Pełna instrukcja Epson Chromablast V1 0

Epson Chromablast V1.0 to zaawansowany system druku cyfrowego, który umożliwia drukowanie wysokiej jakości wzorów i obrazów na wielu rodzajach materiałów. System ten jest wyposażony w technologię automatycznego kolorowania, która zapewnia, że wszystkie kolory na wydruku są precyzyjne i doskonale dopasowane. System jest łatwy w użyciu i może być obsługiwany przez osoby o różnym poziomie wiedzy na temat drukowania. Pełna instrukcja Epson Chromablast V1.0 zawiera szczegółowe informacje na temat urządzenia, w tym informacje na temat wymaganych materiałów, rodzajów druku, ustawień drukarki i optymalnych ustawień dla najlepszych wyników drukowania. Pełna instrukcja Epson Chromablast V1.0 jest dostępna na stronach internetowych producenta i może być pobrana w formacie PDF.

Ostatnia aktualizacja: Pełna instrukcja Epson Chromablast V1 0

Możesz ponownie napełnić pojemnik z tuszem kiedy pojawi się komunikat z ostrzeżeniem na ekranie komputera, a poziom tuszu znajduje się poniżej dolnej linii w pojemniku z tuszem.

Z poziomu komputera można monitorować przybliżone poziomy tuszu oraz przeglądać instrukcje wyświetlane na ekranie dotyczące ponownego napełniania tuszu.

Jeśli konieczne jest ponowne napełnienie, w oknie programu Status Monitor należy kliknąć przycisk How to (Jak). Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby ponownie napełnić tuszem.

Więcej informacji na temat ponownego napełniania tuszem z poziomu komputera podano w poniższym rozdziale.
Patrz Używanie programu EPSON Status Monitor 3 (dla systemu Windows)

Uwaga:

Nie należy otwierać opakowania z pojemników dopóki nie zaistnieje potrzeba ich wykorzystania.

Na rysunkach przedstawiono sposób ponownego napełnienia czarnego tuszu. Jednak instrukcje te dotyczą w tym samym stopniu pozostałych tuszy.

Upewnić się, że lampka zasilania  jest włączona, ale nie miga.

Odblokuj jednostkę pojemników z tuszem z drukarki i połóż ją.

Nie ciągnij za pojemniki.

Otwórz pokrywkę jednostki pojemnika z tuszem i następnie zdejmij zatyczkę pojemnika z tuszem. com/onlineguides/pl/l200/html/images/hc8160015h. gif"/>

Uważaj, aby nie rozlać tuszu.

Upewnić się, że kolor pojemnika z tuszem pasuje do koloru tuszu, który chcesz ponownie napełnić. com/onlineguides/pl/l200/html/files/step_4. gif"/>

Odczep górną część zatyczki, zdejmij ją, usuń plombę z pojemnika i następnie załóż zatyczkę. com/onlineguides/pl/l200/html/images/hc8160016h. gif"/>

Nie usuwać górnej części zatyczki. Jeśli tusz pozostanie w pojemniku z tuszem po napełnieniu pojemnika, za pomocą górnej części zatyczki zamknij pojemnik. com/onlineguides/pl/l200/html/files/step_5. gif"/>

Napełnij pojemnik z tuszem tuszem o odpowiednim kolorze do górnej linii na pojemniku. com/onlineguides/pl/l200/html/images/hc8160017h. gif"/>

Jeśli tusz pozostanie w pojemniku z tuszem po napełnieniu pojemnika do górnej linii, nałóż zatyczkę i przechowaj pojemnik w pozycji pionowej do późniejszego wykorzystania. com/onlineguides/pl/l200/html/files/step_6. gif"/>

Zainstaluj zatyczkę w pojemniku z tuszem i następnie zamknij pokrywę jednostki pojemnika z tuszem. com/onlineguides/pl/l200/html/images/hc8160018h. gif"/>

Zablokuj pojemnik z tuszem w drukarce. com/onlineguides/pl/l200/html/images/hc8160019h. com/onlineguides/pl/l200/html/files/step_8. gif"/>

Potwierdź ID wskazane na pojemniku, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie w celu wprowadzenia ID i zakończenia procedury ponownego napełniania. com/onlineguides/pl/l200/html/images/cc8165040u. gif"/>

Instrukcje obsługi i przewodniki użytkownika Drukarki Epson

YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla Drukarki Epson.
Mamy 2, 148 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 1, 135 produktów Epson w kategorii Drukarki.

