Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Frigidaire Frc150ff

Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Frigidaire Frc150ff zakłada, aby użytkownik miał dostęp do internetu. Najpierw należy odwiedzić stronę internetową Frigidaire i pobrać najnowszy firmware do urządzenia. Osoba instalująca powinna zainstalować firmware przy użyciu oprogramowania, które dołączono do zestawu. Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić, czy oprogramowanie działa poprawnie, za pomocą narzędzi do testowania, które również dołączone są do zestawu. Po tym, jak wszystkie instalacje zostaną dokonane, urządzenie jest gotowe do użycia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Frigidaire Frc150ff

Identyfikator artykułu: 00159318 / Ostatnia modyfikacja: 27. 01. 2022

Drukowanie

Automatyczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest jednym ze sposobów na automatyczne ponowne uruchomienie i łatwe zaktualizowanie urządzenia Walkman przy użyciu aplikacji Media Go.

Przed zaktualizowaniem oprogramowania należy wykonać następujące czynności:

 • Urządzenie Walkman musi być podłączone do komputera
 • Upewnij się, że aplikacja Media Go jest używana na komputerze
 • Upewnij się, że komputer jest podłączony do sieci (routera), aby urządzenie Walkman mogło wykryć dostępną aktualizację oprogramowania
 • Jeśli aktualizacja oprogramowania zostanie znaleziona, zainstaluj najnowsze oprogramowanie dostępne dla urządzenia Walkman
 • Aplikacja Media Go umożliwia tylko aktualizację oprogramowania urządzenia Walkman

UWAGI:

 • Nie wszystkie modele urządzeń Walkman są zgodne z oprogramowaniem Media Go. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Walkman 
 • Sposoby aktualizacji urządzenia Walkman zależą od dostępnej aktualizacji oprogramowania. Szczegółowe informacje o obsługiwanych metodach aktualizacji można znaleźć w funkcji automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenia Walkman


Aby zaktualizować oprogramowanie odtwarzacza WALKMAN®, wykonaj następujące czynności:

UWAGA:

 • Upewnij się, że urządzenie Walkman jest podłączone do komputera i nie jest używane podczas wykonywania aktualizacji.
 • Przed aktualizacją w pełni naładuj baterię urządzenia Walkman
 • Przed aktualizacją oprogramowania może być konieczne zalogowanie się jako Administrator.
 1. Podłącz urządzenie Walkman do komputera.
 2. Uruchom aplikację Media Go na komputerze.
 3. W lewym panelu ekranu Media Go kliknij opcję WALKMAN.

 4. Kliknij na ekranie Update WALKMAN Software (Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia WALKMAN) opcję Install (Zainstaluj).

  UWAGA: Jeśli komunikat dotyczący aktualizacji nie pojawi się, aktualizacja oprogramowania nie jest konieczna.

 5. Gdy pojawi się okno powiadomienia o aktualizacji, przeczytaj jego treść. W prawym dolnym rogu zaznacz pole wyboru I agree to the above (Zgadzam się na powyższe warunki).
 6. Kliknij przycisk Update now (Zaktualizuj teraz).
 7. Aby wykonać aktualizację oprogramowania, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 8. Po zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk OK.

  UWAGA: W przypadku korzystania z urządzenia Walkman z systemem Android należy włączyć opcję USB auto connection (Automatyczne połączenie USB).

Rozwiązywanie innych problemów podczas aktualizacji oprogramowania

 • Okno powiadomienia o aktualizacji nie pojawia się na komputerze. Aby rozwiązać problem, należy wykonać poniższe czynności.
  • Sprawdź, czy komputer ma aktywne połączenie z Internetem
  • Zakończ aplikację Media Go, a następnie uruchom ponownie komputer

   UWAGA: Gdy aktualizacja oprogramowania będzie dostępna, komunikat powiadomienia pojawi się w oknie podsumowania urządzenia Walkman

 • Jak przywrócić poprzednią wersję oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu Walkman

  Nie można przywrócić poprzedniej wersji oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu Walkman. Można tylko zainstalować najnowszą wersję.

  • Społeczność Sony

   Odwiedź portal naszej Społeczności i dziel się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami z innymi klientami Sony

  Wybierz system operacyjny.

