Instrukcja bezpieczeństwa i obsługi Ge Je1455l

Ge Je1455l to wielofunkcyjny, wysoce zaawansowany urządzenie, które zapewnia niezawodność, wydajność i bezpieczeństwo. Instrukcja bezpieczeństwa i obsługi Ge Je1455l służy do wskazówki użytkownikom, jak najlepiej korzystać z urządzenia. Instrukcja zawiera informacje na temat bezpiecznego użytkowania, przechowywania, transportu i konserwacji urządzenia. Instrukcja zawiera również informacje na temat instalacji i konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania. Instrukcja jest niezbędna, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i zapewnić bezpieczne i wydajne użytkowanie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i obsługi Ge Je1455l

Request RejectedThe requested URL was rejected. Please consult with your administrator.

Your support ID is: 3309784442073229254

[Go Back]

1 Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

2 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE TRANSPORT I SKŁADOWANIE OGÓLNE WARUNKI USTAWIENIA INSTALACJA ELEKTRYCZNA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZALECENIA EKSOATACYJNE UTYLIZACJA URZĄDZENIA KONSERWACJA URZĄDZENIA TYPOWE USTERKI I SPOSOBY ICH USUWANIA WARUNKI GWARANCJI INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PANTHER 230V AC INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEPŁYWOMIERZY CYFROWYCH K600 I K600 B/

3 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. 2. PRZEZNACZENIE FuelMaster jest przenośnym urządzeniem dozującym do oleju napędowego na bazie dwupłaszczowego, naziemnego zbiornika o pojemnościach 1200, 2500, 3500, 4000, 5000 lub 9000 l, wyposażonego w odmierzacz paliw. W zbiornikach FuelMaster można przechowywać tylko i wyłącznie olej napędowy lub biodiesel o zawartości estrów metylowych lub etylowych do 7% (B7). Standardowy zakres temperatury pracy urządzenia wynosi od -10 C do +60 C, dopuszczalna lepkość oleju od 2 do 5, 35 cst (w temperaturze 37, 8 C). Przechowywanie benzyny i innych cieczy jest zabronione. Zbiorniki wewnętrzne FuelMaster spełniają wymagania normy EN13341:2005+A1:2011 i jest oznakowany znakiem CE. Oznakowanie umieszczane na wyrobie. Przykład deklaracji własności użytkowych (dokument jest załączany do wyrobu). 2

4 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. 3. PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE WYMIARY PRODUKT POJEMNOŚĆ [ l] DŁUGOŚĆ [mm] SZEROKOŚĆ [mm] WYSOKOŚĆ [mm] Wymiary produktów mogą się różnić w zakresie +/- 1% Pojemność nominalna stanowi 95% pojemności przelewowej. Zbiornik dwupłaszczowy (zbiornik w zbiorniku) o wewnętrznej pojemności zbiornika 1200 l, 2500 l, 3500 l, 4000 l, 5000 l i 9000 l jest wykonany z polietylenu średniej gęstości stabilizowanego UV. 3

5 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. RODZAJ SPECYFIKACJI STANDARD NUMER 1 STANDARD NUMER 2 STANDARD NUMER 3 STANDARD NUMER 4 STANDARD NUMER 5 PRO 6 PRO 7 Szary, dwupłaszczowy zbiornik Drzwi dystrybutora wykonane ze stali nierdzewnej Mała obudowa dystrybutora w zbiorniku FM5000 Duża obudowa dystrybutora w zbiorniku FM5000 Pompa Piusi panther 72 (230 V, max. 79 l/min) Pompa Piusi e120 (230 V, max. 110 l/min) Piusi cube z systemem wielodostępu dla 120 użytkowników* Przepływomierz cyfrowy Piusi K600/3 (z dwufunkcyjnym wyświetlaczem) Przepływomierz cyfrowy Piusi K600/3 (z dużym dwufunkcyjnym wyświetlaczem) Przepływomierz Piusi K600 Pulser 6 m x 3/4 wąż dystrybucyjny 6 m x 1 wąż dystrybucyjny Zwijadło węża dystrybucyjnego Nalewak automatyczny Piusi A60 Nalewak automatyczny Piusi A80 Uchwyt nalewaka Uchwyt nalewaka z wyłącznikiem pompy Bezprzewodowy wskaźnik poziomu i przecieku Watchman Sonic Plus Bezprzewodowy wskaźnik poziomu i przecieku Watchman Sonic & Uni- WatchmanRX ze wskaźnikiem w litrach Czujnik przecieku i poziomu wchodzące w skład systemu Titan Access (XTrack) Filtr oleju napędowego w metalowej obudowie z zaślepką z separatorem wody Filtr oleju napędowego w przeźroczystej obudowie z zaślepką Duży filtr oleju napędowego w metalowej obudowie Oświetlenie obudowy dystrybutora 4 otwór rewizyjny służący do inspekcji i opcjonalnego napełniania zbiornika 2 przyłącze linii napełniającej umieszczone w obudowie dystrybutora Mechaniczne zabezpieczenie przed przepełnieniem Czujnik maksymalnego poziomu, który można podłączyć do samochodu cysterny Titan Access system zarządzania zbiornikiem i dostępem do niego 4

6 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Pojemności i kody zbiorników 1200 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 5000 l l 9000 l OPIS WYPOSAŻENIA WYPOSAŻENIE WERSJI STANDARD 1 Typoszereg tych zbiorników obejmuje objętości 1200, 2500, 5000 i 9000 litrów z uproszczonym wyposażeniem. Widok urządzenia po otwarciu dystrybutora o pojemności 5000 l

7 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Widok po otwarciu pokrywy rewizyjnej urządzeń o pojemności 5000 l Legenda: 1. Linia odpowietrzenia pompy. Linia ssąca pompy 3. Przewód dystrybucyjny. 4. Kulowy zawór odcinający. 5. Przepływomierz. 6. Pompa. 7. Przyłącze odpowietrzenia pompy. 8. Filtr siatkowy pompy. 9. Filtr paliwa. 10. Właz rewizyjny zbiornika wewnętrznego Watchman Sonic Plus ze zintegrowanym czujnikiem przecieku pomiędzy płaszczami. Urządzenie składa się z: - nadajnika z sondami poziomu i przecieku umieszczonego na zbiorniku, - odbiornika z wyświetlaczem (wtyczka z antenką). 12. Króciec wentylacyjny. 13. Automatyczny nalewak z uchwytem. 14. Uziemienie. 6

8 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Widok urządzenia po otwarciu dystrybutora w urządzeniach o pojemności 1200 i 2500 l z przepływomierzem cyfrowym Legenda: 1. Linia ssąca pompy. Właz rewizyjny Nalewak automatyczny. 11. Watchman Sonic Plus czujnik poziomu i przecieku. 7

9 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Wykaz wyposażenia urządzeń w wersji STANDARD 1: 1. Zbiornik dwupłaszczowy (zbiornik w zbiorniku) o wewnętrznej pojemności 1200 l, 2500 l, 5000 l, 9000 l jest wykonany z polietylenu średniej gęstości, stabilizowanego UV. Zespół dystrybutora paliwa wyposażony jest w: - elastyczny przewód ssący 1 z zaworem przeciwzwrotnym i filtrem siatkowym na końcu, - przepływomierz pokazujący ilość (litry) przepompowanego oleju od ostatniego zerowania i przepływ całkowity, - zawór odcinający przed pompą, - pompa zasilana napięciem 230 AC o nominalnej wydajności max. 72 l/min Uwaga: Podane wartości przepływu są maksymalnymi przepływami podanymi przez producenta pomp. Rzeczywisty przepływ jest mniejszy i jego wartość jest zależna od konfiguracji układu ssąco-dystrybucyjnego danego urządzenia, jakości jego konserwacji, parametrów oleju, jak i temperatury otoczenia. - nalewak z automatycznym zaworem zamykającym dopływ paliwa w momencie osiągnięcia maksymalnego poziomu w tankowanym zbiorniku, - elastyczny przewód dystrybucyjny o średnicy 3/4 o długości 6m. Czujnik aktualnego poziomu oleju Watchman Sonic Plus ze zintegrowanym czujnikiem przecieku pomiędzy płaszczami. Urządzenie składa się z: - nadajnika z sondami poziomu i przecieku umieszczonego na zbiorniku, - odbiornika z wyświetlaczem. Odpowietrznik w zbiorniku wewnętrznym. Umieszczony w zbiorniku wewnętrznym (niewidoczny od zewnątrz) wyrównuje poziom ciśnienia w zbiorniku podczas tankowania i rozładunku. 8

10 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Pokrywa rewizyjna w zbiorniku wewnętrznym o średnicy Dwie pokrywy rewizyjne 16" dotyczy zbiorników o poj i 5000 l. Jedna z zamknięciem, w zbiorniku zewnętrznym i druga, niewidoczna od zewnątrz, w zbiorniku wewnętrznym (dostęp jedynie po demontażu zbiornika zewnętrznego). Filtr wymienny usuwający z paliwa wodę i zanieczyszczenia mechaniczne 30 µm. Obudowa dystrybutora zamykana na dwa zamki, z kluczykami. Przyłącze uziemienia wyprowadzane na zewnątrz obudowy dystrybutora. Wyposażenie może się różnić w zależności od zakupionej opcji zbiornika. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wyposażenia urządzenia bez wcześniejszego uprzedzenia. WYPOSAŻENIE WERSJI STANDARD 2, 3 I 5 Elementy urządzeń FuelMaster w standardowej wersji wyposażenia. Schemat urządzenia po otwarciu dystrybutora o pojemności 3500 l i powyżej. 9

11 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Widok po otwarciu pokrywy rewizyjnej urządzeń o pojemności 5000 l i powyżej. 10

12 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Legenda: 1. Linia napełniająca 2 z mechanicznym zabezpieczeniem przed przelaniem. Nie występuje w standardowej wersji nr Linia odpowietrzenia pompy. Zawór odcinający. Przyłącze linii napełniania urządzenia (Eurozłącze 2"). Przyłącze czujnika maks. poziomu. Automatyczne zwijadło przewodu dystrybucyjnego (specyfikacja nr 3). Sonda czujnika maksymalnego poziomu. 15. WatchmanSonic Plus - czujnik poziomu i przecieku. 16. Właz rewizyjny zbiornika wewnętrznego Przyłącze linii napełniania z mechanicznym zabezpieczeniem przed przelaniem (SpillStop). 18. Właz rewizyjny zbiornika zewnętrznego 16". Schemat urządzenia po otwarciu dystrybutora w urządzeniach o pojemności 1200 i 2500 l z przepływomierzem cyfrowym. 11

13 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Legenda: 1. Właz rewizyjny zbiornika wewnętrznego WatchmanSonic Plus - czujnik poziomu i przecieku. Króciec wlewowy 2". Wykaz wyposażenia urządzeń w wersji STANDARD 2: 1. Zbiornik dwupłaszczowy (zbiornik w zbiorniku) o wewnętrznej pojemności 1200 l, 2500 l, 3500 l, 4000 l, 5000 l i 9000 l jest wykonany z polietylenu średniej gęstości, stabilizowanego UV. Zespół dystrybutora paliwa wyposażony jest w: - elastyczny przewód ssący 1 z zaworem przeciwzwrotnym i filtrem siatkowym na końcu, 12

14 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. - przepływomierz pokazujący ilość (litry) przepompowanego oleju od ostatniego zerowania i przepływ całkowity, - zawór odcinający przed pompą, - pompa zasilana napięciem 230 V o nominalnej wydajności max. 72 l/min. (wersja STANDARD 2, 3 i 4 l), max 110 l/min (wersja STANDARD 5), Uwaga: Podane wartości przepływu są maksymalnymi przepływami podanymi przez producenta pomp. - nalewak z automatycznym zaworem zamykającym dopływ paliwa w momencie osiągnięcia maksymalnego poziomu w tankowanym zbiorniku, - elastyczny przewód dystrybucyjny o średnicy 3/4 o długości 6 m, - zwijadło przewodu dystrybucyjnego z hamulcem (wersja STANDARD 3), - układ wielodostępu Multiuser (wersja STANDARD 4). Urządzenie składa się z: - nadajnika z sondami poziomu i przecieku umieszczonego na zbiorniku, - bezprzewodowego odbiornika z wyświetlaczem Uni Rx. Czujnik maksymalnego poziomu. Urządzenie składa się z sondy umieszczonej w górnej części zbiornika wewnętrznego i wtyczki, którą należy podłączyć do układu sygnalizującego przekroczenie maksymalnego poziomu lub też automatycznie wyłączającego pompę rozładunkową na cysternie samochodowej. Urządzenie chroni zbiornik przenośnego dystrybutora przed przepełnieniem i przelaniem podczas rozładunku. 13

15 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Pokrywa rewizyjna w zbiorniku wewnętrznym o średnicy 4 (8" w zbiorniku 4000 l). Dwie pokrywy rewizyjne 16" w zbiornikach walcowych o objętości powyżej 3500 l (w zbiorniku 4000 l jeden właz o wymiarach 75x115cm). Pokrywa w zbiorniku zewnętrznym posiada zamknięcie, natomiast druga, niewidoczna od zewnątrz, w zbiorniku wewnętrznym (dostęp jedynie po demontażu zbiornika zewnętrznego). Wlew w postaci dwucalowego króćca, zlokalizowany w obudowie dystrybutora, umożliwiający uzyskanie szczelnego przyłącza z cysterną dostawczą. Przy pojemnościach 3500 l i powyżej, urządzenia są wyposażone w linię napełniającą, składającą się z przyłącza (eurozłacze 2") w obudowie dystrybutora, elastycznego przewodu i mechanicznego zabezpieczenia przed przepełnieniem SpillStop. Filtr z przeźroczystą obudową z wymiennym wkładem usuwający z paliwa wodę i zanieczyszczenia mechaniczne do 30 µm. Oświetlenie obudowy dystrybutora. Uziemienie wyprowadzane na zewnątrz obudowy dystrybutora. 14

16 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. WYPOSAŻENIE WERSJI Z WIELODOSTĘPEM STANDARD 4, PRO 6 I 7 Z biorniki w tych specyfikacjacha sa wyposażone są urządzenia wielodostepowe typu Piusi CUBE lub Titan Access zapewniające kontrolę nad wydawanym paliwem. Dodatkowo w specyfikacji nr 7 obudowa dystrybutora jest wyposażona z metalowe, zamykane drzwi dostępowe. Schemat urządzenia po otwarciu dystrybutora o pojemności 5000 l i powyżej (wersja 4)

17 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Widok po otwarciu pokrywy rewizyjnej urządzeń o pojemności 5000 l i powyżej Legenda: 1. Linia napełniania urządzenia. Przyłącze linii napełniania urządzenia (Eurozłącze 2") z zaworem kulkowym. Titan Access - terminal kontrolno sterujący. Piusi CUBE (zestaw dystrybucyjny z wielodostępem). Metalowe drzwi dostępowe. Właz rewizyjny zbiornika wewnętrznego 4. 16

18 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Watchman Sonic Plus czujnik poziomu i przecieku (wersja STAN- DARD 4). Przyłącze linii napełniającej 2 z mechanicznym zabezpieczeniem przed przelaniem (SpillStop). Przyłącze sondy poziomu. Nalewak automatyczny z uchwytem. 17. Uziemnienie. Lampa z automatycznym wyłącznikiem. 6 9 (wersja 7) Wykaz wyposażenia urządzeń w wersji specyfikacjach STANDARD 4, PRO 6 i 7: zamykana pokrywa rewizyjna (w płaszczu zewnętrznym) pokrywa rewizyjna w zbiorniku wewnętrznym. Odpowietrzenie zbiornika wewnętrznego. Zamykana na klucz obudowa zapewniająca ochronę dystrybutora i przyłączy. Samozasysająca pompa łopatkowa 230 V AC o maksymalnej wydajności 72 l/min. 17

19 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Wąż ssawny 1 z kulowym zaworem odcinającym oraz z filtrem siatkowym. Bezprzewodowy czujnik aktualnego poziomu oleju z wyświetlaczem (WatchmanSonic Plus) ze zintegrowanym czujnikiem przecieku pomiędzy płaszczami linia napełniająca z eurozłączem 2, zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem (Spill-Stop). Czujnik maks. poziomu z wtyczką do podłączenia do samochodu cysterny. Wymienny filtr oleju - 30 μm - wyposażony w separator wody. Przewód dystrybucyjny o długości 6 m wraz z automatycznym nalewakiem. Oświetlenie akumulatorowe umożliwiające wygodne korzystanie z dystrybutora. Przyłącze uziemienia. Terminal Titan Access system wielodostępu (wersje STANDARDOWE 6 i 7) - mikroprocesorowy układ sterujący, umożliwiający: - Rejestrację ilości wydanego paliwa dla poszczególnych użytkowników lub pojazdów. - Identyfikację przy pomocy kart RFID o unikalnych kodach. - Zdalną i natychmiastową aktualizację bazy użytkowników przez modem GPRS. - Dwustopniową autoryzację dostępu. - Kontrolę lokalizacji zbiornika - dzięki wbudowanemu modułowi GPS. - Stały pomiar ilości paliwa w zbiorniku, pozwalający na wykrywanie nieuprawnionego poboru paliwa. - Wprowadzenie stanu licznika pojazdu przed rozpoczęciem tankowania. - Monitorowanie szczelności zbiornika wewnętrznego dzięki bezpośredniemu połączeniu teminala z sondą przecieku umieszczoną pomiędzy zbiornikami wewnętrznym i zewnętrznym. Piusi CUBE - system wielodostępu (specyfikacja nr 4), realizuje następujące funkcje: - wyświetla aktualny przepływ, - umożliwia kontrolowany dostęp dla 120 użytkowników za pomocą kodów PIN (standard), lub kluczyków (opcja), 18

