Instrukcja szybkiego startu i gwarancja Aeg Ec 4831

Instrukcja szybkiego startu i gwarancja Aeg Ec 4831 oferuje szereg korzyści dla użytkownika. Instrukcja szybkiego startu zawiera szczegółowe informacje na temat podłączania urządzenia, jak również jego działania. Zawiera ona również kroki konfiguracji, wskazówki dotyczące użytkowania, informacje o bezpieczeństwie i wskazówki dotyczące eksploatacji. Gwarancja Aeg Ec 4831 zapewnia użytkownikom ochronę przed niezamierzonymi uszkodzeniami i jest ważna na okres trzech lat. Instrukcja szybkiego startu i gwarancja Aeg Ec 4831 są dostępne po zakupie w sklepie internetowym lub w punktach sprzedaży detalicznej.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja szybkiego startu i gwarancja Aeg Ec 4831

3 lata gwarancji

Nasza gwarancja odzwierciedla jakość i trwałość naszych narzędzi. Naszym klientom oferujemy możliwość przedłużenia gwarancji do 3 lat na narzędzia. Tak więc używając naszych narzędzi nie musisz się martwić o ich trwałość w Twoim miejscu pracy.

GDY MÓWIMY O TRWAŁOŚCIMÓWIMY SERIO

Ciągle doskonalimy naszą ofertę dla naszych użytkowników. Jesteśmy pewni naszych urządzeń dlatego od teraz oferujemy możliwość przedłużenia gwarancji do 3 lat na wszystkie narzędzia z naszej oferty. Dzięki temu nasi użytkownicy mogą być pewni, że mają narzędzia na któym mogą w pełni polegać w swojej pracy. 

W celu przedłużenia gwarancji użytkownik mui zarejestrować urządzenie na naszej stronie internetowej w ciągu 30 dni od daty zakupu.

3 LATA GWARANCJI NA NARZĘDZIA

Możliwość wydłużenia gwarancji do 3 lat w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Co najważniejsze - gwarancja dotyczy ponad 100 urządzeń z obecnej oferty marki AEG.

Jako marka AEG zobowiązaliśmy się do wytwarzania produktów najwyższej jakości, na których można polegać każdego dnia. Możliwość przedłużenia gwarancji do 3 lat jest kolejnym dowodem na to, że na naszych produktach można polegać.

*Po rejestracji produktu na stronie internetowej

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Życzymy wiele

satysfakcji w trakcie jego użytkowania.

Symbole używane w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa są specjal-

nie wyróżnione. Należy bezwzględnie ich przestrzegać,

by uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje

na możliwe ryzyko obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na możliwe zagrożenia dla urządzenia lub

innych przedmiotów.

WSKAZÓWKA: Podkreśla porady i informacje dla

użytkownika.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie prze-

czytać instrukcję obsługi i zachować ją starannie wraz

z gwarancją i dowodem zakupu oraz w miarę możliwości

pudełkiem i opakowaniem wewnętrznym. W przypadku

przekazywania urządzenia osobom trzecim, przekazać

także instrukcję obsługi.

• Chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią w celu

uniknięcia ryzyka pożaru lub porażenia prądem. Nie

korzystać z urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie

wody (np. w łazience, na basenie lub w zawilgoconej

piwnicy).

• Nie korzystać z urządzenia w miejscach skrajnie

gorących, zimnych, zakurzonych lub zawilgoconych.

• Wykorzystywać urządzenie jedynie do celów prywat-

nych i zgodnie z jego przeznaczeniem. Urządzenie

nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.

• Należy zwracać uwagę, by przewód sieciowy nie był

zagięty, ściśnięty lub stykał się ze źródłami ciepła.

• Nie układać przewodu sieciowego w przejściach.

• Nigdy nie dotykać wtyczki ani przewodu wilgotnymi

rękami.

• Podłączać urządzenie wyłącznie do prawidłowo zain-

stalowanego gniazdka sieciowego. Zwracać uwagę,

by napięcie znamionowe było zgodne z napięciem

w gniazdku sieciowym.

• Wtyczka sieciowa musi być łatwo dostępna.

• Wkładać baterie zawsze prawidłowymi biegunami.

• Urządzenie należy ustawiać w taki sposób, by nie

zostały zasłonięte jego otwory wentylacyjne.

• Nie przykrywać otworów wentylacyjnych żadnymi

przedmiotami, np. gazetami, obrusami, zasłonami

itd.

Język polski

• Nie narażać urządzenia na krople lub rozbryzgi wody

i nie stawiać na nim żadnych naczyń wypełnionych

cieczą, np. wazonów.

• Nie wolno ustawiać na urządzeniu źródeł otwartego

ognia, np. zapalonych świec.

• Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia. Nie-

umiejętne naprawy mogą być źródłem znaczących

zagrożeń dla użytkownika. W przypadku uszkodzenia

urządzenia, zwłaszcza przewodu sieciowego, należy

zaprzestać użytkowania urządzenia i zlecić naprawę

specjaliście. Regularnie sprawdzać przewód sieciowy

pod kątem uszkodzeń.

• W celu uniknięcia zagrożeń uszkodzony przewód sie-

ciowy może być wymieniany na równorzędny jedynie

przez producenta, serwis naszej firmy lub osobę

o podobnych kwalifikacjach.

• W przypadku dłuższego okresu, w którym urządze-

nie nie jest wykorzystywane, wyciągnąć wtyczkę

z gniazdka lub wyjąć baterie.

• Nie narażać akumulatora na silne uderzenia lub

nacisk.

Następujące symbole mogą znajdować się na urządze-

niu i mają one następujące znaczenie:

Symbol błyskawicy ostrzega użytkownika

przed częściami we wnętrzu urządzenia,

które są pod niebezpiecznie wysokim

napięciem.

Symbol wykrzyknika informuje użytkowni-

ka o ważnych wskazówkach dotyczących

obsługi lub konserwacji w dokumentach

dostarczonych z urządzeniem.

Dzieci i osoby niepełnosprawne

• Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci nie pozostawiać

w ich zasięgu żadnych elementów opakowania (pla-

stikowe torby, karton, styropian itp. ).

OSTRZEŻENIE!

Należy uniemożliwić dzieciom zabawę folią.

Niebezpieczeństwo uduszenia!

• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez

osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach

fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub cechują-

ce się brakiem doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że

pozostają one pod nadzorem osoby odpowiedzial-

nej za ich bezpieczeństwo lub ta poinstruowała je

o użytkowaniu urządzenia.

• Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, tak by

nie mogły bawić się urządzeniem.

41

navigateToTop

Smak

 • Podążaj za smakiemMastery RangeMastery CollectionConnectivityMatt Black
 • -
 • Płyty indukcyjnePiekarniki paroweOkapyChłodnictwoZmywarki

  Troska o tkaniny

  Zadbaj o ubraniaNowa linia urządzeń pralniczychAplikacja My AEGPralkiSuszarkiPralko-suszarki

  AEG Polska

  PromocjePrzepisyStudia kuchenneNagrody i wyróżnienia

  Serwis i pomoc techniczna

  Rozwiązywanie problemówZnajdź sklepPunkty serwisoweInstrukcje obsługiPobierz katalogiGwarancjaPakiety ochronneCzęsto zadawane pytaniaArchiwum

  Skontaktuj się z nami

  Kontakt z AEGSubskrybuj newsletterZarejestruj swój produktInformacje o AEGYoutube

  Instrukcja szybkiego startu i gwarancja Aeg Ec 4831

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja szybkiego startu i gwarancja Aeg Ec 4831

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja szybkiego startu i gwarancja Aeg Ec 4831