  • Windows
  • Mac OS

  Niniejszy program do aktualizacji oprogramowania jest przeznaczony dla produktu wymienionego powyżej („produkt objęty uaktualnieniem”), którego właścicielem jest klient, i jest udostępniany jedynie pod warunkiem akceptacji umowy wymienionej poniżej. Wybierając „Akceptuję” i klikając „Pobierz”, użytkownik potwierdza akceptację warunków umowy. Proszę uważnie przeczytać warunki umowy przed rozpoczęciem pobierania.

 • • Ta usługa zapewnia oprogramowanie służące do aktualizacji oprogramowania sprzętowego aparatów COOLPIX W300 do wersji 1. 6. Przed przejściem dalej sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego aparatu. Nie ma konieczności pobierania ani instalacji tej aktualizacji, jeśli oprogramowanie sprzętowe wymienione powyżej już jest zainstalowane.
 • • Ta aktualizacja obejmuje wszystkie zmiany dokonane w poprzednich aktualizacjach.
 • • Przed przejściem dalej przeczytaj informacje poniżej.
 • WAŻNE:
 • • Ten pakiet zawiera dwie aktualizacje – jedną dla aparatu i jedną dla modułu GPS. Druga aktualizacja rozpocznie się po ponownym włączeniu aparatu po ukończeniu pierwszej aktualizacji. Jeśli oprogramowanie sprzętowe modułu GPS nie wymaga aktualizacji, instalacja zakończy się po pierwszej aktualizacji.
 • • Zdjęcia zapisane w pamięci wewnętrznej aparatu zostaną usunięte po zaktualizowaniu oprogramowania sprzętowego. Przed aktualizacją oprogramowania należy wykonać kopię zapasową zdjęć zapisanych w pamięci wewnętrznej aparatu. Instrukcje dotyczące kopiowania obrazów z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci znajdują się w instrukcji aparatu.
 • Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1. 6 w stosunku do wersji 1. 5
 • • Usunięto następujący problem:
 • - Kolejność wyświetlania zdjęć na liście miniatur SnapBridge Download pictures (Pobierz zdjęcia) ulegała czasami zmianie.
  Uwaga: zaktualizuj SnapBridge do wersji 2. 8. 3 lub nowszej.
 • Zmiany w stosunku do poprzednich wersji
  Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1. 5 w stosunku do wersji 1. 4
 • • Usunięto problem uniemożliwiający parowanie aparatu z urządzeniami z systemem iOS, na których uruchomiona była aplikacja SnapBridge w systemie iOS 14 i iPadOS 14.
 • Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1. 4 w stosunku do wersji 1. 3
 • • Naprawiono problem, który czasami powodował, że użytkownicy nie mogli włączyć aparatu, jeśli aparat przełączył się wcześniej w tryb uśpienia z włączoną rejestracją trasy. Włączenie aparatu po wyjęciu i ponownym włożeniu akumulatora kończyło wtedy rejestrację trasy. 3 w stosunku do wersji 1. 2
 • • Usunięto następujący problem:
 • - W zależności od stanu fotografowanego obiektu, aparat czasami stopniowo tracił ostrość podczas fotografowania poklatkowego, mimo tego że normalnie ostrość powinna zostać zablokowana przy pierwszym zdjęciu. 2 w stosunku do wersji 1. 1
 • • Ekran, gdy Macierz. strefa czas. lub Cel podróży jest wybrane w podmenu Ustawienia > Strefa czasowa i data > Strefa czasowa, przedstawia teraz tylko nazwy największych miast w aktualnie wybranej strefie czasowej. 1 w stosunku do wersji 1. 0
 • • Poprawiono dokładność danych o lokalizacji w pewnych miejscach (szczególnie w miejscach, gdzie dane o lokalizacji są uzupełniane danymi z satelitów QZSS „Michibiki”).
 • • Rozwiązano następujące problemy:
 • - Aparat czasami zawieszał się po włączeniu pod wodą.
 • - Wskaźnik danych o lokalizacji dla trybu aktywnego pokazywał sekundy w systemie dziesiętnym.
 • Wyświetlanie wersji oprogramowania sprzętowego aparatu
  1. Włącz aparat.
  2. Naciśnij przycisk MENU aparatu, aby wyświetlić menu.
  3. Naciśnij wybierak wielofunkcyjny w lewo, aby wyświetlić ikony menu, a następnie wyróżnij Ustawienia i naciśnij OK.
  4. Wyróżnij Wersja oprogramow. w menu Ustawienia i naciśnij OK, aby wyświetlić wersję oprogramowania sprzętowego aparatu.
  5. Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego aparatu.
  6. Wyłącz aparat.
  Opis produktu
  NazwaWersja 1. 6 oprogramowania sprzętowego COOLPIX W300
  Obsługiwane aparatyCOOLPIX W300Obsługiwane wersje oprogramowania sprzętowegoWersja 1. 0–1. 5Nazwa plikuF-W300-V16W. exeSystem operacyjny
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8. 1
 • Uwaga: wymagany jest czytnik kart lub komputer z wbudowanym gniazdem karty pamięci.
  Prawa autorskieNikon CorporationTyp archiwumSamowyodrębniające sięReprodukcjaNiedozwolona
  Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu
 • Utwórz folder na dysku twardym komputera i nadaj mu dowolną nazwę.
 • Pobierz F-W300-V16W. exe do folderu utworzonego w kroku 1.
 • Uruchom F-W300-V16W. exe, aby wyodrębnić oprogramowanie sprzętowe do podfolderu w nowym folderze. W wyniku tego powstanie struktura plików i folderów przedstawiona poniżej:
  W300Update- firmware (podfolder zawierający oprogramowanie sprzętowe)
  - firmware. bin (oprogramowanie sprzętowe aparatu znajdujące się wewnątrz folderu „firmware”)
  - gpsfirm. bin (oprogramowanie sprzętowe modułu GPS znajdujące się wewnątrz folderu „firmware”)