20 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. - możliwość podłączenia drukarki (opcja), - możliwość przenoszenia danych do komputera PC za pomocą klucza z pamięcią lub stałego przyłącza kablowego (opcja), - możliwość rejestracji i raportowania rozchodu paliwa na PC dzięki programowi Self Service (opcja). * Prezentowane wartości przepływu są maks. przepływami podanymi przez producenta pomp. Rzeczywisty przepływ jest mniejszy i zależny od konfi guracji układu ssąco-dystrybucyjnego urządzenia, jego konserwacji, parametrów oleju, jak i temperatury otoczenia. POMPA Urządzenia fulemaster są wyposażone standartowo w pompy łopatkowe, samozasysające, z by-pass, różnych producentów, o wydajności maksymalnej zależnej od wielkości i wersji wyposażenia urządzenia. Zdjęcia poniżej przedstawiaja najczęście stosowane pompy. Filtr siatkowy na wlocie pompy. Przyłącze wężyka odpowietrzającego. Wirnik pompy. Pompa Panther firmy Piusi 19

21 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Zestaw pompy składa się z: POMPA: samozasysająca, elektryczna pompa łopatkowa, wyposażona w zawór obiegu bocznikowego (by-pass). SILNIK: silnik asynchroniczny, jednofazowy, 2 biegunowy, typu zamkniętego (klasa ochrony IP55 zgodnie z przepisami EN), z wentylacją własną, podłączony bezpośrednio przez kołnierz do korpusu. FILTR: siltr na ssaniu nadający się do kontroli okresowej. SPECYFIKACJE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 1. Maksymalne nominalne natężenie przepływu: 79 l/min. Uwaga: Podana wartość przepływu są maksymalnymi przepływami podanymi przez producenta pomp. Dopuszczalna temperatura pracy min. 20oC / maks. +50oC. Dopuszczalna lepkość oleju napędowego od 2 do 5, 35 cst. Dopuszczalna wilgotność względna maks. 90%. Napięcie zasilania 230 V AC ± 5% wartości nominalnej. Częstotliwość napięcia 50 Hz ± 2% wartości nominalnej. Pobierana moc 750 W. Dopuszczalny czas pracy by-pass (przy zablokowanym wylocie): 2 3 minut. Maksymalny prąd rozruchowy 3, 5 A. Wysokość podnoszenia max. 2 m. Zabezpieczenie silnika pompy - automatyczny termiczny wyłącznik ochronny. Stopień ochrony IP Maksymalne ciśnienie tłoczne 2 2, 5 bara. Poziom hałasu w odległości 1 m 80 db. Dokładny opis budowy, działania i obsługi pomp znajduje się w instrukcji pompy dołączonej do urządzenia. 20

22 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. POMPA O PODWYŻSZONEJ WYDAJNOŚCI W przypadkach gdy wymagany jest możliwie duży przepływ, urządzenia o pojemnościach od 3500 litrów mogą być wyposażane z pompy E120 o wydajności maksymalnej 110 l/min (wersja STANDARDOWA nr 5). Pompa E120 POMPA: Samozasysająca, elektryczna pompa łopatkowa, wyposażona w zawór by-pass. SILNIK: FILTR: Silnik asynchroniczny, jednofazowy, 2 biegunowy, typu zamkniętego z wentylacją własną, podłączony bezpośrednio przez kołnierz do korpusu. brak (filracja musi się odbywać na innych elementach układu ssącego) SPECYFIKACJE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: 1. Maksymalne natężenie przepływu: 110 l/min. Dopuszczalna temperatura pracy: min. 20 C / maks. +60 C. Dopuszczalna lepkość oleju napędowego: od 2 do 5, 35 cst. Dopuszczalna wilgotność względna: maks. Napięcie zasilania: 230 V AC ± 5% wartości nominalnej. Częstotliwość napięcia: 50 Hz ± 2% wartości nominalnej. Pobierana moc: 750 W. Dopuszczalny czas pracy by-pass (przy zablokowanym wylocie): 2-3 minut. 21

23 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Maksymalny prąd rozruchowy: 5, 6 A. Wysokość podnoszenia: max. Stopień ochrony IP55 (EN). Poziom hałasu 70 db na dystansie 1 m. Dokładny opis budowy i działania pompy znajduje się w załączonej instrukcji producenta pompy. Zastosowanie pompy E120 wymaga zastosowanie przewodu ssącego o średnicy 1, 5", dystrybucyjnego o średnicy 1", nalewaka i filtra o zwiększonej przepustowości. Uwaga! przypadku zastosowania tej pompy, nalewak ma końcówkę o średnicy 29 mm, która może nie pasować do wlewów mniejszych pojazdów. Dokładny opis budowy i działania poszczególnych pomp znajduje się w instrukcji pompy dołączonej do urządzenia. PRZEPŁYWOMIERZE PRZEPŁYWOMIERZ CYFROWY Opcjonalnie urządzenia mogę wyć wyposażone w przepływomierze cyfrowe zapewniające większą dokładność pomiaru przepływu, rzędu +/-1%. Poniżej przedstawiono dane techniczne stosowanych typów przepływomierzy. Przepływomierz K600/3 Przpływomierz K600 (pulser) 22

24 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Przepływomierz K600 B/3 Przepływomierz cyfrowy K600 występuje w trzech wersjach: z wyświetlaczem (standardowym lub powiększonym) i wersja pulser (opcja) z wyjściem sygnałowym typu otwarty kolektor. Wersja pulser jest stosowana gdy instalowane są dodatkowe urządzenia np. kontrolujące dostęp. Zestawienie parametrów technicznych przepływomierza K600: Wartości dla oleju napędowego: Rozdzielczość L/impuls 33. 5 Zakres natężenia przepływu L/min Ciśnienie robocze bar 30 Ciśnienie rozrywające bar 60 System pomiarów Temperatura przechowywania C Wilgotność przechowywania H. R. 95% 23 Licznik Owalne koła zębate Maksymalna temp. działania C Utrata ciśnienia przy maksymalnym natężeniu przepływ u bar 0, 3 (olej napędowy w 20 C) Płyny, jakie można mierzyć olej napędowy Zakres lepkości cst 2 5, 35 Dokładność (w zakresie mierzonej objętości) ±0, 5 Powtarzalność 0, 2% Gwintowana wlotowa i wylotowa końcówka złączna 1

25 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Baterie 2 x 1, 5 V Żywotność baterii (szacowana) m-cy Dokładny opis budowy i działania przepływomierzy znajduje się w instrukcjach załączonych do urządzenia. ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEPEŁNIENIEM URZĄDZENIA W urządzeniach FuelMaster stosowane są układy mechaniczne (pojemności 3500 litrów i powyżej) i elektryczne do zabezpieczenia urządzenia przed przelaniem podczas napełniania (nie dotyczy wersji STANDARD 1). ZABEZPIECZENIE MECHANICZNE Zabezpieczenie mechaniczne składa się z urządzenia SpillStop zainstalowanego na wylocie linii napełniającej urządzenie. W momencie, gdy poziom oleju w urządzeniu osiągnie około połowę wysokości pływaka, wlot zostanie prawie całkowicie zamknięty. Możliwy będzie jedynie przepływ maksymalnie rzędu 2, 5 litra/min. Układ działa tylko w przypadku ciśnieniowego napełniania zbiornika. Wymagane parametry napełniania: Minimalne ciśnienie: 150 mbar (15kPa) Minimalny przepływ: 35 litrów/min. Maksymalne ciśnienie: 3 bar (0. 3 MPa) Maksymalny przepływ: 350 litrów/min. Poziom zamknięcia 220mm SpillStop - mechaniczne zabezpieczenie 24

26 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. ZABEZPIECZENIE ELEKTRONICZNE Zabezpieczenie elektroniczne składa się z sondy zainstalowanej w górnej części zbiornika wewnętrznego i przyłącza zlokalizowanego w obudowie dystrybutora. Funkcjonowanie oparte jest na zasadzie oporu elektrycznego termistora PTC, znajdującego się w sondzie. Wraz ze zmianą wartości oporu termistora zmienia się wartość prądu. Podczas tankowania wskaźnik jest połączony za pomocą kabla i wtyczki z urządzeniem sterującym zabezpieczeniem przed przepełnieniem na cysternie. Wskaźnik znajduje się pod napięciem, co prowadzi do podgrzania termistora. W zależności od temperatury zmienia się wartość prądu, powodując otwarcie zaworu odcinającego cysterny. W momencie, gdy płyn w zbiorniku osiągnie wysokość napełnienia, termistor zanurza się w paliwie i następuje jego ochłodzenie, w wyniku czego dochodzi do gwałtownej zmiany oporu elektrycznego czujnika. Zmiana o- poru prowadzi do zmiany prądu w obwodzie elektrycznym wskaźnika, co sprawia, że urządzenie sterujące zabezpieczeniem przed przepełnieniem cysterny natychmiastowo przerywa proces tankowania, zamykając jej zawór odcinający. Poziom, przy którym następuje zadziałanie sondy, jest ustalany przez pozycję ("a") względem górnej ścianki zbiornika. W przybliżeniu wynosi on 95% objętości maksymalnej. 25

27 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Termistor PTC. Sonda maksymalnego poziomu - elektroniczne zabezpieczenie. CZUJNIK POZIOMU I PRZECIEKU Urządzenia FuelMaster są standardowo wyposażone w WATCHMANSONIC US - czujnik poziomu i przecieku z bezprzewodowym odbiornikiem (nie dotyczy zbiorników PRO 6 i 7, w których sonda przecieku podłączona jest bezpośrednio do terminala Titan Access i obsługiwana przez niego). Urządzenie składa się z następujących elementów: 26

28 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Sonda poziomu z nadajnikiem. Posiada wbudowana baterię. Bezprzewodowy odbiornik z wyświetlaczem (specyfikacja STANDARD 1). UNI RX Bezprzewodowy odbiornik z wyświetlaczem (instrukcja w oddzielnym rozdziale), specyfikacje STANDARD 2, 3 i 5. Sonda przecieku, instalowana w przestrzeni międzypłaszczowej w pozycji pionowej, około 5 cm nad dnem zbiornika zewnętrznego. 27

29 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. A) Odbiornik, B) Śruby, C) Nadajnik Watchmansonic Plus, D) Podstawa czujnika Watchmansonic Plus, E) Sonda przecieku, F) Uszczelka zewnętrzna. SPRAWDZENIE POZIOMU, ODLEGŁOŚCI I WYSOKOŚCI Urządzenie nadaje się do stosowania w zbiornikach do przechowywania oleju napędowego, oleju opałowego, jak i innych produktów naftowych o temperaturze zapłonu powyżej 55 C. Przed zastosowaniem z innymi cieczami, należy skonsultować się z producentem lub dostawcą wyrobu. Przed rozpoczęciem montażu, należy upewnić się, że zbiornik, w którym zostanie zamontowany czujnik WatchmanSonic Plus, jest: 1. Wypoziomowany (rys. 1). Znajduje się w odległości maks. 200 metrów od gniazdka w którym zostanie umieszczony odbiornik. Maksymalna wysokość zbiornika wynosi 3 metry. Czujnik WatchmanSonic Plus musi przez cały czas znajdować się co najmniej 10 cm nad powierzchnią cieczy w zbiorniku. Jeżeli czujnik zostanie umieszczony niżej niż 10 cm nad powierzchnią cieczy, odczyty mogą być niespójne i nieprawidłowe. Zbiornik jest dwupłaszczowy. 28

30 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. PRZYGOTOWANIE ZBIORNIKA RYS. 1 Należy pamiętać, że duże znaczenie ma zachowanie czystości wszystkich elementów w trakcie montażu. A) ZBIORNIKI BEZ PRZYGOTOWANYCH OTWORÓW. W górnej części zbiornika należy wykonać w ściance zbiornika otwór 32 mm. Ważne jest, aby otwór znajdował się w miejscu, w którym na torze wiązki ultradźwiękowej nie występowały żadne przeszkody (patrz rys. 2). RYS. 2 29

31 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. B) ZBIORNIKI Z PRZYGOTOWANYM OTWOREM 2 CALE BSP. Jeżeli zbiornik posiada otwór o średnicy 2" z gwintem wewnętrznym, znajdujący się w dogodnym miejscu w zbiorniku, to czujnik WatchmanSonic Plus można wkręcić bezpośrednio w ten otwór. (rys. 3 i 4). Istotne jest zapewnienie umieszczenia nadajnika WatchmanSonic Plus w taki sposób, by otwór promiennika ultradźwięków w dolnej części czujnika wystawał w głąb zbiornika. W takim przypadku podstawa urządzenia nie jest konieczna i można ją wyrzucić. Należy pominąć punkty 3 i 7 instrukcji. 3 RYS. 4 Nadajnik nie może być ustawiony pod kątem, gdyż spowoduje to nieprawidłowy odczyt poziomu przez odbiornik. Nie należy wybierać miejsc, w których może gromadzić się woda, np. wgnieceń lub zagłębień, ani miejsc znajdujących się bezpośrednio nad niedozwolonym obszarem wewnątrz zbiornika. 5). 30

32 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. 5 Uwaga: W przypadku zbiorników z wewnętrznymi wzmocnieniami należy zapewnić, by nadajnik WatchmanSonic Plus był u- miejscowiony w odległości powyżej 15 cm od obszaru wzmocnienia lub brzegu zbiornika. 6). Upewnić się, że w torze akustycznym, aż do dna zbiornika nie ma przeszkód. 6 31

33 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. ZAMOCOWANIE PODSTAWY NADAJNIKA W przypadku zbiorników bez przygotowanego otworu 2". Wykonać otwór 32 mm (rys. 7) i włożyć podstawę nadajnika, upewniając się, że uszczelka zewnętrzna jest prawidłowo ułożona (rys. 8 i 9). Dokręcić podstawę nadajnika WatchmanSonic Plus (element D) do zbiornika za pomocą 2 dostarczonych w zestawie, naprzeciwległe rozmieszczonych wkrętów samogwintujących ze stali nierdzewnej (element B). Nie dokręcać zbyt mocno! RYS. 7 RYS. 8 RYS. 9 WYZNACZENIE WYSOKOŚCI ZBIORNIKA Zmierzyć dokładnie wysokość zbiornika. Dopuszczalna maksymalna wysokość zbiornika od jego podstawy do miejsca umieszczenia czujnika WatchmanSonic Plus (które powinno odpowiadać punktowi napełniania zbiornika) wynosi 3 metry. 10). RYS

34 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. USTAWIENIE PRZEŁĄCZNIKÓW W ZBIORNIKU Korzystając z tabeli wysokości zbiornika, odczytać odpowiednie ustawienia przełączników. Przełączniki są umieszczone we wnęce z tyłu odbiornika. Za pomocą wkrętaka lub końcówki długopisu przestawić odpowiedni przełącznik w górę (położenie ON). Przykładowo, jeżeli wysokość zbiornika wynosi 100 cm, należy ustawić przełączniki 5 i 7 w położenie ON (w górę). (Patrz rys. 11) UWAGA: Przełączniki 1 i 2 są ustawione fabrycznie w położenie zerowe OFF (0). Aby włączyć dzwonek sygnalizujący niski poziom w zbiorniku lub zadziałanie alarmu czujnika przecieku, należy przestawić przełącznik 1 w górne położenie. Pierwszy przełącznik w położeniu ON (górnym) pełni dwie funkcje. W przypadku odczytania niskiego poziomu, urządzenie będzie co 60 minut emitować 5-krotny, szybko powtarzający się sygnał dźwiękowy. Dodatkowo, w przypadku pojawienia się przecieku, urządzenie będzie co 10 sekund emitować sygnał dźwiękowy trwający 1 sekundę. Przełącznik 2 nie ma znaczenia z punktu widzenia użytkownika. RYS

35 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. DOPASOWANIE ODBIORNIKA DO NADAJNIKA Odbiornik (element A) należy dopasować do nadajnika (element C) w taki sposób, aby kod systemowy był unikalny dla danego zbiornika. Wystarczy to zrobić tylko jednorazowo. Podłączyć odbiornik do odpowiedniego, łatwo dostępnego gniazda sieci energetycznej i włączyć odbiornik. Na ekranie wyświetlacza (rys. 12) znajdującego się z przodu odbiornika zostanie wyświetlony migający pasek u góry, tak jak przedstawia to rysunek. Oznacza to oczekiwanie odbiornika na wprowadzenie unikalnego kodu. Pasek będzie migać przez 2 minuty. W tym czasie można dopasować nadajnik do odbiornika. Przytrzymać nadajnik przy prawym boku odbiornika w sposób pokazany na ilustracji (rys. 13), tak by biała kropka na nadajniku stykała się z czarną kropką na odbiorniku (ważne! ), przez około 20 sekund. Umożliwi to przesłanie unikalnego kodu. Na ekranie wyświetlacza widoczne będą kolejno coraz dłuższe paski. Gdy zostanie wyświetlonych 10 pasków zaczną one migać sygnalizując przesłanie unikalnego kodu. Po dopasowaniu, nadajnik należy niezwłocznie umieścić przy zbiorniku. - Odbiornik czeka na wprowadzenie kodu przez 2 minuty od chwili załączenia. - Aby zmienić ustawieni wysokości, wystarczy odłączyć odbiornik, zmienić położenia przełączników i podłączyć go ponownie. - W przypadku instalowania więcej niż jednego urządzenia WatchmanSonic Plus, należy odczekać 9 minut pomiędzy poszczególnymi operacjami dopasowania. - W przypadku zaniku zasilania, wyłączenia odbiornika lub przełączenia go do innego gniazda: po przywróceniu zasilania lub załączeniu urządzenia, na ekranie wyświetlacza odbiornika zostanie wyświetlony migający pasek u góry. Ponowne dopasowywanie nie jest konieczne. Górny pasek będzie migać przez 2 minuty, po czym zostanie wyświetlone wskazanie ostatniego poprawnego sygnału. Następne przesłanie sygnału z nadajnika może nastąpić nawet dopiero po dwóch godzinach. 34

