Instrukcje, montaż, obsługa, konserwacja Ge Jviww

Ge Jviww to nowy produkt marki Ge, który jest szczególnie przydatny w przypadku montażu, obsługi i konserwacji urządzeń. Instrukcje dotyczące montażu, obsługi i konserwacji są szczegółowo opisane w dokumentacji produktu, która dostarczana jest wraz z produktem. Ge Jviww umożliwia łatwy i szybki montaż, obsługę i konserwację, a także zapewnia wydajność i niezawodność. Dzięki wsparciu technicznemu marki Ge i szczegółowym instrukcjom montażu, obsługi i konserwacji można z łatwością wykonać wszystkie niezbędne czynności.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje, montaż, obsługa, konserwacja Ge Jviww

Korzystając z bezprzewodowej sieci LAN, można przesyłać zdjęcia i filmy między aparatem a smartfonem.
Połączenie ze smartfonem jest nawiązywane za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN w trybie infrastruktury lub w trybie ad hoc*.
* Należy pamiętać, że połączenia ad hoc można nawiązywać tylko w urządzeniach z systemem iOS.

UWAGA

 • W tej części omówiono sposób nawiązywania połączenia ze smartfonem w trybie ad hoc. W przypadku nawiązywania połączenia w trybie infrastruktury należy wybrać opcję Connecting to a wireless LAN (WPS Setup) (Łączenie z bezprzewodową siecią LAN (konfiguracja WPS)) lub Connecting to a wireless LAN (Manual Setup) (Łączenie z bezprzewodową siecią LAN (konfiguracja ręczna)).
 • Przed nawiązaniem połączenia z aparatem za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN należy pobrać i zainstalować w smartfonie specjalną aplikację CameraWindow (bezpłatna).

Bezprzewodowe podłączanie aparatu do smartfona

Podłączanie smartfona za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN.

1. Naciśnij przycisk <odtwarzania> () na aparacie.

2. Dotknij ().

3. pl/media/G0122486_tcm125-908893. pl/media/G0122485_tcm125-908931. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

4. Dotknij [Add a Device] (Dodaj urządzenie). pl/media/G0123915_tcm125-908894. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

UWAGA

 • Po zarejestrowaniu smartfona jego nazwa będzie widoczna na ekranie w kroku 4. Począwszy od drugiego połączenia, w celu jego nawiązania wystarczy wybrać nazwę smartfona.

5. Wybierz opcję [Ad Hoc], a następnie dotknij polecenia [Next] (Dalej). pl/media/G0123980_tcm125-908932. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

6. Zostanie wyświetlony poniższy ekran. pl/media/G0123981_tcm125-908933. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

Nawiąż połączenie z punktem dostępu wyświetlonym na ekranie aparatu, korzystając z opcji smartfona.
Wybierz wyświetloną nazwę SSID (nazwa sieci) w menu ustawień Wi-Fi smartfona. Wprowadź wyświetlony na ekranie aparatu klucz WEP w polu hasła w smartfonie.

7. Uruchom aplikację CameraWindow w smartfonie.

UWAGA

 • Gdy smartfon zostanie rozpoznany, aparat wyświetli ekran łączenia z urządzeniem.

8. Wybierz smartfon, z którym chcesz nawiązać połączenie. pl/media/G0123921_tcm125-908901. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

9. pl/media/G0123982_tcm125-908934. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

Wybierz opcję [Yes] (Tak), jeśli chcesz wyświetlić zdjęcia z aparatu w smartfonie, lub opcję [No] (Nie), jeśli nie chcesz oglądać zdjęć w smartfonie.
Wybierz opcję [Yes] (Tak), aby za pomocą opcji smartfona przesłać zdjęcia z aparatu do smartfona.

10. pl/media/G0126101_tcm125-908935. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

11. Po nawiązaniu połączenia ze smartfonem zostanie wyświetlony ekran podobny do przedstawionego poniżej. pl/media/G0123984_tcm125-908936. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

UWAGA

 • Aby dodać wiele smartfonów, należy powtórzyć czynności opisane powyżej, zaczynając od kroku 4.
 • Aby zmienić ustawienia prywatności w przypadku smartfonów dodanych do listy, wybierz smartfona, którego ustawienia chcesz zmienić, na ekranie [Edit a Device] (Edytuj urządzenie) w kroku 4, a następnie wybierz pozycję [View Settings] (Ustawienia wyświetlania).
 • Aby zakończyć połączenie, dotknij () w prawym górnym rogu ekranu, a następnie dotknij [OK] na ekranie potwierdzenia.
 • Gdy cel połączenia zostanie skonfigurowany przy użyciu funkcji polecenia dotykowego, w kolejnych przypadkach można od razu wysyłać zdjęcia za pomocą funkcji polecenia dotykowego, bez konieczności ponownego wykonywania operacji połączenia.
 • Zapoznaj się z instrukcją obsługi aparatu, aby wyświetlić informacje na temat funkcji poleceń dotykowych.