  • 1
  • 23456789abcdefghiklmnprstuwx
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1


ChromaBlast

v1. 0
Getting Started Guide
®

For EPSON Stylus C120/C110

Revision 4/2008

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3

™ Sawgrass Technologies, Inc. ChromaBlast Getting Started Guide for the EPSON Stylus C120/C110 TM ChromaBlast Getting Started Guide for the ® EPSON Stylus C120/C110 © Copyright 2008, Sawgrass Technologies, Inc., Revision April 2008. All rights reserved. Printed in the United States of America. TM ChromaBlast, ChromaBlast™ inks, ChromaBlast Driver™, and ColorSure™ are trademarks of Sawgrass Technologies, Inc. Other trademarks and registered trademarks are the property

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
™ Sawgrass Technologies, Inc. ChromaBlast Getting Started Guide for the EPSON Stylus C120/c110 IMPORTANT – READ CAREFULLY: This product is for commercial use only. This Process License Agreement ("PLA") is a legal agreement between you and Sawgrass Technologies, Inc. ("Sawgrass"). By installing the ChromaBlast™ cartridge in your printer, or ™ otherwise using the Sawgrass ChromaBlast ink, you agree to be bound by the terms of this PLA. If you do not agree to the terms of this
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
™ Sawgrass Technologies, Inc. ChromaBlast Getting Started Guide for the EPSON Stylus C120/C110 IMPORTANT – READ CAREFULLY: This product is for commercial use only. By installing the ChromaBlast™ media in your printer, or otherwise using the Sawgrass ChromaBlast™ media, you agree to be bound by the terms of this PLA. If you do not agree to the terms of this PLA,
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
™ Sawgrass Technologies, Inc. ChromaBlast Getting Started Guide for the EPSON Stylus C120/c110 END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SAWGRASS SOFTWARE- ChromaBlast Driver™ IMPORTANT-READ CAREFULLY: This Sawgrass Technologies Inc. End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Sawgrass Technologies, Inc for the Sawgrass software product identified above, which includes computer software and may include associated me
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
™ Sawgrass Technologies, Inc. ChromaBlast Getting Started Guide for the EPSON Stylus C120/C110 U. S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The SOFTWARE PRODUCT and documentation are provided with RESTRICTED RIGHTS. Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252. 227-7013 or subparagraphs (c)(1) and (2) of the Commercial Computer Software-Restricted Ri
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
™ Sawgrass Technologies, Inc. ChromaBlast Getting Started Guide for the EPSON Stylus C120/c110 Sawgrass Technologies, Inc. Limited Warranty TM – QuickConnect II System What Is Covered: Defects in materials or workmanship. Length of Warranty Coverage: The warranty coverage for the QuickConnect is one year from date of purchase. Any QuickConnect not purchased from Authorized Sawgrass Resellers is not covered. How to get service: Please contact Sawgrass Technologies Tec
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
™ Sawgrass Technologies, Inc. ChromaBlast Getting Started Guide for the EPSON Stylus C120/C110 Table of Contents Introduction........................................................................................................ 8 About this Document......................................................................................... 9 Quick Connect II™ Set-up for the C120/C110................................................ 10 Printer Set-up for the C120/C110.............
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
™ Sawgrass Technologies, Inc. ChromaBlast Getting Started Guide for the EPSON Stylus C120/c110 Introduction Welcome to Sawgrass Technologies, Inc. and ChromaBlast™. We are excited to offer a total cotton solution for your business. We look forward to working with you and a continued partnership in digital imaging. The ChromaBlast™ Getting Started Guide contains information for using ChromaBlast™ inks and ChromaBlast media, along with helpful tips for getting the best prin
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
™ Sawgrass Technologies, Inc. ChromaBlast Getting Started Guide for the EPSON Stylus C120/C110 About this Document This document contains descriptions and procedures for using ChromaBlast™ inks, along with additional information on setting up your EPSON Stylus C120/C110 printer and for getting the best results from use of this system. ™ The documentation provided pertains only to the use of ChromaBlast inks in your EPSON Stylus C120/C110 ink jet printer. To assist you in th