36 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. 12 RYS. 13 PRZYMOCOWANIE NADAJNIKA DO PODSTAWY Wkręcić nadajnik (element C) w podstawę (element D). Upewnić się, że nadajnik jest ustawiony pionowo w górnej części zbiornika i właściwie wypoziomowany. Upewnić się, że czujnik WatchmanSonic Plus jest prawidłowo wkręcony w podstawę, a gwinty nie są uszkodzone, co zapewni bezpieczne uszczelnienie. 14). RYS

37 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. ZAMONTOWANIE CZUJNIKA PRZECIEKU W PRZESTRZENI MIĘDZYPŁASZCZOWEJ Po wykonaniu punktów od 1 do 7 instrukcji odbiornik urządzenia WatchmanSonic Plus powinien być zamontowany do zbiornika wewnętrznego. Czujnik nieszczelności powinien być zawieszony na wysokości 5 cm nad dnem zbiornika zewnętrznego w przestrzeni pomiędzy zbiornikiem wewnętrznym, a zewnętrznym, w sposób przedstawiony na rysunku powyżej. Aby czujnik nieszczelności nie opierał się o dno zbiornika, należy dopasować długość kabla korzystając z dostarczonej w komplecie opaski kablowej. Uwaga: Jest bezwzględnie wymagane, aby czujnik nieszczelności był umieszczony pionowo w dół, nad dnem zbiornika wewnętrznego. Każda inna pozycja spowoduje jego aktywację i nieprawidłowy odczyt. 36

38 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. SPRAWDZENIE POZIOMU OLEJU W ZBIORNIKU Odbiornik czujnika poziomu i przecieku w Fuelmasterach według specyfikacji nr 1 na postać wtyczki w wyświetlaczem. Wykres słupkowy przedstawia poziom oleju w zbiorniku. Uwaga: Wyświetlenie pierwszego dokładnego odczytu przez urządzenie WatchmanSonic Plus może nastąpić nawet dopiero po 2 godzinach. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW WYMIANA BATERII Choć bateria litowa wystarcza na bardzo długi okres pracy, to jednak w końcu ulegnie wyczerpaniu i będzie konieczna jej wymiana. Model baterii to: CR Wymontować nadajnik ze zbiornika. - Przenieść nadajnik do czystego i suchego pomieszczenia. - Za pomocą niewielkiego wkrętaka krzyżakowego odkręcić cztery wkręty znajdujące się pod korpusem nadajnika. - Zdjąć górną pokrywę. - Wyjąć baterię z zatrzaskowego mocowania. - Zamocować nową baterię. - Założyć z powrotem pokrywę. - Dokręcić wszystkie cztery wkręty równomiernie uważając, aby nie zerwać gwintów. - Zamontować nadajnik z powrotem w zbiorniku. 37

39 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Jeśli odbiornik wykryje niski poziom baterii, na wyświetlaczu LCD pojawi się poniższy komunikat ostrzegawczy. Poziom oleju w zbiorniku oraz stale migający trójkąt ostrzegawczy. 15). SYGNALIZOWANIE AWARII ODBIORNIKA Jeśli odbiornik wykryje długotrwały brak transmisji sygnału, na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol pokazany na rys. Pojawi się on po ok. 12 godzinach od odebrania ostatniego prawidłowego sygnału. 16). Aby u- sunąć problem, należy przestawić odbiornik w miejsce umożliwiające odbieranie sygnału. W przypadku wykrycia przez odbiornik braku echa sygnału, na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest poniższy komunikat. Stale migający trójkąt ostrzegawczy oraz wyświetlany pasek wskaźnika 5. 17). Aby rozwiązać ten problem, należy sprawdzić, czy nadajnik jest prawidłowo umieszczony w zbiorniku i czy na torze jego sygnału ultradźwiękowego nie występują jakieś przeszkody. 15 RYS. 16 RYS. 17 WSKAZANIE ALARMU DLA ZBIORNIKA ZEWNĘTRZNĘGO W przypadku wykrycia nieszczelności, wszystkie 10 pasków na wyświetlaczu będą migać w krótkich odstępach czasu, podobnie jak czerwona dioda LED. W ten sposób sygnalizowana jest obecność cieczy w przestrzeni pomiędzy zbiornikiem wewnętrznym, a zewnętrznym oraz konieczność natychmiastowego podjęcia działań korygujących, w celu naprawienia tego stanu rzeczy. 38

40 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Urządzenie pozostaje w tym trybie tak długo, dopóki czujnik jest zanurzony w cieczy. Uwaga: Pozostawienie czujnika w tym stanie przez dłuższy czas, znacznie skraca czas pracy baterii i powoduje unieważnienie gwarancji. 18 TABELA USTAWIEŃ PRZEŁĄCZNIKA WIELOSEKCYJNEGO W ODBIORNIKU WATCHMANSONIC US Zmierzyć wysokość zbiornika, pionowo od miejsca, gdzie znajduje się nadajnik, do dna zbiornika. Odczytać z tabeli wartość najbliższą zmierzonej i zgodnie z nią ustawić przełączniki od 3 do 8. Przełączniki 1 i 2 są fabrycznie ustawione w pozycji "OFF". Przestawienie przełącznika 1 w pozycję "ON" spowoduje, że odbiornik będzie sygnałami dźwiękowymi sygnalizował niski poziom w zbiorniku i pojawienie się przecieku. 39

41 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Wysokość zbiornika (w cm) Przełącznik 3 Przełącznik 4 Przełącznik 5 40 Przełącznik 6 Przełącznik 7 Przełącznik ON 60 ON 65 ON ON 70 ON 75 ON ON 80 ON ON 85 ON ON ON 90 ON 95 ON ON 100 ON ON 105 ON ON ON 110 ON ON 115 ON ON ON 120 ON ON ON 125 ON ON ON ON 130 ON 135 ON ON 140 ON ON 145 ON ON ON 150 ON ON 155 ON ON ON 160 ON ON ON 165 ON ON ON ON 170 ON ON 175 ON ON ON 180 ON ON ON 185 ON ON ON ON 190 ON ON ON 195 ON ON ON ON 200 ON ON ON ON 205 ON ON ON ON ON 210 ON 215 ON ON 220 ON ON 225 ON ON ON 230 ON ON 235 ON ON ON 240 ON ON ON 245 ON ON ON ON 250 ON ON

42 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. 255 ON ON ON 260 ON ON ON 265 ON ON ON ON 270 ON ON ON 275 ON ON ON ON 280 ON ON ON ON 285 ON ON ON ON ON 290 ON ON 295 ON ON ON 300 ON ON ON W przypadku zakupu nowego urządzenia FuelMaster, WatchanSonic Plus jest już zainstalowany i zaprogramowany. FABRYCZNE NASTAWY PRZEŁACZNIKÓW W ODBIORNIKU SONIC US DLA ZBIORNIKÓW RÓŻNEJ OBJĘTOŚCI. Objętość nominalna zbiornika [litry] Maksymalna wysokość słupa cieczy [cm] SONIC DIP3 DIP4 DIP5 DIP6 DIP7 DIP ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON Użytkownik musi jedynie włożyć do gniazdka odbiornik w odległości do 200 m od nadajnika jaki jest zainstalowany w urządzeniu. Po maksymalnie dwóch godzinach, odbiornik zacznie pokazywać aktualny poziom oleju. Jeżeli tak się nie stanie, odbiornik należy umieść w innym gniazdku. 41

43 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. DANE TECHNICZNE SONIC US Pomiar głębokości zbiornika Wyświetlacz Maks. zasięg łączności Zasilanie Okres pracy baterii Łączność bezprzewodowa Wymiary Minimalna głębokość: 0, 5 m. Maksymalna wysokość: 3 m. Paskowy wskaźnik poziomu, każdy pasek odpowiada 10% wysokości zbiornika. Wskaźnik wczesnego ostrzegania (migający wskaźnik napełniania zbiornika) przy określonej wysokości powyżej dna zbiornika (p. punkt 13). Migający czerwony wskaźnik LED pustego zbiornika przy określonej wysokości powyżej dna zbiornika. (Patrz punkt 13). Spełnia wymagania normy EN m w zwykłych warunkach widoczności w linii prostej. Na rzeczywisty zasięg działania urządzenia mogą wpływać czynniki zewnętrzne, zmniejszające zasięg nadajnika lub czułość odbiornika. Odbiornik: 230 V, Hz +/-10%. Nadajnik: ogniwo litowe 3-woltowe. Model baterii to: CR2430. Maks. 3 lata (w zależności od wysokości zbiornika). 433 MHz. Przesyłanie sygnału z modulacją FM. EN Odbiornik: 50 x 55 x 35 mm (bez anteny). Nadajnik: 70 x 93 mm. 42

44 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. i min. temperatura pracy (nadajnik) Rozmiar otworu do montażu w zbiorniku Zakres temp. pracy od 10 do +60 ºC. Wilgotność pracy: 0 100%. Hermetycznie zamknięte urządzenie wykonane z materiału PP3317 stabilizowanego na ultrafiolet. 32 mm Podstawka z 2 calowym zewnętrznym gwintem BSP UNI RX Zbiornik FuelMaster w wersji STANDARD 2, 3 i 5 wyposażone są w bezprzewodowy panel UniRX wyświetlający informacje o zbiorniku. Panel ten połączony jest bezprzewodowo z ultradźwiękowym czujnikiem znajdującym się o góry zbiornika. Wyświetlane są na nim, m. in. poziom cieczy w zbiorniku (w litrach lub procentach). W przypadku wycieku oleju napędowego do przestrzeni międzypłaszczowej zostanie uruchomiony alarm. Na panelu znajdują się następujące diody informujące o stanie urządzenia i zbiornika oraz przyciski pozwalające na nawigację po menu. 43

45 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Wyświetlacz. Dioda świeci się, kiedy urządzenie jest połączone z sondą ultradźwiękową. Dioda świeci się w przypadku uruchomienia alarmu. Dioda świeci się, kiedy urządzenie jest włączone przycisk nawigacji menu. Więcej informacji na temat tego urządzenia oraz jego obsługi znajduje się w odrębnej instrukcji dołączonej do urządzenia. TABELA LITRAŻOWANIA URZĄDZENIA Poniższe tabele litrażowania zbiorników poszczególnych urządzeń, mogą posłużyć do przybliżonego określenia ilości oleju na podstawie wysokości słupa cieczy, zmierzonej przy pomocy listy pomiarowej. ZBIORNIK 1200 L Litry* Poziom [cm] ZBIORNIK 2500 L Litry* Poziom [cm] ZBIORNIK 3500 L Litry* Poziom [cm]

46 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. ZBIORNIK 4000 L ZBIORNIK 5000 L ZBIORNIK 9000 L Uwagi: Litry* Poziom [cm] * Wartości przybliżone Litry* Poziom [cm] Litry* Poziom [cm] Dane zawarte w powyższych tabelach są obarczone błędem wynikającym z rozszerzalności cieplnej polietylenu, z jakiego wykonane są zbiorniki. Listwa do litrażowania nie wchodzi w skład wyposażenia urządzenia FuelMaster, oferowanego przez producenta. 45

47 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. FILTR PALIWA Zbiorniki FuelMaster są standartowo wyposazone w filtr paliwa w układzie dystrybucyjnym. Zapewnia on usuwanie z oleju wody i mechanicznych zanieczyszczeń powyżej 30 mikronów. W FuelMaster w sekcji nr 1 wyposażone w model 260-HS-II w przypadku pomp o standardowej wydajności i typ 800-HS-II w przypadku pomp o podwyższonej wydajności. Filtr z przroczysta obudową (F) Wkład 46

48 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Wkład filtra 260 HS-II (dotyczy wersji STANDARD 1) INSTRUKCJA OBSŁUGI / WYMIANY FILTRA 1. Filtr powinien być kontrolowany co 6 miesięcy, a wymieniany średnio co roku, lub jeśli przepływ spadnie poniżej o około 11 l/min. Zamknąć zawór kulowy po stronie ssącej pompy (zbiorniki o objętościach 3500 l i więcej). Ostrożnie wykręcić stary filtr i jego zawartość z powrotem wlać do zbiornika. Sprawdzić stan i czystość przyłącza. Nawilżyć olejem uszczelkę nowego filtra. Wkręcić nowy wkład filtra, zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie uszczelki. Otworzyć zawór kulowy, uruchomić pompę, nacisnąć zawór nalewaka i przelać pewną ilość oleju z powrotem do zbiornika, aby powtórnie zalać cały układ dystrybucyjny. Szmatami i środkami absorbcyjnymi, usunąć ewentualnie zanieczyszczenia i rozlania oleju. 47

49 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Pozostałości i zużyty filtr zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. FuelMastery wyposażone w filtry wymienne, są dodatkowo zaopatrzone w kapsel (zaślepkę). Element ten należy zainstalować w miejscu filtra, gdy pojawi się znaczący spadek przepływu, dojść do tego może w następujących sytuacjach, np. : - w okresie zimowym, gdy z powodu niskich temperatur, wzrośnie gęstość oleju lub wytrąci się parafina; - filtr jest już zużyty i zanieczyszczony, a użytkownik nie posiada nowego na wymianę. Zaślepka filtra (dotyczy wersji STANDARD 1) UWAGA: Wymiana filtra nie jest objęta gwarancją niezależnie od ilości przelanych litrów. 48

50 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. URZĄDZENIA WIELODOSTĘPOWE PIUSI CUBE Urządzenia FuelMaster o objętościach 3500, 4000, 5000 i 9000 l wersja STANDARD 4 są wyposażone w urządzenie zapewniające kontrolowany dostęp i rejestrację wydawanego paliwa Piusi CUBE. Urządzenie jest wyposażone w pompę Panther 72, przepływomierz K600 Pulser i panel kontrolny. Piusi CUBE realizuje następujące funkcje: - wyświetla aktualny przepływ, - umożliwia kontrolowany dostęp dla 120 użytkowników za pomocą kodów PIN (standard), lub kluczyków (opcja), - możliwość podłączenia drukarki (opcja), - możliwość przenoszenia danych do komputera PC za pomocą klucza z pamięcią lub stałego przyłącza kablowego (opcja), - możliwość rejestracji i raportowania rozchodu paliwa na PC dzięki programowi Self Service (opcja). 49

51 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Uwaga: Instalacja urządzenia wielodostępowego w zbiorniku 5000 litrów wymaga zastosowania większej, niż standardowa, obudowy dystrybutora. Dokładna instrukcja obsługi urządzenia i związanego z nim oprogramowania PC jest zawarta w odrębnych dokumentach dołączonych do zbiornika. TITAN ACCESS Terminal Titan Access - system wielodostępu - mikroprocesorowy układ sterujący w jakie wyposażone są zbiorniki FuelMaster PRO 6 i 7, który umożliwia: - Rejestrację ilości wydanego paliwa dla poszczególnych użytkowników lub pojazdów (wbudowana baza danych do 1500 pozycji). - Zdalną i natychmiastową aktualizację bazy użytkowników przez modem GPRS - zbiornik może stać w dowolnej lokalizacji. - Dwustopniową autoryzację dostępu (np. kierowca/pojazd, kierownik/pracownik itp. ). 50

52 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. - Monitorowanie szczelności zbiornika wewnętrznego dzięki bezpośredniemu podłączeniu teminala z sondą przecieku umieszczoną pomiędzy zbiornikami wewnętrznym i zewnętrznym. W przypadku przecieku na wyświetlaczu pojawi się komunikat oraz sygnał dźwiękowy. ZWIJADŁO Urządzenie FuelMaster wersja STANDARD 3 wyposażone są w zwijadła węża dystrybucyjnego. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 1. Transport i składowanie urządzeń musi się odbywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Transport urządzenia może odbywać się tylko w stanie opróżnionym! 2. Załadunek i rozładunek musi się odbywać przy użyciu wyspecjalizowanego sprzętu, na przykład wózka widłowego z widłami o długości większej o co najmniej 20 cm od połowy szerokości wyrobu. Możliwe jest też stosowanie dźwigu i zawiesi odpowiedniej nośności i w dobrym stanie technicznym. Do zaczepienia zawiesi można wykorzystywać specjalne punkty, w jakie są wyposażone urządzenia. Do podnoszenia należy wykorzystywać zawsze wszystkie dostępne 51

53 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. uchwyty. Obciążenie uchwytów musi być równomierne. W każdym punkcie musi zainstalowana szekla i do niej zaczepione jedno cięgno zawiesia. Podczas podnoszenia urządzenia za pomocą zawiesi, należy robić to możliwie powoli, minimalizując obciążenia dynamiczne. Osoby obsługujące wózek widłowy lub dźwig muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i zachować szczególną ostrożność. Ze względu na gabaryty urządzeń, prace załadunkowo - rozładunkowe muszą wykonywać co najmniej dwie osoby. Nie można ich wykonywać przy bardzo złych warunkach atmosferycznych, np. silny wiatr, ulewny deszcz. Zapewnić należy odpowiednie oświetlenie. Transport urządzenia może się odbywać na pojazdach do tego przystosowanych, czyli wyposażonych co najmniej w punkty mocujące, odpowiednie do wielkości przewożonego urządzenia, pozwalające na jego zamocowanie i zabezpieczenie go przed przemieszczeniem się w czasie przewozu. Przestrzeń ładunkowa pojazdów musi być czysta, gładka i pozbawiona ostrych krawędzi. Niedopuszczalne jest przesuwanie lub przetaczanie urządzeń. Wystających części nie można wykorzystywać do podnoszenia lub przesuwania. Składowanie urządzeń może się odbywać na otwartej przestrzeni, bez szczególnych ograniczeń. Powierzchnia składowa powinna być utwardzona, równa i pozbawiona ostrych krawędzi. 52