Wysyłanie pojedynczych zdjęć do smartfona

12. Dotknięcie polecenia [Send this image] (Wyślij to zdjęcie) spowoduje wysłanie zdjęcia. pl/media/G0123985_tcm125-908937. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

Aby wybrać zdjęcie do wysłania, dotknij lewej/prawej krawędzi obrazu lub przeciągnij ekran w prawo lub w lewo.
Aby zmniejszyć obraz przed wysłaniem go, dotknij () lub (), a następnie wybierz odpowiednią opcję.

13. pl/media/G0123986_tcm125-908938. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

Po wysłaniu zdjęcia do smartfona i wyświetleniu komunikatu [Image sent] (Wysłano zdjęcie) wróć do kroku 12.

Wysyłanie wielu zdjęć do smartfona

14. Dotknij polecenia [Select and send] (Wybierz i wyślij). pl/media/G0123987_tcm125-908939. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

15. pl/media/G0122647_tcm125-908921. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

Dotknięcie zdjęcia do wysłania spowoduje wyświetlenie pozycji (Ponowne dotknięcie zdjęcia spowoduje anulowanie wyboru i ukrycie pozycji (Przesunięcie dźwigni powiększenia w kierunku () spowoduje przełączenie aparatu w tryb wyświetlania jednego zdjęcia. Zdjęcia można wybierać także przez dotknięcie lewej/prawej krawędzi ekranu lub przeciągnięcie palcem po ekranie w prawo lub w lewo.
Po zakończeniu wybierania zdjęć dotknij [OK].

16. pl/media/G0123988_tcm125-908940. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

Aby zmniejszyć obraz przed wysłaniem go, dotknij (Dotknięcie polecenia [Send] (Wyślij) spowoduje przesłanie zdjęć do smartfona.
Po wyświetleniu komunikatu [Image sent] (Wysłano zdjęcie) wróć do kroku 12.

 • Jeśli potrzebujecie Państwo natychmiastowej pomocy, sugerujemy rozważyć skorzystanie z jednego z następujących numerów zależnie od potrzeby.

  Europejski Numer Alarmowy 112
  (w razie intensywnych myśli samobójczych można wezwać pogotowie ratunkowe)
  Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.

  997 - Policja,
  998 - Straż Pożarna,
  999 - Pogotowie Ratunkowe.
  Policyjny telefon zaufania
  800 120 226 
  800 70 2222
  Centrum Wsparcia - bezpłatny telefon
  dla osób w kryzysie czynny 24h / dobę
  7 dni w tygodniu (także w święta)
  Centrum Wsparcia udziela porad dla dzieci, młodzieży i osobom dorosłym.
  Linia Wsparcia
  dla doświadczających kryzysu psychicznego, silnej depresji, myśli samobójczych
  800 70 2222
  https://liniawsparcia. pl/
  Ogólnopolski Telefon Zaufania 116 123
  Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
  Można na niego zadzwonić - z telefonu stacjonarnego lub komórkowego - od poniedziałku do piątku, między godz. 14 a 22.
  Telefon zaufania dla osób z uzależnieniami behawioralnymi 801 889 880
  Konsultacje telefoniczne prowadzą specjaliści Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
  Telefon czynny jest codziennie, także w weekendy, w godzinach od 17 do 22.
  Telefon zaufania AIDS / HIV
  całodobowy (22) 692 82 26
  infolinia 801 888 448
  AIDS zielona linia 22 621 33 67
  Dla diabetyków
  Infolinia medycznej firmy Hand Prod czynna w godz. 9-16: 800 401 061
  Dla kobiet 22 635 93 92
  Wsparcie Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. 
  Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 16-20.
  Telefon zaufania onkologiczny 22 822 56 94
  Polski Komitet Zwalczania Raka.
  Czynny poniedziałek-wtorek, czwartek w godz. 13-16.
  Dla osób doświadczających depresji 22 838 34 96
  Stowarzyszenie ISKRA. 
  Czynny w czwartek w godz. 17-19.
  Dla osób z problemem alkoholowym 22 842 26 00
  Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej.
  Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15-20.
  "STOP" 22 621 35 37
  Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją.
  Dyżurny psycholog: wtorek, środa, piątek w godz. 10-15.
  Dyżurny prawnik: poniedziałek w godz. 10-13, czwartek w godz. 11-14.
  ePoradnia Psychologiczna 116 123
  Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej.
  Warszawska „Niebieska Linia” - przeciwko przemocy 22 668 70 00
  pomoc psychospołeczna i prawna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, świadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów.
  „Pomarańczowa Linia”: 801 14 00 68 
  System pomocy rodzicom, których dzieci upijają się.
  Poradnia pomocy palącym 801 108 108
  Infolinia Centrum Onkologii i Fundacji "Promocja Zdrowia".
  Telefon Zaufania dla Rodzin z Problemem Uzależnienia - 22 844 44 70
  Telefon jest prowadzony przez Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”.
  Czynny w dni powszednie w godzinach 10—20, w soboty w godz. 10—15.
  Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki — Narkomania 801 199 990
  Czynny codziennie w godzinach 16—21.
  Infolinia Stowarzyszenia KARAN 800 120 289 
  Informacja skierowująca i pomoc w problemach związanych z narkotykami.
  Czynny w dni powszednie w godzinach 9—17.
  Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka 22 484 88 01. 
  Czynny w poniedziałki i czwartki w godzinach: 17. 00 - 20. 00.
  Przy telefonie dyżurują lekarze psychiatrzy - specjaliści od leczenia depresji.
  Udzielają porad, wspierają chorych i ich rodziny.
  Nie stawiają diagnozy, nie leczą - nie da się tego zrobić przez telefon.
  e-mail: porady@stopdepresji. pl