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
™ Sawgrass Technologies, Inc. ChromaBlast Getting Started Guide for the EPSON Stylus C120/c110 Quick Connect II™ Set-up for the C120/C110 Check to ensure that you have all of the components necessary to setup your Quick Connect II™ system. Components 1. Bulk Ink Dampers + tubes 2. Plastic Arm with Velcro adhesive 3. 4 plastic syringes for priming 4. 3 plastic dividers 5. ChromaBlast C120/C110 CD 6. QuickConnect Box 7. ChromaBlast Ink
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
™ Sawgrass Technologies, Inc. ChromaBlast Getting Started Guide for the EPSON Stylus C120/C110 3. Slowly extract the plunger. Ink will start to flow through the tubing into the damper. Continue extracting the plunger until ink begins to flow into the tip of the syringe. (Note: You may have to repeat this process twice to complete the priming of each ink damper. ) Repeat this process for the other three ink bags. Once the ink bags have been connected your Quic
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
™ Sawgrass Technologies, Inc. ChromaBlast Getting Started Guide for the EPSON Stylus C120/c110 Printer Set-up for the C120/C110 1. Turn the printer on. Wait for 2. Raise the lid of the ink the printer to complete its start- cartridge bay. up procedure. Lift the lid, and press the ink button. The ink cartridge bay will shift into a position on the right. 3. Firmly grasp the lid and twist 4. The ink cartridge bay should it
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
™ Sawgrass Technologies, Inc. ChromaBlast Getting Started Guide for the EPSON Stylus C120/C110 5. Remove the printer cover 6. Insert the flat head panel by inserting a flat head screwdriver into the opposite screwdriver between the panel side of the printer. Hold the cover and the printer. Gently push the panel with one hand, gently push cover panel loose. the cover panel loose and remove it. 7. Place the ink dampers int
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
™ Sawgrass Technologies, Inc. ChromaBlast Getting Started Guide for the EPSON Stylus C120/c110 9. Install the plastic support 10. The plastic tubing comes arm. First remove the adhesive pre-attached to the plastic arm backing on the back of the with two adhesive bands. plastic arm. Position the plastic arm on the far right side of the printer. 11. The plastic arm should be 12. Press printer ink button aligned s
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
™ Sawgrass Technologies, Inc. ChromaBlast Getting Started Guide for the EPSON Stylus C120/C110 Tips: Install the Epson C120/C110 OEM driver and perform a nozzle check using the OEM inks before installing the ChromaBlast Driver and the Quick Connect system. Perform a nozzle check from The ChromaBlast Driver™. A few cleanings may be necessary to get a good nozzle check. Make sure you install ChromaBlast Driver™ from the CD that came with your Quick Connect II system. R
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
™ Sawgrass Technologies, Inc. ChromaBlast Getting Started Guide for the EPSON Stylus C120/c110 Chip Reset Instructions The ChromaBlast QuickConnect bulk ink system for the Epson C120/C110 printer contains a cartridge with five individual dampers that is used in place of the individual OEM (Epson) cartridges. This bulk ink system cartridge has a single chip that periodically needs to be reset so that the printer can continue to use ink from the bulk ink system. The frequency o
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
™ Sawgrass Technologies, Inc. ChromaBlast Getting Started Guide for the EPSON Stylus C120/C110 4. Again, press the ink out button on the front of the printer. 5. The printer will begin to reset and recharge. After the printer has completed the resetting activity, the orange light will turn off. At this point the bulk ink system has been successfully reset and the printer is again ready for use. 17
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
™ Sawgrass Technologies, Inc. ChromaBlast Getting Started Guide for the EPSON Stylus C120/c110 Installing ChromaBlast™ Cartridges 1. Make sure the printer is on. 2. Open the printer cover. Press and release the ink button. The power and ink lights flash. 4. Press the Ink Button again for one second to move the print head into the cartridge replacement position. Do not hold the Ink Button for more than 3 seconds or the printer will

Pełna instrukcja Epson Chromablast V1 0

Bezpośredni link do pobrania Pełna instrukcja Epson Chromablast V1 0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Pełna instrukcja Epson Chromablast V1 0