54 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Podczas transportu i składowania, pokrywa i króćce muszą być dokładnie zamknięte i zabezpieczone. Kable elektryczne oraz wąż zwinięte, nalewak umieszczony w uchwycie, obudowa dystrybutora zamknięta. Okresowe składowanie urządzenia w pomieszczeniu magazynu może się odbywać, gdy zbiornik jest opróżniony. OGÓLNE WARUNKI USTAWIENIA 1. Na użytkowniku urządzenia FuelMaster spoczywa obowiązek przestrzegania krajowych wymogów prawnych dotyczących instalacji i eksploatacji tego wyrobu, jak i zaleceń lokalnych służb BHP, PPOŻ i ochrony środowiska. Instalowanie i napełnianie urządzeń wykazujących uszkodzenia pochodzące, np. z transportu, składowania, z widocznymi oznakami, np. uszkodzenia króćców, pęknięcia płaszcza zbiornika, niekompletnie wyposażone - jest niedozwolone. Urządzenie powinno być usadowione na płaskiej (wypoziomowanej), równej i stabilnej powierzchni o odpowiedniej nośności, wykonanej z materiału niepalnego. Podstawa musi być co najmniej 30 cm szersza i dłuższa od samego urządzenia. Grubość podstawy musi wynosić co najmniej 5 cm. Nie dopuszcza się ustawiania urządzeń FuelMaster w garażach, magazynach i innych budynkach, a także na chodnikach lub pasach przeznaczonych dla ruchu pieszego. Użytkownik powinien zapewnić bezpieczeństwo dostaw oleju, swobodny i bezkolizyjny ruch obsługiwanych pojazdów oraz wolną przestrzeń dookoła urządzenia dla celów okresowych inspekcji i przeglądów. Urządzenie powinno być zlokalizowane przy drodze dojazdowej o wymaganej szerokości i nośności z niezbędnym miejscem do zawracania dla cysterny dostawcy oleju. Potencjalne przeszkody w postaci zaparkowanych samochodów, linii wysokiego napięcia, gałęzi drzew itp. powinny być na bieżąco kontrolowane i minimalizowane przez użytkownika urządzenia. 53

55 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Na terenie przyległym do urządzenia zabronione jest używanie otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon oleju. W miejscu lokalizacji urządzenia należy umieścić znak bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej: Zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu. Lokalizacja urządzenia powinna spełniać minimalne odległości zgodne z poniższą tabelą: WYMAGANE ODLEGŁOŚCI POSADOWIENIA Obiekt Budynki mieszkalne i użyteczności publicznej Granica lasu (do 3ha) Inne obiekty budowlane, granica działki, drogi, ujęcia wody, niezasyfonowane studzienki kanalizacyjne lub ciepłownicze. Nie dotyczy to sytuacji, gdy plac, na którym ustawione jest urządzenie wyposażony jest w odwodnienie liniowe i separatory oleju. Najbliższa strefa zagrożenia wybuchem. Gazociągi wysokiego ciśnienia. Napowietrzna linia elektryczna o napięciu do 1kV. Napowietrzna linia elektryczna o napięciu powyżej 1kV. Odległość > 10 m > 10 m > 5 m > 1 m >20 m >3 m >15 m 54

56 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Przewodów kanalizacyjnych, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych niesłużących do obsługi zbiorników, wodociągów oraz gazociągów niskiego ciśnienia. Linia napięcia powyżej 110KV. Gazociągi wysokiego ciśnienia, las o powierzchni powyżej 3 ha. Urządzenia, których temperatura powierzchni przekracza 100 C i od innych zbiorników na paliwa płynne. >2 m >30 m >40 m >0, 5 m Wyżej wymienione odległości mogą ulegać zmianie zależnie od aktualnie obowiązujących przepisów w danej lokalizacji. Lokalizując i użytkując urządzenie nie można przekraczać dopuszczalnych progowych wartości hałasu dla danej lokalizacji. Dla urządzeń FuelMaster przeznaczonych do magazynowania i dystrybucji produktów naftowych III klasy nie ustala się stref zagrożenia wybuchem. Należy chronić urządzenie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, śniegiem i deszczem. Wskazane jest, aby je umieścić pod odpowiednim dachem. W przypadku urządzeń, wobec których przewidywana jest częsta zmiana ustawienia, jak i ewentualne narażenie na uszkodzenia mechaniczne, wskazany jest zakup urządzenia z ramą ochronną (opcja). 55

57 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. W pobliżu urządzenia użytkownik (właściciel) powinien ustawić gaśnicę proszkową 12 kg i oznakować ją zgodnie z przepisami, znakiem bezpieczeństwa - Gaśnica. Gaśnice powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne. Do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości, co najmniej 1 m. Każde urządzenie powinno posiadać, w widocznym miejscu, indywidualną informację zawierającą: rodzaj składowanego paliwa, instrukcję obsługi opisującą, między innymi, sposób napełniania, poboru, kontoli przecieku, informacje o zagrożeniach i postępowaniu w razie wypadku. Powinny się również znajdować dane teleadresowe do firmy pełniącej serwis, dostarczającej oleju i ewentualnie kontakt do właściciela urządzenia. W pobliżu urządzenia zabronione jest użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia. W obszarze zabudowanym należy oddzielać urządzenia od krawędzi jezdni drogi publicznej wysepką o szerokości co najmniej 3 m, wyniesioną na wysokość 0, 15 m ponad poziom drogi. Dopuszcza się rozwiązania bez wysepki, pod warunkiem zastosowania zatoki o szerokości co najmniej 5 m, licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni do urządzenia FuelMaster. INSTALACJA ELEKTRYCZNA Instalacja elektryczna urządzeń FuelMaster nie jest w zakresie dostawy. Powinna przebiegać zgodnie z poniższymi wskazaniami: 56

58 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. UZIEMIENIE Aby skutecznie odprowadzić ładunek elektryczny powstały na skutek zjawiska elektrostatycznego na wykonanych z tworzywa sztucznego elementach urządzenia, jak również na jego akcesoriach oraz skutecznie wykonać ochronę przeciw porażeniową, należy: a) w pobliżu urządzenia umieścić uziom z drutu miedzianego lub ocynkowanego o powierzchni przekroju 16 mm2 do odprowadzania ładunków elektrostatycznych do ziemi. Do uziomu podłączyć należy: - system rozładunku oleju podczas tankowania urządzenia, - śrubę uziemienia wyprowadzoną na zewnątrz z obudowy dystrybutora. b) połączenie wykonujemy kablem uziemiającym o oporności poniżej 10Ω. c) przewód ochronny PE (żółto-zielony) zasilania pompy należy podłączyć do istniejącej sieci zasilającej. TYMCZASOWE ZASILANIE URZĄDZENIA Urządzenie jest dostarczone z kablem zasilającym i wtyczką. W przypadku, gdy urządzenie jest często przemieszczane, do tymczasowego zasilania pompy można stosować przedłużacz o następujących parametrach: - przewód olejoodporny o przekroju minimalnym 3x1, 5 mm 2 (przewód miedziany), - termo-wyłącznik chroniący przed przeciążeniem, - gniazda z uziemieniem PE i osłoną torów prądowych, - stopień ochrony: co najmniej IP44, - sprawny technicznie; bez przetarć, uszkodzeń izolacji, luźnych styków, śladów napraw itp. 57

59 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. - wartość bezpiecznikowa linii zasilającej przedłużacza powinna wynosić C16A (wartość prądu zadziałania 16 A z charakterystyką typu C). Podłączając i wyłączając przedłużacz należy upewnić się, że wyłącznik pompy znajduje się w pozycji OFF. UWAGA: Należy zwracać uwagę na to, aby przedłużacz nie był narażony na uszkodzenia mechaniczne lub zawilgocenie. W przypadku długich przestojów oraz w czasie nocnym (o ile urządzenie nie pracuje) zasilanie musi być odłączane, a przedłużacz zwinięty i schowany w suchym miejscu. STAŁE ZASILANIE URZĄDZENIA W przypadku, gdy miejsce użytkowania/ustawienia urządzenia nie będzie ulegało zmianie, zaleca się zastosowanie przewodu stałego bezpośrednio do skrzynki elektrycznej pompy. Należy spełnić przy tym następujące wymogi: 1. Podłączenie linii napięcia 230V AC powinno być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka. Linia zasilania powinna odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta pompy (i ewentualnie taśmy grzewczej) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Połączenie linii zasilania powinno być zabezpieczone bezpiecznikiem nadmiarowo-prądowym C16A. Dodatkowo wskazane jest zainstalowanie bezpiecznika różnicowo prądowego z prądem zadziałania nie większym jak 30mA. Do instalacji należy stosować przewód zasilający YKY 3x2, 5mm 2. Kabel należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez podwieszenie go na wysokości lub ułożenie w gruncie. 58

60 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Schemat skrzynki elektrycznej pompy 4. W przypadku ułożenia przewodu zasilającego w gruncie, należy przestrzegać następujących zaleceń: a) przewodu zasilającego nie powinno się przedłużać, jeśli połączenie miałoby się znajdować w gruncie. Jeśli zajdzie taka konieczność, należy wymienić cały przewód na dłuższy lub jeśli jest to niemożliwe, połączenie wykonać stosując wyspecjalizowane połączenie mufowe, tak aby zapewniało ono odpowiednią trwałość i hermetyczność. b) przewód powinien być ułożony na co najmniej następujących głębokościach: - 0, 5 m dla linii układanych pod chodnikiem - 0, 7 m dla linii w terenie bez nawierzchni - 1 m dla linii pod drogami kołowymi Kable należy układać w odległości co najmniej 1m od pasa drogowego i w odległości co najmniej 2m od pni drzew. 59

61 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. c) układanie kabli powinno być wykonywane w sposób wykluczający ich uszkodzenie lub uszkodzenie innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być niższa jak 0 ºC. d) przewód powinien być umieszczony w rurze osłonowej, którą należy ułożyć w zagęszczonej warstwie z gruntu niespoistego o grubości 10 cm, nad i pod rurą. Na warstwie gruntu niespoistego ułożyć warstwę gruntu rodzimego o grubości 15 cm i przykryć ją folią ostrzegawczą koloru niebieskiego. Pozostałą część wykopu wypełnić grutem rodzimym i zagęścić. e) rura osłonowa powinna być szczelna, tak aby uniemożliwić przedostawanie się do jej wnętrza wody gruntowej, deszczowej lub gryzoni. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0. 1% aby umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Podłączenie do skrzynki zasilającej. Sieć zasilająca jest typu TN-S, czyli mamy do dyspozycji trzy przewody zasilające urządzenie - fazę (przewód koloru czarnego lub brązowego), zero robocze (przewód koloru niebieskiego) oraz przewód ochronny (koloru żółto-zielonego), zaleca się podłączenie przewodu PE urządzenia (kolor żółto-zielony) do przewodu PE (kolor żółto-zielony) zasilania. 60

62 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Schemat podłączenia elektrycznego urządzenia z rozdzielnią główną w układzie zasilania TN-S 7. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1. Uwagi o magazynowanym materiale. Podstawowym źródłem informacji o materiale niebezpiecznym jest jego karta charakterystyki. Należy się o nią zwrócić do sprzedawcy oleju napędowego. Olej napędowy jest mieszaniną węglowodorów pochodzenia naftowego o zawartości atomów węgla o cząsteczce od 9 do 25 oraz dodatków. Podczas obchodzenia się z olejem napędowym należy zachować szczególną ostrożność. Główne zagrożenia stwarzane przez magazynowany materiał (olej napędowy) oraz sposoby ich minimalizowania: - unikać powtarzalnego lub długotrwałego kontaktu oleju napędowego ze skórą, - stosować rękawice ochronne podczas tankowania urządzenia, - przestrzegać podstawowych zasad higieny; zanieczyszczone części ciała niezwłocznie umyć wodą z mydłem, - podczas obsługi urządzenia nie wolno spożywać posiłków i napojów, 61

63 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. - podczas obsługi urządzenia obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania ognia otwartego, - opary oleju działają szkodliwie przez drogi oddechowe; możliwe jest ryzyko nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia człowieka;unikać kontaktu z oczami; przy obchodzeniu się z olejem napędowym, gdy istnieje możliwość narażenia, nosić okulary ochronne z bocznymi osłonami, - toksycznie działanie na organizmy wodne i lądowe; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, - podnosi zagrożenie pożarowe; pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem, są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Dokładne dane o zagrożeniach i postępowaniu z materiałem niebezpiecznym znajdują się w karcie charakterystyki producenta oleju napędowego. Utrzymywać porządek w miejscu pracy urządzenia i dobre oświetlenie. Nadzór nad zbiornikiem sprawuje właściciel (lub najemca, w przypadku wydzierżawienia urządzenia). Urządzenie może obsługiwać osoba, która ukończyła 18 lat, zapoznała się z instrukcją i zasadami bezpiecznej pracy podczas obsługi urządzenia. Dzieci i osoby postronne powinny przebywać z dala od miejsca pracy. Właściciel i użytkownicy urządzenia powinni przedsięwziąć odpowiednie środki bezpieczeństwa, stosownie do natury i zakresu dających się przewidzieć zagrożeń, w celu zapobieżenia szkodom i urazom oraz, jeżeli to konieczne, w celu zminimalizowania ich skutków. Obowiązki określają odpowiednie przepisy krajowe. W razie awarii urządzenia (rozszczelnienie zbiornika, pożar, porażenie prądem itd. ), osoba stwierdzająca takie zdarzenie jest zobowiązana: - przerwać wykonywanie pracy w strefie objętej zagrożeniem, - odłączyć zasilanie dystrybutora, - niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanym po upewnieniu się, że można bezpiecznie wejść do strefy zagrożenia, 62

64 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. - usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby zarządzić ewakuację; powiadomić przełożonego, - osoba na stanowisku kierowniczym odpowiedzialna za magazyn lub obszar, w którym nastąpiło zagrożenie lub wskazana przez nią osoba kieruje akcją ratowniczą, a w razie potrzeby wzywa straż pożarną, pogotowie ratunkowe lub inne odpowiednie do zagrożenia służby ratownicze oraz udostępnia im informacje potrzebne do prowadzenia działań, - w przypadku nieszczelności urządzenia przepompować jego zawartość do innego urządzenia, - powiadomić autoryzowany serwis producenta, - nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych, wód lub gleby. W przypadku uwolnienia dużych ilości produktu powiadomić odpowiednie władze, - małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika na odpady. Unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami lub skorzystać z pomocy firm uprawnionych do transportu i likwidowania odpadów, - zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą, Możliwie z bezpiecznej odległości - groźba wybuchu. O ile to możliwe i bezpieczne, usunąć je z obszaru zagrożenia. Dokładne procedury odnośnie postępowania z razie awarii powinny być zawarte w instrukcji stanowiskowej BHP, jaka powinna zostać opracowana i umieszczona w widocznym miejscu w pobliżu urządzenia. W przypadku likwidacji urządzenia należy rozdzielić je na części podstawowe i poddać wtórnemu przerobowi zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC. UWAGA! Puste, nieoczyszczone urządzenie może zawierać resztki oleju, stwarzając zagrożenie pożarowe i wybuchowe. Odpadowego oleju nie należy usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Odzysk lub 63

65 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. unieszkodliwianie przeprowadzać zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami, tylko w miejscu wyznaczonym zgodnie z przepisami i w instalacjach lub urządzeniach spełniających określone wymagania. Zalecane unieszkodliwianie - przekształcenie termiczne. Instalację urządzenia, a w szczególności instalację elektryczną należy wykonać bardzo starannie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie prace serwisowe związane z urządzeniem, wykonywane przez służby wewnętrzne lub przez firmy zewnętrzne muszą odbywać się zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ obowiązującymi na obiekcie. ZALECENIA EKSOATACYJNE Przenośne urządzenie do dystrybucji oleju napędowego zostało tak zaprojektowane i wykonane, aby było możliwie trwałe, niezawodne i nie wymagało zbyt wielu zabiegów konserwatorskich w trakcie jego eksploatacji. Ze względów na rodzaj przechowywanej cieczy i wynikające z tego potencjalne zagrożenie dla środowiska, należy przestrzegać poniższych zaleceń: 1. NAPEŁNIANIE URZĄDZIENIA a. Zasilanie urządzenia w olej napędowy powinno odbywać się za pomocą cystern samochodowych lub innych środków transportu, przeznaczonych do przewozu materiałów ciekłych zapalnych klasy III. Rozładunek może się odbywać tylko poprzez szczelne złącze! Linie napełniające urządzeń o pojemności od 3500 litrów mogą być zakończone następującymi przyłączami: 64