   
  Bezpieczeństwo w Internecie 800 100 100
  Pomoc dzieciom, młodzieży, rodzicom i profesjonalistom.
  Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 11. 00 - 17.
  AA Infolinia 801 033 242
  Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8. 00 - 21. 00,
  w soboty i niedzielę w godzinach: 16. 00. 

Uwaga: Godziny pracy mogą być inne dla Twojej strefy czasowej.

Kraj lub region

Języki

Numer telefonu

Godziny pracy

Poniedziałek – piątek

Arabia Saudyjska

angielski

800 844 7494 (KSA STC)

800 850 0638 (KSA ITFS)

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Australia

angielski

1‑300‑664‑285

9:00 – 17:00

UTC+10:00

Austria

niemiecki

0800 070268

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Bahrajn

angielski

80081689

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Belgia

francuski

angielski

0800 80 567

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Brazylia

angielski

0800-047-4882*

Numer wewnętrzny: 83752

8:00 – 19:00

UTC–6:00

Bułgaria

angielski

00800 1204 434

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Chiny (kontynentalne)

angielski

mandaryński

400 603 3565

9:00 – 17:00

UTC–6:00

(Czas w Chinach kontynentalnych)

Cypr

angielski

800 92590

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Czechy

angielski

800 050179

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Dania

angielski

80602234

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Estonia

angielski

8000 044596

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Filipiny

angielski

1-800-1441-1112 (PLDT i Smart Communications)

1-800-8739-5275 (Globe)

9:00 – 17:00

UTC+8:00

Finlandia

angielski

0800 94379

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Francja

francuski

0805 540 758

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Grecja

angielski

00800 4414 5421

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Hiszpania

hiszpański

angielski

900812468

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Holandia

angielski

0800 0201579

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Hongkong

mandaryński

angielski

2112-9985

9:00 – 17:00

UTC+8:00

Indie

angielski

Formularz internetowy AppleCare

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Irlandia

angielski

1800 855 623

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Islandia

angielski

8007275

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Izrael

angielski

1809344330

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Japonia

japoński

angielski

0120-92958-8

9:00 – 17:00

UTC+9:00

Kanada

francuski

angielski

1-866-902-7144

8:00 – 19:00

UTC–6:00

Katar

angielski

008000082

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Korea Południowa

koreański

angielski

080 500 0018

9:00 – 17:00

UTC+9:00

Litwa

angielski

(8-800) 30296

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Luksemburg

francuski

niemiecki

800 21192

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Łotwa

angielski

800 04852

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Malezja

angielski

1-800 885 934

9:00 – 17:00

UTC+8:00

Malta

angielski

800 62585

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Meksyk

hiszpański

800-436-0191

8:00 – 19:00

UTC–6:00

Niemcy

niemiecki

0800 7238 824

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Norwegia

angielski

240 55183

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Nowa Zelandia

angielski

0800 3 87938

9:00 – 17:00

UTC+10:00

Polska

angielski

800 707471

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Portugalia

angielski

800784574

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Republika Południowej Afryki

angielski

0800 000 625

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Rumunia

angielski

0800 400146

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Singapur

angielski

800-186-5050

9:00 – 17:00

UTC+8:00

Słowacja

angielski

0800 151002

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Słowenia

angielski

0808 28010

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Stany Zjednoczone

angielski

1-866-902-7144

8:00 – 19:00

UTC–6:00

Szwajcaria

francuski

niemiecki

włoski

0800 00 0479

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Szwecja

angielski

020 160 5635

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Tajlandia

angielski

1800 019 208

6:00 – 17:00

UTC+8:00

Tajwan

mandaryński

0800-095-998

9:00 – 17:00

UTC+7:00

Turcja

angielski

00800448823170

2162821894

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Ukraina

angielski

0800 509 382

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Węgry

angielski

06 80 981 591

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Wielka Brytania

angielski

0800 912 7302

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Wietnam

angielski

1800 588 827

6:00 – 17:00

UTC+8:00

Włochy

włoski

800979549

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Zjednoczone Emiraty Arabskie

angielski

8000 444 1818

8:00 – 17:00

UTC/UTC+1:00

Ograniczenie liczby znaków:250

Maksymalna liczba znaków to 250.

Dziękujemy za komentarz.

Instrukcje, montaż, obsługa, konserwacja Ge Jviww

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje, montaż, obsługa, konserwacja Ge Jviww

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje, montaż, obsługa, konserwacja Ge Jviww