalcili? wymiana instalacji elektrycznej-ILE? BLOK Z LAT 70MIESZKANIE MA 60M2 NIE BYLO REMONTOWANE OD MOMENTU BUDOWY, GOLE SCIANY W TOALECIE, NIE TRZEBA NIC ZRYWAC, PLANUJE ZROBIC ZAMIAST PUNKTOW NA ZYRANDOLE INSTALACJE Z HALOGENAMI W CALYM MIESZKANIU PO OKOLO 6 NA POMIESZCZENIE I MOZE 4 NA LAZIENKE ALE NIE WIEM, TO WSTEPNY PLAN(3 POKOJE, KUCHNIA, LAZIENKA Za jelsi sąsiad chciałby ci w mieszkaniu przeprowadzić jakąś instalację? tez niemusiałby pytac o zgodę?pzrykąłdo: mieszkasz na II pietrze; sasiedzi z pięter I i III stwierdziliby,że przydałoby się zrobić siec komputerową pomiędzy ich miekszaniami - oznaczato że poprowadzą sobie kable

  Plan instalacji Ge Je1840

  Bezpośredni link do pobrania Plan instalacji Ge Je1840

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Plan instalacji Ge Je1840