66 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Suchozłacze 2 (nie wymaga zaworu kulowego i chroni Eurozłacze 2 (standard) b. Urządzenie może być napełniane tylko do swojej nominalnej objętości, która stanowi 95% objętości maksymalnej. Nie można dopuścić do przepełnienia urządzenia! c. Tankowanie urządzenia może przeprowadzać tylko przeszkolona osoba, a w przypadku usytuowania zbiornika w znacznej odległości od cysterny należy zapewnić pomoc dodatkowej osoby. d. Nie magazynować zanieczyszczonego oleju napędowego lub innego oleju np. biodiesla, oleju hydraulicznego, jak i innych cieczy np. wody, płynu do spryskiwaczy, gdyż może to doprowadzić do zanieczyszczenia urządzenia i uszkodzenia układu pompowego. Użytkownik musi udokumentować pochodzenie i temperaturę zapłonu magazynowanego oleju napędowego. e. W uzasadnionych sytuacjach wymagane jest, aby osoby nadzorujące tankowanie urządzenia były ubrane w jaskrawe ubrania i używały kasków ochronnych. Ponadto, w zależności od sytuacji, kierowca cysterny powinien używać butów, okularów, rękawic, ochronników słuchu, ubrań przeciwdeszczowych itp., przewidzianych dla tego typu czynności. 65

67 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. f. Miejsce dostawy oleju napędowego powinno być na czas tankowania zabezpieczone znakami bezpieczeństwa, światłami ostrzegawczymi itp. Środki ostrożności powinny być stosowane szczególnie, jeśli cysterna tankująca zajmuje ulicę i powoduje utrudnienia w ruchu ulicznym. Takie samo zabezpieczenie dotyczy chodników, jeśli węże z cysterny zajmują chodnik. g. Przed rozpoczęciem tankowania należy sprawdzić stan króćca wlewowego, poziom oleju w urządzeniu, czystość wewnątrz urządzenia. Sprawdzić czy urządzenie ustawione jest stabilnie i czy jest nieuszkodzone. Uszkodzenia i inne niezgodności dyskwalifikują urządzenie do napełniania. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika urządzenia, należy natychmiast przepompować olej do innego zbiornika i powiadomić dostawcę urządzenia. h. Zaleca się stosowanie cystern posiadających możliwość korzystania z czujnika maksymalnego poziomu. i. Maksymalna dopuszczalna szybkość napełniania urządzenia wynosi 350 L/min. Większa prędkość uszkodzi mechaniczne zabezpieczenie przed przepełnieniem. j. Podczas napełniania, na powierzchni cieczy pojawiać się może do intensywne pienienie. W takim przypadku, po osiągnięciu około 3/4 maksymalnej objętości urządzenia, należy na kilka minut przerwać proces napełniania i po opadnięciu piany dopełnić zbiornik do końca z mniejszą prędkością. TANKOWANIE POJAZDU a. Tankowanie z urządzenia FuelMaster może odbywać się tylko przez pełnoletnie i przeszkolone osoby. Przed przystapieniem do tankowania, należy zapoznać się i przestrzegać instrukcji urządzenia, szczególnie w zakresie obsługi pompy i przepływomierza. Urządzenie należy chronić przed dostępem osób niepowołanych. b. Korzystać z urządzenia nie można przy temperaturze poniżej 66

68 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. -10 C (-20 C w przypadku urządzenia z taśmą grzewczą) ani powyżej +60 C lub podczas złych warunków atmosferycznych, np. takie jak deszcz, silny wiatr, itd. c. Ustawić pojazd który będzie tankowany możliwie blisko urządzenia, w sposób nieutrudniający przeprowadzenie ewentualnej ewakuacji z zagrożonej pożarem strefy. Zabronione jest ustawianie więcej niż jednego pojazdu przy urządzeniu. Kierujący kolejnym pojazdem zobowiązany jest do zachowania bezpiecznej odległości (minimum 5 metrów). Zabronione jest przebywanie wewnątrz tankowanego pojazdu, należy wyłączyć silnik pojazdu i go opuścić. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy uruchomienie silnika jest niezbędne dla pracy pompy, oraz gdy zezwalają na to przepisy kraju, w którym znajduje się pojazd. Przed uruchomieniem dokonać wizualnej inspekcji stanu urządzenia. Jeśli urządzenie lub element jego wyposażenia uległy uszkodzeniu, to urządzenie należy wyłączyć z eksploatacji do czasu usunięcia usterki. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika, natychmiast przepompować olej do innego urządzenia lub zbiornika i powiadomić najbliższy oddział firmy Kingspan Environmental. e.!!! Przed użyciem upewnij się, że w urządzeniu znajduje się paliwo!!! Praca "na sucho" spowoduje uszkodzenie pompy. Sprawdzić czy wyłącznik pompy jest w pozycji "OFF". Wyzerować licznik bieżący przepływomierza. Włączyć zasilanie urządzenia. Należy uruchomić pompę, włożyć nalewak do wlewu pojazdu i trzymać go cały czas otwarty, aby umożliwić ucieczkę powietrza. Podczas pierwszego tankowania, cała linia ssąca jest zapowietrzona i czas do pojawienia się paliwa może wynieść maksymalnie do 2 minut. Nie dopuszczać do przegrzania się silnika pompy. Ekstremalne warunki pracy mogą spowodować wzrost temperatury silnika i w wyniku tego, zatrzymanie go przez termiczny wyłącznik ochronny. Wyłączyć pompę i poczekać do jej ostygnięcia przed ponownym rozruchem. Termiczny wyłącznik ochronny automatycznie wyłączy się po ostygnięciu silnika do odpowiedniej temperatury. W przypadku pomp zasilanych prądem 67

69 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. stałym po 30 minutach nieprzerwanej pracy, pompę należy wyłaczyc na 30 minut w celu ostygnięcia. Zbyt szybkie nagrzewanie się pompy, zmniejszony przepływ, może świadczyć, np. o nieprawidłowym zasilaniu lub zanieczyszczeniu filtrów w układzie dystrybucyjnym. Maksymalny czas pracy w cyklu by-pass, przy włączonej pompie i zamkniętym nalewaku nie może być dłuższy jak 2-3 minuty. Po zatankowaniu planowanej ilości paliwa, należy puścić sprzęgło nalewaka, wyłączyć pompę i odłożyć nalewak do uchwytu. Po zatankowaniu pojazdu należy niezwłocznie odjechać. Zabronione jest parkowanie pojazdów w pobliżu dystrybutora. Po zakończeniu tankowania, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć jego zasilanie, zwinąć kabel zasilający, zwinąć wąż dystrybucyjny, nalewak umieścić w uchwycie, zamknąć włazy rewizyjne i drzwi obudowy dystrybutora. UTYLIZACJA URZĄDZENIA W trosce o ochronę środowiska naturalnego nie wolno wyrzucać urządzenia po okresie eksploatacji razem z nie posegregowanymi odpadami gospodarczymi. Po okresie eksploatacji urządzenia należy poddać utylizacji zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC. Usługę recyclingu najlepiej zlecić wyspecjalizowanej firmie. Urządzenie musi być oczyszczone z pozostałości oleju, rozebrane, podzielone na poszczególne elementy - metalowe, z tworzyw sztucznych, gumowe, podzespoły elektroniczne. Każdy z materiałów należy poddać recyclingowi lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powstałe odpady nie można mieszać z innymi odpadami, jeśli zagrażać to będzie środowisku naturalnemu. 68

70 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. KONSERWACJA URZĄDZENIA W poniższej tabeli podano wykaz czynności konserwacyjnych i ich częstotliwość: Nr Czynność Sprawdzić czy wyposażenie urządzenia jest kompletne. Wszelkie uszkodzone lub poluzowane części należy wymienić lub dokręcić. Sprawdzić stan instalacji elektrycznej i prawidłowość podłączenia. Stan uziemienia, pomiar skuteczności przeciwporażeniowej, ciągłość przewodu PE. Sprawdzić działanie czujnika poziomu i przecieku. Wykręcić nadajnik ultradźwiękowy z uchwytu i ewentualnie ostrożnie przeczyścić miejsce emisji fal. Sprawdzić i ewentualnie wyczyścić filtr siatkowy w pompie, na końcu przewodu ssącego i w nalewaku. Jeśli układ dystrybucyjny jest wyposażony w dodatkowy filtr, również go sprawdzić i ewentualnie oczyścić lub wymienić. Sprawdzić stan czystości wewnątrz zbiornika wewnętrznego, np. obecność warstwy gliceryny i wody na dnie. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia, odpompować zalegające warstwy. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia ścianek zbiornika i układu dystrybucyjnego, zlecić czyszczenie wyspecjalizowanej firmie. Częstotliwość wykonywania przed użyciem przed użyciem 69

71 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Sprawdzić dokładność przepływomierza i ewentualnie dokonać jego kalibracji. W urządzeniach z przepływomierzem cyfrowym, sprawdzić i ewentualnie wymienić baterie. Sprawdzić stan płaszcza zewnętrznego zbiornika urządzenia. Sprawdzić stan i wydajność układu dystrybucyjnego. Sprawdzić stopień zużycia łopatek wirnika pompy i ewentualnie dokonać ich wymiany. Sprawdzić czy nie ma wycieku ze złączy i ewentualnie rozebrać nieszczelne połączenie, oczyścić, odtłuścić i ponownie wykonać starannie połączenie, stosując nowe, olejoodporne uszczelki i inne środki uszczelniające. Umyć urządzenie od zewnątrz i w obudowie dystrybutora. Wyczyścić akcesoria. Zabezpieczyć metalowe elementy przed korozją. Elementy gumowe (przewód dystrybucyjny, osłona nalewaka) zabezpieczyć środkami do konserwacji gumy. okresowo 15 Sprawdzić oznakowanie urządzenia. oznacza częstotliwość co 6 miesięcy lub co litrów przetankowanego paliwa, zależnie od tego, co wystąpi pierwsze. 70

72 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Zawór przeciwzwrotny Filtr siatkowy Zakończenie przewodu ssącego 11. TYPOWE USTERKI I SPOSOBY ICH USUWANIA Nr USTERKA PRZYCZYNA RADA 1 Wyciek Uszkodzone uszczelnienie. Zdemontować połączenie i zainstalować nowe uszczelnienie. 2 Niewystarczająca dokładność przepływomierza. Złe wykalibrowanie przepływomierza. Zanieczyszczona komora przepływomierza. Powietrze w oleju. Wykonać powtórnie kalibrację. Rozmontować i oczyścić komorę przepływomierza. Znaleźć i usunąć nieszczelność w pompie lub linii ssącej. 3 Zmniejszone natężenie przepływu. Zablokowany lub zanieczyszczony filtr na końcu przewodu ssącego, w pompie, nalewaku lub innym elemencie linii ssącej. Zapowietrzona pompa lub powietrze w oleju. Zlokalizować i usunąć zanieczyszczenie lub ewentualnie wymienić filtr. Odpowietrzyć układ pompowy, sprawdzić szczelność układu ssącego. 71

73 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Nieprawidłowe zasilanie pompy. Sprawdzić napięcie zasilania. Zużyte lub uszkodzone łopatki wirnika pompy. Wymienić łopatki. Zablokowane koła zębate lub zabrudzony filtr w przepływomierzu cyfrowym. Wyczyścić komorę pomiarową i filtr. Zatkana lub zablokowana komora pomiarowa w przepływomierzu analogowym. Wyczyścić komorę pomiarową. 4 Wzrost hałasu podczas pracy pompy. W oleju jest powietrze. Znaleźć i usunąć nieszczelność. Brak zasilania. Zapewnić właściwe zasilanie. 5 Silnik nie obraca się. Zakleszczony wirnik. Zadziałało termiczne zabezpieczenie pompy. Sprawdzić wirujące podzespoły silnika i pompy. Poczekać do ostygnięcia silnika 6 Licznik przepływomierza cyfrowego nie zlicza jednostek. Nieprawidłowa instalacja kół. Uszkodzony kontrakton. Zainstalować prawidłowo koła zębate. Wymienić kontrakton. 7 Wadliwe działanie wskaźnika poziomu. Patrz rozdział Czujnik poziomu. 8 Drgania linii napełniającej podczas napełniania. Za duże natężenie przepływu. Źle zamocowana linia. Silne dławienie spowodowane uszkodzeniem przyłącza lub Spill Stop. Zmniejszyć natężenie przepływu. Zamocować prawidłowo linię. Wymienić uszkodzony element. 72

74 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. WARUNKI GWARANCJI Kingspan Environmental Sp. z o. o. ul. Topolowa Rokietnica, Poland Tel. : Fax: titanpl@kingspan. com

75 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PANTHER 230V AC 74

76 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. A. SPIS TREŚCI A. Spis treści B. Identyfikacja urządzenia i producenta C. Deklaracja zgodności D. Opis urządzenia E. Specyfikacja techniczna E1. Specyfikacja parametrów technicznych E2. Specyfikacja parametrów elektrycznych F. Warunki eksploatacyjne F1. Warunki środowiskowe F2. Zasilanie elektryczne F3. Cykl roboczy F4. Dopuszczalne i niedopuszczalne płyny G. Przemieszczanie i transport H. Instalowanie H1. Usuwanie materiału opakowaniowego H2. Kontrola wstępna H3. Ustawianie pompy H4. Podłączanie przewodów rurociągowych H5. Analiza przebiegu rurociągów dopływowych i odpływowych H6. Akcesoria rurociągowe H7. Podłączanie instalacji elektrycznej I. Rozruch J. Eksploatacja codzienna K. Problemy i ich rozwiązywanie L. Konserwacja M. Poziom hałasu N. Usuwanie zanieczyszczonych materiałów O. Schemat pompy rozebranej na podzespoły P. Wymiary i wagi 75

77 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. B. IDENTYFIKACJA URZĄDZENIA I PRODUCENTA Oferowane modele: PANTHER V/50HZ PANTHER V/60HZ PANTHER V/50HZ PRODUCENT: PIUSI SPA VIA PACINOTTI Z. I. RANGAVINO SUZZARA (MN) TABLICZKA ZNAMIONOWA (PRZYKŁAD ZE ZIDENTYFIKOWANYMI POLAMI): C. DEKLARACJA ZGODNOŚCI ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWAMI: 73/23/CEE 89/392/CEEE 91/368/CEE 93/44/CEE 89/336/CEE 92/31/CEE 93/68/CEE PRODUCENT: PIUSI SPA SUZZARA (MANTOVIA) WŁOCHY 76

78 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. DEKLARUJE, ŻE NASTĘPUJĄCE MODELE POMP: PANTHER 56 PANTHER 72 SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA NASTĘPUJĄCYCH PRZEPISÓW: PRZEPISY EUROPEJSKIE: EN EN EN EN Bezpieczeństwo maszyn zasady ogólne. Podstawowa metodologia. Kompatybilność elektromagnetyczna. Standardy emisyjne Środowisko przemysłowe. Bezpieczeństwo maszyn zasady ogólne Podstawowe zasady konstrukcyjne Specyfikacje i zasady techniczne. Wartości graniczne i metody pomiaru charakterystyk zakłóceń radiowych elektrycznych i termicznych sprzętu gospodarstwa domowego i podobnego, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń elektrycznych. EN 294 Bezpieczeństwo maszyn bezpieczne odległości uniemożliwiające włożenie rąk w strefy niebezpieczne. CEI EN Wirnikowe maszyny elektryczne specyfikacje parametrów nominalnych i funkcjonalnych. EN Kompatybilność elektromagnetyczna podstawowe normy emisyjne środowisko mieszkaniowe, komercyjne i przemysłu lekkiego. CEI EN Klasyfikacja typów ochrony obudów do wirnikowych maszyn elektrycznych. PRZEPISY KRAJOWE: Przepisy o zapobieganiu wypadkom przy pracy. DPR Suzzara, 31 stycznia 2000 r. VARINI OTTO, Prezydent firmy 77

79 PUNKT PRACY NA WYKRESIE MODEL NATĘŻENIE PRZEPŁYWU [L/min] PRZECIWCIŚNIENIE [bar] 4 metry rury 3/4 4 metry rury 1 Czujnik K33/K44 Instrukcja Self 2000 Dysza dozująca Automatyczna dysza dozująca PA60 Automatyczna dysza dozująca PA80 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. D. OPIS URZĄDZENIA POMPA: Samozasysająca, wolumetryczna, rotacyjna, elektryczna pompa łopatkowa, wyposażona w zawór obiegu bocznikowego. SILNIK: FILTR: Silnik asynchroniczny, jednofazowy i trzyfazowy, 2 biegunowy, typu zamkniętego (klasa ochrony IP55 zgodnie z przepisami EN), z przewietrzaniem własnym, podłączony bezpośrednio przez kołnierz do korpusu. Filtr na ssaniu nadający się do kontroli okresowej. E. SPECYFIKACJA TECHNICZNA E1. SPECYFIKACJE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Na schemacie blokowym przedstawiono natężenia przepływu w funkcji przeciwciśnienia. TYPOWE KONFIGURACJE A (Maksymalne natężenie przepływu) B (Maksymalne przeciwciśnienie) PANTHER, 6 PANTHER, 5 PANTHER 56 60Hz 75 0, 5 PANTHER, 5 PANTHER, 3 PANTHER Hz 68 1, 4 C (Zawór obiegu bocznikoweg) PANTHER, 7 PANTHER, 8 PANTHER 56 60Hz 0 2, 8 78 Brak możliwości dostawy

80 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Płyn: UWAGA Przedstawiona krzywa odnosi się do następujących warunków eksploatacyjnych: Temperatura: 200 C Paliwo do silników wysokoprężnych Warunki na ssaniu: Położenie rurociągu i pompy w stosunku do poziomu płynu jest takie, że przy nominalnym natężeniu przepływu wytwarza się ciśnienie 0, 3 bara. W innych warunkach, na ssaniu może powstać ciśnienie o większej wartości, zmniejszające natężenie przepływu, w porównaniu z tymi samymi warunkami przeciwciśnienia. Bardzo istotne znaczenie dla uzyskania możliwie najlepszych parametrów technicznych jest możliwie maksymalne zmniejszenie strat ciśnienia na ssaniu w tym celu należy przestrzegać następujących instrukcji: - Maksymalnie skrócić rurę na ssaniu. - Wyeliminować niepotrzebne kolanka i dławice w rurach. - Czyścić filtr na ssaniu. - Używać rur o średnicach równych, albo większych niż podane (patrz instalowanie). 79

81 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. E2. SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE MODEL POMPY Prąd ZASILANIE ELEKTRYCZNE Napięcie [V] Częstotliwość [V] MOC Nominalna (*) [Wat] PRĄD Maksymalny (*) [Amp] PANTHER /V/50 Hz AC, 2 PANTHER /V/60 Hz AC, 2 PANTHER /V/50 Hz AC, 3 F. WARUNKI EKSOATACYJNE F1. WARUNKI ATMOSFERYCZNE TEMPERATURA: Min. 200C / maks. +600C maks. 90% WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA: UWAGA Podane skrajne wartości temperatur odnoszą się do podzespołów pompy i należy ich przestrzegać, ze względu na możliwość uszkodzenia lub wadliwego działania urządzenia. F2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE W zależności od modelu, pompa musi być zasilana z sieci jednofazowego prądu zmiennego, którego wartości nominalne podano w tabeli w paragrafie E2 SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE. Maksymalne dopuszczalne odchylenia wartości parametrów elektrycznych wynoszą: Napięcie: ± 5% wartości nominalnej, Częstotliwość: ± 2% wartości nominalnej. 80

82 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. UWAGA Zasilanie z sieci elektrycznej o parametrach innych od podanych może spowodować zniszczenie podzespołów elektrycznych. F3. CYKL ROBOCZY Pompy te są skonstruowane z przeznaczeniem do ciągłego używania w warunkach maksymalnego przeciwciśnienia. UWAGA Działanie w warunkach bocznikowych jest dopuszczalne tylko przez krótkie okresy czasu (maksymalnie 2-3 minut). F4. PŁYNY DOPUSZCZALNE / NIEDOPUSZCZALNE DOPUSZCZALNE: - Paliwa do silników wysokoprężnych o lepkości od 2 do 5, 35 cst (w temperaturze 37, 8 C). Minimalna temperatura zapłonu (PM) 55 C NIEDOPUSZCZALNE: - BENZYNA, - PŁYNY NIEPALNE O PM < 55 C, - CIECZE O LEPKOŚCI > 20 cst, - WODA, - CIECZE SPOŻYWCZE, - ŻRĄCE WYROBY CHEMICZNE, - ROZPUSZCZALNIKI. ZAGROŻENIA: - POŻAR EKSOZJA, - PRZECIĄŻENIE SILNIKA, - UTLENIENIE POMPY, - ZANIECZYSZCZENIE POMPY, - KOROZJA POMPY, - NARAŻENIE ZDROWIA OSÓB, - POŻAR EKSOZJA, - USZKODZENIE USZCZELEK. 81

83 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. G. PRZEMIESZCZANIE I TRANSPORT Ze względu na ograniczoną wagę i wymiary pomp (patrz na wymiary ogólne), do przemieszczania pomp nie są potrzebne żadne urządzenia podnoszące. Pompy są dokładnie zapakowane przed wysyłką. Sprawdzić materiał opakowaniowy po nadejściu dostawy i przechowywać wyrób w suchym miejscu. H. INSTALOWANIE H1. USUWANIE MATERIAŁU OPAKOWANIOWEGO Podczas usuwania materiału opakowaniowego nie trzeba stosować żadnych specjalnych środków ostrożności, ponieważ nie stanowi on żadnego zagrożenia ani nie zanieczyszcza otoczenia. Podczas usuwania materiału opakowaniowego, stosować się do lokalnych przepisów. H2. KONTROLA WSTĘPNA - Sprawdzić, czy urządzenie nie ma śladów uszkodzeń powstałych podczas transportu lub składowania. - Oczyścić otwory wlotowe i wylotowe usuwając z nich wszelki pył lub pozostałości materiału opakowaniowego. - Sprawdzić swobodę ruchów wału silnika. - Sprawdzić, czy specyfikacja elektryczna jest zgodna z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej. H3. USTAWIANIE POMPY - Pompa może być zainstalowana w dowolnym położeniu (ze swoją osią pionową lub poziomą). - Przymocować pompę za pomocą wkrętów o odpowiedniej średnicy wkładanych w otwory mocujące w podstawie pompy (położenia i wymiary tych otworów podano w Rozdziale WYMIARY OGÓLNE). 82

84 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. UWAGA SILNIKI NIE SĄ TYPU PRZECIWWYBUCHOWEGO. Nie należy ich instalować w miejscach, w których mogą znajdować się zapalne pary. H4. PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW RUROCIĄGOWYCH - Przed podłączeniem sprawdzić, czy w rurociągach i zbiorniku ssącym nie ma brudu i pozostałości po gwintowaniu, które mogłyby uszkodzić pompę i jej wyposażenie dodatkowe. - Przed podłączeniem rurociągu dolotowego napełnić częściowo korpus pompy paliwem do silników wysokoprężnych, co ma ułatwić jej zalewanie. - Nie stosować stożkowych złączy gwintowanych, które mogłyby uszkodzić gwintowane otwory pompy, jeżeli byłyby zbyt dociągnięte. PRZEWÓD SSĄCY: - minimalna zalecana średnica nominalna: 1-1/4; - zalecane ciśnienie nominalne: 10 barów; - stosować rurociągi nadające się do pracy przy ciśnieniu ssania. PRZEWÓD DYSTRYBUCYJNY - minimalna zalecana średnica nominalna: 1; - zalecane ciśnienie nominalne: 10 barów. UWAGA Odpowiedzialność za używanie rurociągów o odpowiednich parametrach technicznych spoczywa na osobie/ firmie instalującej urządzenie. Użycie rurociągów nie nadających się do paliwa do silników wysokoprężnych może doprowadzić do uszkodzenia pompy, zagrożenia zdrowia dla ludzi i zanieczyszczenia środowiska. Luzowanie końcówek złącznych (gwintowanych, kołnierzowych, uszczelkowych) może doprowadzić do poważnych problemów ekologicznych i bezpieczeństwa. Po wstępnym zainstalowaniu urządzenia sprawdzić wszystkie końcówki złączne, po czym wykonywać tę czynność codziennie. W razie potrzeby dociągnąć końcówki złączne. 83

85 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. H5. ANALIZA PRZEBIEGU RUROCIĄGÓW DOPŁYWOWYCH I ODPŁYWOWYCH WYDAWANIE Model pompy należy dobierać, mając na uwadze charakterystyki systemu. Łączny wpływ długości rurociągu, średnicy rur, natężenia przepływu paliwa do silników wysokoprężnych oraz zainstalowanego wyposażenia dodatkowego przewodów może spowodować, że powstanie przeciwciśnienie większe od spodziewanej wartości maksymalnej, co może doprowadzić do (częściowego) otwarcia obwodu bocznikowego pompy z towarzyszącym temu zauważalnym zmniejszeniem natężenia przepływu na wlocie. W takich przypadkach, warunkiem prawidłowego działania pompy jest zmniejszenie oporów w systemie, stosując w tym celu krótsze rurociągi i/lub większe średnice i wyposażenie dodatkowe rurociągów o mniejszych oporach (np. automatyczną dyszę dozującą w celu zwiększenia natężeń przepływów). SSANIE Pompy Panther 56 i Panther 72 są pompami samozasysającymi i cechują się dobrą wydajnością na ssaniu. Podczas fazy rozruchowej, mając pusty kolektor ssący i pompę zwilżoną płynem, elektryczny zespół pompujący jest w stanie zasysać ciecz przy maksymalnej różnicy wysokości 2 metry. Należy podkreślić, że czas zalewania pompy wynosi do jednej minuty, a obecność automatycznej dyszy dozującej w kolektorze doprowadzającym zapobiega ucieczce powietrza z instalacji, uniemożliwiając tym samym prawidłowe zalewanie. Z tego względu zaleca się zawsze zalewanie pompy bez automatycznej dyszy dozującej, sprawdzając właściwe zwilżenie pompy. W celu zapobiegnięcia opróżniania kolektora ssącego i utrzymywania pompy w stanie zwilżonym, zaleca się zainstalowanie zaworu przeciwzwrotnego. Zapewnia to natychmiastowy rozruch pompy. Po uruchomieniu systemu, pompa może pracować przy ciśnieniu na wlocie do 0, 5 bara, poniżej którego może rozpoocząć się zjawisko kawitacji, z czym wiąże się spadek natężenia przepływu i wzrost hałaśliwości urządzenia. 84

86 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Jak już wspomniano, istotne znaczenie ma zagwarantowanie niskiego ciśnienia ssania poprzez używa, nie krótkich rur o średnicy równej lub większej niż zalecana, zmniejszenie do minimum krzywizn oraz używanie filtrów na ssaniu o większym polu powierzchni przekroju i zaworów stopowych o możliwie najniższych oporach przepływu. Bardzo ważnym czynnikiem jest utrzymywanie czystości filtrów ssących, ponieważ - w razie ich zatkania - rośnie opór przepływowy instalacji. Różnica wysokości pomiędzy pompą a poziomem płynu musi być utrzymywana na możliwie minimalnym poziomie, oraz, przy dowolnym natężeniu przepływu, oczekuje się, że w fazie zalewania powinna ona wynosić 2 metry. W przypadku przekroczenia tej wysokości zawsze należy zainstalować zawór stopowy, co umożliwia napełnianie kolektora ssącego i zastosowanie rur o większych średnicach. Zaleca się unikanie instalowania pompy w miejscach, w których wspomniana różnica wysokości nie jest większa niż 3 metry. UWAGA W przypadku, kiedy zbiornik na ssaniu jest wyższy niż pompa, zaleca się zainstalowanie zaworu przeciwsyfonowego, w celu uniemożliwienia przypadkowych ucieczek paliwa do silników wysokoprężnych. H6. AKCESORIA RUROCIĄGOWE Pompy są dostarczane bez wyposażenia pomocniczego rurociągów. UWAGA Odpowiedzialność za dostarczenie wyposażenia pomocniczego rurociągów niezbędnego do zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego działania pompy spoczywa na instalatorze. Użycie wyposażenie pomocniczego nie nadającego się do stosowania z paliwem do silników wysokoprężnych może spowodować uszkodzenie pompy, zagrożenie zdrowia pracowników oraz zanieczyszczenie środowiska naturalnego. H7. PODŁĄCZANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 85

87 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. SILNIKI JEDNOFAZOWE Silniki jednofazowe są dostarczane z zamontowanym kablem o długości 2 metrów i wtyczką elektryczną. W celu zmiany kabla, należy otworzyć pokrywę listew elektrycznych i podłączyć instalację elektryczną, zgodnie z poniższym schematem na następnej stronie. Silniki jednofazowe są dostarczane z dwupołożeniowym przełącznikiem i kondensatorem z przewodami i zainstalowanymi wewnątrz skrzynki listew elektrycznych (patrz schemat). Charakterystyki kondensatora podano na tabliczce znamionowej dla każdego modelu pompy. Przełącznik służy wyłącznie do uruchamiania/ zatrzymywania pompy i nie może w żaden sposób zastępować głównego wyłącznika sieciowego, instalowanego w celu spełnienia wymagań odpowiednich przepisów. 86

88 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. UWAGA Pompy są dostarczane bez elektrycznego wyposażenia bezpieczeństwa, takiego jak: bezpieczniki, elementy ochronne silników, urządzenia uniemożliwiające przypadkowe uruchomienie po awarii zasilania lub inne. Konieczne jest zainstalowanie konsoli elektrycznej przed linią zasilającą pompy, zaopatrzoną w odpowiedni wyłącznik obwodu sterowany prądami szczątkowymi. Odpowiedzialność za wykonanie podłączeń elektrycznych, zgodnie z odpowiednimi przepisami spoczywa na użytkowniku. UWAGA Sprawdzić, czy końcówki listew są umieszczone zgodnie ze schematem. Warunkiem zapewnienia prawidłowej instalacji elektrycznej jest przestrzeganie następujących sposobów postępowania (nie wyczerpują one wszystkich możliwości): - W trakcie instalowania i konserwacji sprawdzić, czy przewody elektryczne nie są pod napięciem. - Używać przewodów o minimalnych polach przekrojów poprzecznych, nominalnych napięciach i typach drutu odpowiednich do charakterystyk elektrycznych podanych w Paragrafie E2 SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE oraz do środowiska instalacyjnego. - Wszystkie silniki są wyposażone w końcówkę uziemienia do podłączania do przewodu uziemiającego sieci elektrycznej. - Zawsze należy zamykać pokrywę skrzynki listew elektrycznych przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej, oceniając stan uszczelnienia, według klasy ochronnej IP

89 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. ROZRUCH - Sprawdzić, czy ilość paliwa do silników wysokoprężnych w zbiorniku na ssaniu jest większa niż ilość, jaka ma być przepompowana. - Sprawdzić, czy pojemność szczątkowa zbiornika na doprowadzaniu paliwa jest większa niż ilość, jaką zamierzasz przepompować. - Nie uruchamiać pompy na sucho. - Może to być powodem poważnego uszkodzenia jej podzespołów. - Sprawdzić, czy rurociąg i wyposażenie pomocnicze rurociągu znajdują się w dobrym stanie. - Wycieki paliwa do silników wysokoprężnych mogą spowodować uszkodzenie obiektów i zagrozić zdrowiu pracowników. - Nigdy nie uruchamiać pompy ani jej nie zatrzymywać poprzez wtykanie albo wyjmowanie którejkolwiek z wtyczek. - Nie dotykać przełączników mokrymi rękami. - Dłuższe stykanie się z paliwem do silników wysokoprężnych może uszkodzić skórę. - Zaleca się używanie okularów i rękawic ochronnych. Silniki jednofazowe są wyposażone w automatyczny termiczny wyłącznik ochronny. UWAGA Ekstremalne warunki pracy mogą spowodować wzrost temperatury silnika i w wyniku tego, zatrzymanie go przez termiczny wyłącznik ochronny. W fazie zalewania pompa powinna wydmuchiwać powietrze znajdujące się początkowo w całej instalacji poza kolektorem dostawczym. Dlatego konieczne jest trzymanie otwartego wylotu, ponieważ umożliwia to ucieczkę powietrza. UWAGA W przypadku zainstalowania na końcu kolektora dostawczego dyszy dozującej typu automatycznego, ucieczka zostanie 88

90 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. utrudniona przez automatyczne urządzenie zatrzymujące, które trzyma zawór zamknięty, kiedy ciśnienie w rurociągu jest za niskie. Zaleca się chwilowe odłączanie automatycznej dyszy dozującej w fazie rozruchowej. Faza zalewania pompy może trwać od kilku sekund do kilku minut, ponieważ jest funkcją charakterystyczną systemu. W przypadku przedłużania się tej fazy, należy zatrzymać pompę i sprawdzić: - czy pompa nie pracuje czasami całkowicie na sucho; - czy kolektor wlotowy jest na tyle szczelny, żeby uniemożliwiał wnikania powietrza do wewnątrz; - czy filtr na ssaniu nie jest zatkany; - czy wysokość ssania nie jest większa niż 2 metry (jeżeli wysokość ta jest większa niż 2 metry, napełnić kolektor ssący płynem); - czy rurociąg dostawczy jest w stanie odprowadzać powietrze. Po zalaniu pompy, sprawdzić, czy pompa pracuje w oczekiwanym zakresie roboczym, a zwłaszcza: - czy w warunkach maksymalnego przeciwciśnienia pobór mocy przez silnik mieści się - w granicach podanych na tabliczce znamionowej; - czy ciśnienie ssania nie jest większe niż 0, 5 bara; - czy przeciwciśnienie w kolektorze dostawczym nie jest większe niż maksymalne przeciwciśnienie przewidziane dla danej pompy. J. EKSOATACJA CODZIENNA a) W przypadku stosowania rur giętkich, dołączyć końce tych rur do zbiorników. W razie braku odpowiedniej szczeliny, silnie zacisnąć rurę dostawczą przed rozpoczęciem dozowania. b) Przed uruchomieniem pompy sprawdzić, czy jest zamknięty zawór dostawczy (pistolet dystrybucyjny lub zawór rurociągowy). c) Przestawić wyłącznik główny ON/OFF w położenie ON (włączone). Zawór obiegu bocznikowego umożliwia działanie zamkniętym dopływem tylko przez krótki okres czasu. d) Otworzyć zawór dostawczy (pistolet dystrybucyjny), silnie chwytając za koniec rury. 89

91 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. e) Zamknąć zawór dostawczy w celu zatrzymania dozowania; f) Po zakończeniu dozowania, wyłączyć pompę. BRAK ZASILANIA UWAGA Dopuszczalny czas pracy pompy z zamkniętym pistoletem dystrybucyjnym jest bardzo krótki (maksymalnie 2-3 minut). Po użyciu upewnić się, że pompa jest wyłączona. Brak zasilania elektrycznego, z wynikającym z tego przypadkowym zatrzymaniem pompy, może być spowodowany następującymi przyczynami: - wyłączenie pompy przez wyłącznik bezpieczeństwa; - spadek napięcia w instalacji zasilającej. W każdym przypadku postępować następująco: a) zamknąć zawór wydawczy (pistolet dystrybucyjny); b) zawiesić zawór (pistolet dystrybucyjny) na przeznaczonym miejscu w zbiorniku; c) przestawić przełącznik ON/OFF w położenie OFF. UWAGA W momencie, gdy pompa pracuje przy zbyt niskim stanie paliwa w zbiorniku, może nastąpić zapowietrzenie układu. Użytkownik zobowiązany jest kontrolować ilość magazynowanego paliwa oraz chronić pompę przed zapowietrzeniem. Możliwe jest samodzielne odpowietrzenie układu. W tym celu należy odkręcić korek z łbem sześciokątnym G1/8 (Patrz rozdział O SCHEMAT POMPY ROZEBRANEJ NA PODZESPOŁY ORAZ CZĘŚCI ZAMIENNE, element nr 18) i zalać komorę wirnika. Odpowietrzenie pompy wiąże się z usuwaniem skutków nieprawidłowego użytkowania i jako takie NIE PODLEGA GWARANCJI. Po wykryciu przyczyny zatrzymania, przywrócić działanie pompy w sposób opisany w Paragrafie L EKSOATACJA CODZIENNA. 90

92 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. K. PROBLEMY I ICH ROZWIĄZYWANIE PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE Brak zasilania elektrycznego Sprawdzić połączenia elektryczne SILNIK SIĘ NIE OB- RACA Zablokowany wirnik Sprawdzić, czy elementy obrotowe nie są uszkodzone lub zablokowane Problemy z silnikiem Należy skontaktować się z serwisem Przepalony bezpieczniki Wymienić bezpiecznik PODCZAS ROZRUCHU SILNIK OBRACA SIĘ WOLNO NISKIE NATĘŻENIE PRZEPŁYWU LUB BRAK PRZEPŁYWU WZROST GŁOŚNOŚCI POMPY Niskie napięcie zasilania Niski poziom płynu w zbiorniku ssącym Zablokowany zawór zwrotny Zatkany filtr Zbyt duże ciśnienie zasysania Duża strata ciśnienia w przewodzie tłoczącym (otwarty by-pass) Zawór by-pass zablokowany Powietrze przedostaje się do przewodu ssącego Przewężenie w przewodzie ssącym Niska prędkość obrotowa Przewód ssący opiera się o dno zbiornika Zapowietrzona pompa Nieregularnie działanie by-passu 91 Zwiększyć napięcie zasilania do zalecanego poziomu Napełnić zbiornik Oczyścić i/lub wymienić zawór Oczyścić filtr Ostrożnie obniżyć pompę w zbiorniku lub zwiększyć przekrój poprzeczny rur Zastosować krótsze przewody lub przewody o większej średnicy Zdemontować zawór. Oczyścić i/lub wymienić zawór Sprawdzić szczelność połączeń Zastosować przewody przewidziane do pracy w warunkach ciśnienia zasysania Sprawdzić poziom napięcia pompy. Wyregulować napięcie i/lub użyć kabli o większym przekroju poprzecznym Podnieść przewód Obniżyć ciśnienie zasysania Dozować paliwo do chwili wytłoczenia powietrza z by-passu

93 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. W oleju napędowym znajduje Sprawdzić połączenie przewodu się powietrze ssącego WYCIEKI Z POMPY Uszkodzone uszczelnienie Sprawdzić i wymienić uszczelki L. KONSERWACJA Pompy Panther 56 i Panther 72 są przeznaczone i skonstruowane w taki sposób, że wymagają minimalnych zabiegów konserwacyjnych. - Raz w tygodniu sprawdzić, czy nie nastąpiło obluzowanie złączek rur, w celu eliminacji możliwości przecieków; - Raz w miesiącu sprawdzić korpus pompy i oczyścić go z zanieczyszczeń. - Raz w miesiącu sprawdzić i oczyścić filtr pompy oraz wszystkie inne zainstalowane w niej filtry. - Raz w miesiącu sprawdzić stan elektrycznych kabli zasilających. M. POZIOM HAŁASU W normalnych warunkach eksploatacyjnych hałas związany z pracą wszystkich modeli pomp nie przekracza poziomu 70 db w odległości 1 m od pompy elektrycznej. N. USUWANIE ZANIECZYSZCZONYCH MATERIAŁÓW W trakcie zabiegów konserwacyjnych lub kasowania urządzenia, nie wolno wyrzucać zanieczyszczonych części do środowiska naturalnego. Prawidłowe ich usuwanie określają lokalne przepisy. 92

94 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. O. SCHEMAT POMPY ROZEBRANEJ NA PODZESPOŁY / CZĘŚCI ZAMIENNE Położenie Opis elementu Ilość 1. Śruba M 6x Pokrywa komory 1 3. Pierścień uszczelniający o-ring Wypustka wirnika 1 5. Pokrywa filtra 1 6. Uszczelka pokrywy filtra 1 7. Filtr 1 8. Zawór obiegu bocznikowego 1 9. Wirnik pompy 5-cio łopatkowej Łopatka pompy Pierścień zatrzaskowy wału f 10 uni Sprężyna do uszczelnienia mechanicznego Podkładka mosiężna 1 93

95 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Pierścień uszczelniający o-ring Wirująca płytka ślizgowa d Nieruchoma płytka ślizgowa d Pierścień uszczelniający o-ring Korek z łbem sześciokątnym g 1/ Podkładka sprężysta do otworu 1/8 g 1 20 Korpus pompy Sprężyna obiegu bocznikowego Pierścień kompensujący Łożysko Silnik Pręt zaciskowy m5x Komplet kołnierzy 1 P. WYMIARY I WAGI Waga: PANTHER 56: 7, 0 kg PANTHER 72: 8, 2 kg Jednostka miary: mm 94

96 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEPŁYWOMIERZY CYFROWYCH K600 I K600 B/3 A. INFORMACJE OGÓLNE Zasada dokonywania pomiarów jest oparta o owalne koła zębate, które zapewniają dużą dokładność w szerokim zakresie natężeń przepływu przy małej stracie ciśnienia. Płyn przepływający przez urządzenie napędza koła zębate, które obracając się wywołują przekazywanie jednostek płynu. Dokładny pomiar dozowanego płynu następuje poprzez zliczanie obrotów kół, a zatem przepływających jednostek. Magnesy zainstalowane w kołach zębatych, w trakcie kolejnych obrotów cyklicznie wysyłają sygnały do czujnika magnetycznego znajdującego się w komorze pomiarowej. Sygnały są odbierane i przetwarzane przez mikroprocesor. Wlot urządzenia zawiera zainstalowany filtr siatkowy ze stali nierdzewnej, do którego dostęp uzyskuje się poprzez usunięcie kołnierza znajdującego się przy bocznej stronie wlotu. Użytkownik może wybrać jeden z dwóch trybów pracy urządzenia: - Tryb normalny: Tryb z wyświetlaniem częściowej oraz całkowitej ilości przesłanego płynu. - Tryb natężenia przepływu: Tryb z wyświetlaniem natężenia przepływu oraz częściowej ilości dozowanego płynu. Licznik jest wyposażony w pamięć nieulotną, przechowującą dane ilościowe dotyczące przepływu, nawet w przypadku długotrwałych przerw w zasilaniu. 95

97 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. GŁÓWNE ELEMENTY: Elektronika pomiarowa oraz wyświetlacz LCD są zamontowane w górnej części przepływomierza, odizolowanej od wypełnionej płynem komory pomiarowej i chronionej przed wpływem otoczenia obudową. 96

98 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. WYŚWIETLACZ LCD Wyświetlacz licznika zawiera dwa rejestry numeryczne oraz różnego typu wskaźniki wyświetlane tylko wtedy, gdy wymaga tego dana funkcja. Rejestr sumy częściowej (rejestr częściowy; 5 cyfr z ruchomym przecinkiem: 0, ), wskazujący objętość płynu przesłanego od ostatniego naciśnięcia przycisku RESET. Wskaźnik poziomu naładowania baterii. Wskaźnik trybu kalibracji. Rejestr sumy całkowitej i kasowalnej (6 cyfr z ruchomym przecinkiem 0, x10 / x100) Suma całkowita, której nie można wyzerować (TOTAL) Suma kasowalna (RESET TOTAL). Wskaźnik mnożnika sumy (x10 / x100). Wskaźnik rodzaju sumy (TOTAL suma całkowita / RESET TOTAL suma kasowalna). Wskaźnik jednostki miary sum: L=litry, Gal=galony. Wskaźnik natężenia przepływu. Wskaźnik jednostki miary sumy częściowej: Qts=kwarty, Pts=pinty, L=litry, Gal=galony. PRZYCISKI UŻYTKOWNIKA Licznik wyposażono w dwa przyciski (RESET oraz CAL). Każdy z nich ma przypisaną główną funkcję. Wciśnięte jednocześnie, pełnią inne, drugorzędne funkcje. 97

99 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Do głównych funkcji przycisków należą: - przycisk RESET: zeruje rejestr częściowy oraz kasowalną sumę, - przycisk CAL: służy do przechodzenia w tryb kalibracji urządzenia. Jednoczesne naciśnięcie przycisków pozwala na przejście do trybu konfiguracji, w którym można ustawić żądaną jednostkę miary. KOMORA BATERII Urządzenie jest zasilane dwiema standardowymi bateriami 1. 5 V (rozmiar N). Komora baterii jest zamykana gwintowaną wodoszczelną zatyczką, którą można łatwo usunąć, w celu szybkiej wymiany baterii. ZASADA DZIAŁANIA Poprzez zastosowanie właściwego współczynnika kalibracji (czyli wagi związanej z pojedynczym impulsem), mikroprocesor wbudowany (w wersjach z licznikiem) lub zewnętrzny (w wersjach z impulsatorem) przekłada impulsy wywołane przepływem płynu na jednostki miary wyświetlane w rejestrze częściowym i rejestrze sum. Przepływomierze posiadają fabrycznie ustawiony współczynnik K, który został ustawiony, w celu otrzymania optymalnych wyników pomiarów dla oleju napędowego. Ustawienia kalibracji można zmienić w sposób opisany w niniejszej instrukcji, ale w każdej chwili możliwe jest przywrócenie ustawień fabrycznych. Poniżej przedstawiono dwa typowe wskazania wyświetlacza. Pierwszy z nich pokazuje rejestr częściowy oraz rejestr sumy kasowalnej. Drugi wyświetla sumę częściową oraz sumę całkowitą. Przełączenie z wyświetlania sumy kasowalnej do sumy całkowitej następuje automatycznie i jest związane z okresami czasu ustawionymi fabrycznie, które nie mogą zostać zmienione przez użytkownika. 98

100 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. - Rejestr sumy częściowej, umiejscowiony w górnej części wyświetlacza, wskazuje ilość dozowanego płynu od ostatniego naciśnięcia przycisku RESET. - Rejestr sumy kasowalnej, umiejscowiony w dolnej części wyświetlacza, wskazuje ilość dozowanego płynu od ostatniego wyzerowania tej sumy. Sumy kasowalnej nie można wyzerować zanim nie zostanie wyzerowana suma częściowa, natomiast suma częściowa może zawsze zostać wyzerowana bez zerowania sumy kasowalnej. Jednostka miary obydwu sum może być taka sama, jak sumy częściowej lub inna, zgodnie z ustawieniem fabrycznym lub użytkownika. Użytkownik nie może dokonać zerowania rejestru sumy całkowitej (TO- TAL). Suma całkowita narasta przez cały okres funkcjonowania przepływomierza. Suma kasowalna oraz suma całkowita są wyświetlane na tym samym obszarze wyświetlacza. W związku z tym nie są widoczne jednocześnie, lecz naprzemiennie. Urządzenie jest zaprogramowane tak, aby wyświetlać jedną z tych wielkości w dokładnych odstępach czasu. SUMA CAŁKOWITA (TOTAL) JEST WYŚWIETLANA, GDY URZĄDZENIE JEST W STANIE CZUWANIA. SUMA KASOWALNA JEST WYŚWIETLANA: - przez pewien czas po wyzerowaniu sumy częściowej (kilka sekund), - przez cały czas w trakcie dozowania, - przez kilka sekund po zakończeniu dozowania. Po krótkim czasie urządzenie przechodzi w stan czuwania, a dolny rejestr pokazuje sumę całkowitą. 99

101 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. UWAGA: Sumy wyświetlane są za pomocą maksimum 6 cyfr oraz dwóch symboli x10 / x100. Wyświetlacz przełącza się na wyższy mnożnik w następującej kolejności: x 10? x 10? x 100? x 100. DOZOWANIE W TRYBIE AWARYJNYM Jest to standardowy tryb dozowania, w którym podczas zliczania jednostek wyświetlana jest jednocześnie suma częściowa oraz suma kasowalna. Jeśli podczas zliczania jednostek zostanie przypadkowo naciśnięty klawisz RESET lub CAL, nie będzie to miało wpływu na stan licznika. W kilka sekund po zakończeniu dozowania w dolnym rejestrze w miejsce sumy kasowalnej pojawi się suma całkowita. Napis RESET nad słowem TOTAL zniknie, a suma kasowalna zostanie zastąpiona sumą całkowitą. Taki stan nazywa się stanem czuwania (STANDBY). Trwa on do czasu ponownego użycia urządzenia. ZEROWANIE SUMY CZĘŚCIOWEJ Zerowania sumy częściowej dokonuje się przez naciśnięcie przycisku RESET, gdy urządzenie jest w stanie czuwania, tzn. gdy wyświetlacz pokazuje słowo TOTAL. Po naciśnięciu RESET następuje wyzerowanie, w trakcie którego wyświetlacz pokazuje wszystkie podświetlone cyfry, a następnie wszystkie cyfry, które nie są podświetlone. Po zakończeniu procesu wyświetlacz pokazuje wyzerowaną sumę częściową oraz sumę kasowalną. Po chwili suma kasowalna zostaje zastąpiona niekasowalną sumą całkowitą (TOTAL). 100

102 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. ZEROWANIE SUMY KASOWALNEJ Zerowania sumy kasowalnej można dokonać wyłącznie po wyzerowaniu sumy częściowej. Sumę kasowalną można wyzerować przytrzymując przycisk RESET, gdy wyświetlacz pokazuje napis RESET TOTAL, tak jak na wskazaniach poniżej: Schemat działań jest następujący: 4. Poczekaj, aż wyświetlacz wykaże przejście w stan czuwania (widoczna będzie jedynie suma całkowita TOTAL). Krótko naciśnij przycisk RESET. Urządzenie rozpocznie zerowanie sumy częściowej. Gdy pojawi się suma kasowalna (RESET TOTAL), naciśnij ponownie RESET i przytrzymaj przez co najmniej 1 sekundę. Na wyświetlaczu pojawią się kolejno: wszystkie pola, pola wyłączone oraz strona z wyświetloną sumą kasowalną (RESET TOTAL). DOZOWANIE W TRYBIE POMIARU NATĘŻENIA PRZEPŁYWU Możliwe jest dozowanie z jednoczesnym wyświetlaniem: - aktualnie dozowanej ilości, - natężenia przepływu [jednostka sumy częściowej / minutę], jak widać na wyświetlaczu obok. Aby przejść do tego trybu, należy: - zaczekać, aż urządzenie przejdzie w stan czuwania, tzn. wyświetlacz pokaże tylko sumę całkowitą (TOTAL), - krótko nacisnąć przycisk CAL, - rozpocząć dozowanie. Natężenie przepływu jest aktualizowane co 0, 7 sekundy. Wskazania wyświetlacza mogą więc być niestabilne przy niższych natężeniach 101

103 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. przepływu. Im wyższe natężenie przepływu, tym bardziej stabilne wskazanie wyświetlacza. UWAGA: Natężenie przepływu jest wyrażone jednostką wybraną do pomiaru sumy częściowej. Jeśli więc jednostki miar sumy częściowej i sumy całkowitej są różne, jak na poniższym przykładzie, należy pamiętać, że wskazywane natężenie przepływu wyrażone jest w jednostce miary sumy częściowej. W poniższym przykładzie natężenie przepływu wyrażono w kwartach na minutę. Napis Gal wyświetlany obok natężenia przepływu odnosi się do rejestru sumy (kasowalnej lub całkowitej), które zostaną wyświetlone po opuszczeniu trybu pomiaru natężenia przepływu. Aby powrócić do trybu normalnego, naciśnij ponownie CAL. Uwaga: Zarówno suma kasowalna, jak i suma całkowita zwiększają się podczas dozowania w tym trybie, chociaż nie są one pokazane na wyświetlaczu. Ich wielkość można sprawdzić po zakończeniu dozowania, wracając do trybu normalnego poprzez krótkie wciśnięcie przycisku CAL. ZEROWANIE SUMY CZĘŚCIOWEJ W celu wyzerowania sumy częściowej, po zakończeniu dozowania należy zaczekać, aż licznik wskaże natężenie przepływu równe 0, 0, jak na rysunku obok: a następnie krótko przyciśnij RESET. W odróżnieniu od trybu normalnego, w tym przypadku w trakcie zerowania, urządzenie nie przechodzi przez etapy kolejno wyświetlania i wygaszania pól wyświetlacza suma częściowa zostaje natychmiast wyzerowana. 102

104 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. C. KALIBRACJA Współczynnik kalibracji lub współczynnik K: jest to mnożnik stosowany przez układ do przeliczania odebranych impulsów elektrycznych na jednostki miary płynu. Fabryczny współczynnik K: współczynnik, którego wartość została ustawiona fabrycznie. Wynosi on 1, 000. Współczynnik ten zapewnia maksymalną precyzję w następujących warunkach: - Olej silnikowy typu SAE10W40, - Temperatura: 20 C, - Natężenie przepływu: 6-60 l/min. Nawet jeśli użytkownik wprowadzi zmiany, fabryczny współczynnik K można łatwo przywrócić. Współczynnik K użytkownika: Specjalnie dobrany współczynnik kalibracji, tzn. ustawiony przez kalibrację. PROCEDURA KALIBRACJI Przepływomierz pozwala na dokonanie szybkiej i precyzyjnej elektronicznej kalibracji poprzez modyfikację współczynnika kalibracji (K). Zmiany współczynnika kalibracji można dokonać dwoma sposobami: a) kalibracja poprzez dozowanie, b) kalibracja bezpośrednia, dokonywana przez zmianę współczynnika kalibracji. Do trybu kalibracji można wejść (przytrzymując długo przycisk CAL), aby: - wyświetlić obecnie używany współczynnik kalibracji, - powrócić do ustawienia fabrycznego współczynnika kalibracji po modyfikacji wprowadzonej przez użytkownika, - zmienić współczynnik kalibracji przy pomocy procedur wymienionych powyżej. W trybie kalibracji wyświetlane ilości dozowanego płynu - częściowe i całkowite - mają różne znaczenia w zależności od etapu procedury kalibracji. 103

105 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. W trybie kalibracji nie można korzystać z licznika do normalnego dozowania płynów. W trybie kalibracji sumy nie ulegają zwiększeniu. UWAGA Urządzenie zawiera pamięć nieulotną, która przez dłuższy czas przechowuje dane dotyczące kalibracji oraz całkowitej dozowanej ilości. Kalibracji nie trzeba powtarzać nawet w przypadku dłuższej przerwy w zasilaniu lub po zmianie baterii. WYŚWIETLANIE BIEŻĄCEGO WSPÓŁCZYNNIKA KALIBRACJI I PRZYWRACANIE WSPÓŁCZYNNIKA FABRYCZNEGO. Naciśnięcie przycisku CAL, gdy urządzenie jest w stanie czuwania spowoduje wyświetlenie bieżącego współczynnika kalibracji. Możliwe są dwie sytuacje: a) Jeśli nie dokonywano nigdy kalibracji urządzenia, bądź po poprzednich kalibracjach przywrócono ustawienia fabryczne, na wyświetlaczu pojawi się FACT to skrót od factory, co oznacza, że obecnie używa się fabrycznego współczynnika kalibracji. b) Jeśli użytkownik dokonywał kalibracji pojawi się obecnie używany współczynnik kalibracji (w naszym przypadku 0, 998). Napis user oznacza, że używany jest współczynnik kalibracji ustawiony przez użytkownika. Schemat blokowy obok pokazuje kolejne czynności oraz odpowiadające im wskazania wyświetlacza. W trybie kalibracji przycisk RESET pozwala na przełączenie ze współczynnika użytkownika na fabryczny. Aby potwierdzić wybór współczynnika kalibracji, jeśli wyświetlony jest napis "USER" lub "FACT", naciśnij krótko CAL. Po powrocie do trybu normalnego urządzenie będzie używać potwierdzonego współczynnika kalibracji. 104

106 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. WAŻNE: Po potwierdzeniu wyboru fabrycznego współczynnika kalibracji, stare ustawienie użytkownika zostaje usunięte z pamięci. KALIBRACJA PRZEZ DOZOWANIE Ta procedura wymaga dozowania płynu do wzorcowego zbiornika pomiarowego w rzeczywistych warunkach pracy (natężenie przepływu, lepkość itp. ), wymagających maksymalnej precyzji. UWAGA! Dla właściwej kalibracji urządzenia ważne jest, aby: - przed kalibracją całkowicie usunąć powietrze z układu, - używać precyzyjnie dobranego zbiornika wzorcowego o pojemności nie mniejszej niż 5 litrów, zawierającego dokładny wskaźnik z podziałką, - upewnić się, że dozowanie jest przeprowadzane przy stałym natężeniu przepływu, zgodnym ze standardowym użytkowaniem, aż do napełnienia zbiornika, 105

107 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. - nie zmniejszać natężenia przepływu, w celu dokładnego napełnienia zbiornika aż do końca miarki w końcowej fazie dozowania (właściwy sposób zakończenia napełniania zbiornika wzorcowego, to dolewanie płynu krótkimi seriami przy zachowaniu normalnego natężeniu przepływu), - po zakończeniu dozowania, należy odczekać kilka minut, w celu upewnienia się, czy żadne bąbelki powietrza nie znajdują się we wzorcowym zbiorniku; odczytu wartości należy dokonać dopiero po ustaleniu się poziomu płynu w zbiorniku. POSTĘPUJ ZGODNIE Z PROCEDURĄ OPISANĄ PONIŻEJ: Procedura kalibracji przez dozowanie: CZYNNOŚĆ WYŚWIETLACZ BRAK Urządzenie w trybie normalnym (nie w trybie liczenia). DŁUŻSZE WCIŚNIĘCIE PRZYCISKU CAL Urządzenie przechodzi do trybu kalibracji, wyświetlony zostaje napis CAL oraz współczynnik kalibracji zamiast sumy częściowej. Napisy FACT oraz USER wskazują, który z dwóch współczynników (fabryczny czy użytkownika) jest obecnie w użyciu. DŁUŻSZE WCIŚNIĘCIE PRZYCISKU RESET Wyświetlony zostaje napis CAL oraz wyzerowana suma częściowa. Urządzenie jest gotowe do kalibracji przez dozowanie. DOZOWANIE DO ZBIORNIKA WZORCOWEGO Nie naciskając żadnych przycisków, rozpocznij napełnianie zbiornika wzorcowego. 4 Napełnianie zbiornika można w każdej chwili przerwać i wznowić. Poziom płynu w zbiorniku powinien osiągnąć objęty miarką obszar. Nie ma potrzeby napełniania zbiornika określoną objętością płynu. 106

108 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Wartość wskazywana Wartość rzeczywista KRÓTKIE WCIŚNIĘCIE PRZYCISKU RESET Urządzenie zostaje poinformowane, że zakończono procedurę dozowania. Przed wykonaniem tej czynności należy upewnić się, że dozowanie zostało prawidłowo zakończone. Aby skalibrować urządzenie, należy zastąpić wartość wyświetloną w rejestrze częściowym (np. 9, 800) wartością rzeczywistą odczytaną na miarce zbiornika wzorcowego. W lewym dolnym rogu wyświetlacza pojawi się strzałka (w górę lub w dół), wskazująca kierunek (wzrost lub spadek) zmian wartości czynnika K użytkownika podczas czynności 6 oraz 7. KRÓTKIE WSCIŚNIĘCIE PRZYCISKU RESET Zmienia kierunek strzałki. Czynność można powtórzyć dowolną ilość razy. KRÓTKIE/DŁUGIE WCIŚNIĘCIE PRZYCISKU CAL Wyświetlona wartość zmienia się w kierunku wskazanym przez strzałkę - o jedną jednostkę na każde krótkie naciśnięcie przycisku CAL, - cały czas, jeśli przycisk CAL jest przytrzymany (powoli przez pierwszych 5 jednostek, a następnie szybko). Jeśli żądana wartość zostanie przekroczona, powtórz czynności poczynając od punktu (6). DŁUGIE WCIŚNIĘCIE PRZYCISKU RESET Urządzenie zostaje poinformowane, że procedura kalibracji została zakończona. Przed wykonaniem tej czynności należy upewnić się, że wartość WSKAZYWANA jest zgodna z wartością RZECZYWISTĄ. 8 Wartość wskazywana Wartość rzeczywista 107

109 9 10 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. BRAK CZYNNOŚCI Przez kilka sekund po zakończeniu obliczeń wyświetlony zostaje nowy współczynnik K użytkownika, po czym cykl uruchomienia powtarza się, aż do przejścia w stan czuwania. WAŻNE: Od tej chwili urządzenie będzie korzystało z wyświetlonego współczynnika kalibracji nawet po zmianie baterii. BRAK CZYNNOŚCI Urządzenie zachowa nowy współczynnik kalibracji i jest znów gotowe do dozowania płynu przy użyciu nowo zdefiniowanego współczynnika K. BEZPOŚREDNIA MODYFIKACJI WSPÓŁCZYNNIKA K Poniższa procedura jest szczególnie przydatna przy korekcji średniego błędu ustalanego na podstawie kilku przeprowadzonych dozowań. Jeśli licznik wykazuje pewną średnią procentową wartość błędu, można ją poprawić korygując obecnie używany współczynnik kalibracji o tę wartość procentową. W takim przypadku korektę współczynnika K użytkownika należy obliczyć w następujący sposób: Nowy współczynnik kalibracji = Stary współczynnik kalibracji x (100 E%) / 100. Przykład: Stwierdzona wartość błędu E%:- 0. 9% OBECNY współczynnik kalibracji:1, 000 Nowy współczynnik:1, 000 * [(100 - (-0, 9))/100] = 1, 000 kalibracji użytkownika * [(100+0, 9)/100] = 1, 009 Jeśli urządzenie zaniża ilość dozowanego płynu (błąd ujemny), nowy współczynnik kalibracji musi być wyższy od starego, jak przedstawiono na przykładzie. Natomiast w przypadku, gdy urządzenie zawyża ilość dozowanego płynu (błąd dodatni), nowy współczynnik kalibracji musi być niższy od starego. 108

110 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. CZYNNOŚĆ WYŚWIETLACZ 1 BRAK Urządzenie w trybie normalnym (nie w trybie liczenia) DŁUŻSZE WCIŚNIĘCIE PRZYCISKU CAL Urządzenie przechodzi do trybu kalibracji, wyświetlony zostaje napis CAL oraz współczynnik kalibracji zamiast sumy częściowej. Urządzenie jest gotowe do kalibracji przez dozowanie patrz poprzedni punkt. DŁUŻSZE WCIŚNIĘCIE PRZYCISKU RESET Przechodzimy do bezpośredniej zmiany współczynnika kalibracji: pojawia się napis DIRECT" wraz z obecnie używanym współczynnikiem kalibracji. W lewym dolnym rogu wyświetlacza pojawia się strzałka (w górę lub w dół), wskazująca kierunek (wzrost lub spadek) zmian wyświetlanej wartości w trakcie czynności 5 oraz 6. Czynność można powtórzyć dowolną ilość razy KRÓTKIE/DŁUGIE WCIŚNIĘCIE PRZYCISKU CAL Wyświetlona wartość zmienia się w kierunku wskazanym przez strzałkę - o jedną jednostkę na każde krótkie naciśnięcie przycisku CAL, - cały czas, jeśli przycisk CAL jest przytrzymany (szybkość wzrasta w miarę przytrzymywania przycisku). Jeśli żądana wartość zostanie przekroczona, powtórz czynności poczynając od punktu (5). DŁUŻSZE WCIŚNIĘCIE PRZYCISKU RESET Urządzenie zostaje powiadomione o zakończeniu procedury kalibracji. Przed wykonaniem czynności należy upewnić się, że wskazywana wartość jest wartością żądaną. BRAK CZYNNOŚCI Przez kilka sekund po zakończeniu obliczeń wyświetlony zostaje nowy współczynnik K użytkownika, po czym cykl uruchomienia zostaje powtórzony, aż do przejścia w stan czuwania. WAŻNE: Od tej chwili, urządzenie będzie korzystało z wyświetlonego współczynnika kalibracji nawet po zmianie baterii. 109

111 9 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. KONFIGURACJA URZĄDZENIA Licznik przepływomierza posiada menu, za pomocą którego użytkownik może dokonać wyboru jednostki miary: kwarty (Qts), pinty (Pts), litra (Lit) bądź galonu (Gal). Związek pomiędzy jednostką miary rejestru częściowego i rejestru sum opisuje poniższa tabela: Kombinacja nr Jednostka miary rejestru częściowego Jednostka miary rejestru sumy kasowalnej i całkowitej 1 Litry (Lit) Litry (Lit) 2 Galony (Gal) Galony (Gal) 3 Kwarty (Qts) Galony (Gal) 4 Pinty (Pts) Galony (Gal) Aby wybrać jedną z 4 dostępnych kombinacji: - Poczekaj aż licznik urządzenia przejdzie w stan czuwania. - Naciśnij przyciski CAL oraz RESET jednocześnie. Przytrzymaj przyciski aż na wyświetlaczu pojawi się napis UNIT wraz z aktualnie wybraną jednostką miary (w tym przykładzie litry / litry). Każde krótkie wciśnięcie przycisku RESET powoduje wyświetlenie kolejnej kombinacji jednostek, jak widać na rysunku poniżej: Dłuższe przytrzymanie przycisku CAL zachowuje nowo wybrane ustawienia, po czym licznik przechodzi przez cykl uruchomienia i jest gotowy do dozowania w wybranych jednostkach. 110

112 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. UWAGA Rejestr sumy kasowalnej oraz sumy całkowitej zostanie automatycznie wyświetlony w nowej jednostce miary. Po zmianie jednostki miary urządzenie NIE wymaga ponownej kalibracji. KONSERWACJA Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane tak, aby wymagało minimum zabiegów konserwacyjnych. Jedyne wymagane czynności konserwacyjne to: - Wymiana baterii konieczna, jeśli nastąpi ich zużycie. - Czyszczenie komory pomiarowej. Czyszczenie może być konieczne w związku z właściwościami dozowanych płynów bądź obecnością drobin w wyniku złego filtrowania. WYMIANA BATERII Licznik jest dostarczony z dwiema alkalicznymi bateriami 1. Licznik może wyświetlić dwa rodzaje ostrzeżeń o niskim poziomie baterii: 1) Jeśli poziom naładowania baterii wyświetlony na LCD spadnie poniżej pierwszego poziomu, pojawia się symbol baterii. W tym stanie licznik będzie działał normalnie, ale symbol baterii ostrzega użytkownika o konieczności ich wymiany. 2) Jeśli licznik będzie używany bez wymiany baterii, pojawi się drugi rodzaj ostrzeżenia o niskim poziomie baterii, który zablokuje działanie licznika. W tej sytuacji symbol baterii zaczyna pulsować i jest jedynym widocznym elementem na wyświetlaczu. UWAGA Zużyte baterie można wyrzucać tylko w sposób określony obowiązującymi przepisami. 111

113 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. W celu wymiany baterii należy wykonać następujące czynności (według pozycji na diagramie str. 66): - Nacisnąć RESET aby aktualizować sumy. - Odkręcić pokrywę baterii (poz. 4). - Wyjąć zużyte baterie. - Umieścić nowe baterie w tym samym miejscu, upewniając się, że biegun dodatni znajduje się w pozycji zgodnej ze wskazówkami na pokrywie (poz. 3). Dokręcić pokrywę baterii sprawdzając, czy uszczelka (poz. 4) jest właściwie umieszczona. Licznik zostanie automatycznie włączony i jest gotowy do pracy. Na urządzeniu zostaną wyświetlone: suma kasowalna, suma całkowita oraz suma częściowa o wartościach identycznych jak przed wymianą baterii. Po wymianie baterii oraz przerwie w dostawie zasilania, licznik uruchomi się ponownie i będzie korzystał z tego samego współczynnika kalibracji, który był używany do chwili wystąpienia przerwy w zasilaniu. Ponowna kalibracja nie będzie więc konieczna. CZYSZCZENIE KOMORY POMIAROWEJ Komorę pomiarową przepływomierza można czyścić bez konieczności demontażu urządzenia z przewodu rurowego. Przed zamknięciem pokrywy należy upewnić się, czy koła zębate obracają się swobodnie. UWAGA Przed czyszczeniem należy zawsze upewnić się, czy w urządzeniu nie znajduje się płyn. Aby wyczyścić komorę pomiarową, należy wykonać następujące czynności (według pozycji na diagramie str. 66): - Odkręcić cztery śruby mocujące dolną pokrywę (poz. 7). - Wyjąć pokrywę (poz. 7) oraz uszczelkę (poz. - Wyjąć owalne koła zębate. - Wyczyścić komorę w razie potrzeby. Przy tej czynności należy użyć pędzla lub ostro zakończonego przedmiotu, np. śrubokrętu. Należy uważać, aby nie uszkodzić obudowy ani kół zębatych. 112

114 FuelMaster instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. - Aby złożyć z powrotem urządzenie, należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności. UWAGA Koła zębate należy zamontować zgodnie ze schematem. UWAGA Tylko jedno z dwóch sprzężonych kół zębatych na rysunku obok zawiera magnesy. Należy zwrócić uwagę na ułożenie kół z magnesami, jak przedstawiono na rysunku. Zamontować drugie koło zębate (bez magnesów) z osią pod kątem większym niż 90 w stosunku do pierwszego. CZYSZCZENIE FILTRA Filtr należy czyścić w odstępach czasu uzależnionych od nieczystości zawartych w płynie. W celu wyczyszczenia filtra należy wymontować urządzenie z przewodu rurowego, w którym jest umieszczone, ponieważ filtr znajduje się pomiędzy obudową a kołnierzem łączącym. UWAGA Przed czyszczeniem należy zawsze upewnić się, czy w urządzeniu nie znajduję się płyn. Czynności przy czyszczeniu filtra (według pozycji na diagramie str. 66): - Aby uzyskać dostęp do krążka filtracyjnego w przepływomierzu cyfrowym, odkręcić 2 śruby mocujące kołnierz łączący przepływomierz z pompą, przy wlocie urządzenia. - Zdjąć przepływomierz, pamiętając, aby ostrożnie wyjąć uszczelki znajdujące w kołnierzu. - Wysunąć filtr (poz. 9). - Wyczyścić filtr sprężonym powietrzem. - Aby zamontować filtr z powrotem, należy wykonać te czynności w odwrotnej kolejności. 113

115 European Office: Oddział w Europie: Kingspan Environmental Sp. Topolowa 5, Rokietnica, Polska Tel. :, Fax: zbiorniki@kingspan. pl, Global Head Office: Siedziba główna firmy: 180 Gilford Road, Portadown Co. Armagh, BT63 5LF, United Kingdom Tel. : +44 (0) titan@kingspan. com,

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Instrukcja bezpieczeństwa i obsługi Ge Je1455l

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i obsługi Ge Je1455l

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i obsługi Ge Je1455l