 • Przy pomocy gniazda kart lub czytnika kart skopiuj folder „firmware” na kartę pamięci sformatowaną uprzednio w aparacie.
  Uwaga: dopilnuj, aby skopiować folder „firmware” do głównego katalogu (najwyższego rzędu) na karcie pamięci. Aparat nie rozpozna nowego oprogramowania sprzętowego, jeśli plik zostanie umieszczony w folderze znajdującym się w katalogu głównym.
 • Po sprawdzeniu, czy przełącznik blokady zapisu karty pamięci („lock”) znajduje się w położeniu do „zapisu” (odblokowanym), włóż kartę pamięci do aparatu i włącz aparatu.
 • Wybierz Wersja oprogramow. w menu Ustawienia i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć uaktualnienie oprogramowania sprzętowego.
 • Gdy pojawi się komunikat informujący o zakończeniu aktualizacji, wyłącz aparat i włącz go ponownie. Następnie aktualizacja oprogramowania sprzętowego modułu GPS rozpocznie się automatycznie (jeśli aparat uruchomił się normalnie, oznacza to, że aktualizacja modułu GPS już została zakończona).
 • Gdy pojawi się komunikat informujący o zakończeniu drugiej aktualizacji, wyłącz aparat i wyjmij kartę pamięci. Zwróć uwagę, że druga aktualizacja potrwa dłużej od pierwszej.
 • Potwierdź, czy oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane do nowej wersji. Jeśli bieżąca wersja oprogramowania nie jest wersją 1. 6, powtórz aktualizację od kroku 1.
 • Uwaga: zalecamy wykonanie kopii zapasowej zdjęć zapisanych w pamięci wewnętrznej aparatu przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Skorzystaj z instrukcji obsługi aparatu, aby uzyskać instrukcje dotyczące kopiowania zdjęć z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.

  Uwaga: Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje lub informacje na temat sprzętu koniecznego do przeprowadzenia aktualizacji, pobierz następujący plik PDF:
  CPX_GPS_FirmUp_Win_Pl. pdf (PDF) (0, 27 MB)

  Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

  Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu COOLPIX w 5 prostych krokach

  F-W300-V16M. dmg
 • macOS Monterey w wersji 12
 • macOS Big Sur w wersji 11
 • macOS Catalina w wersji 10. 15
 • macOS Mojave w wersji 10. 14
 • macOS High Sierra w wersji 10. 13
 • macOS Sierra w wersji 10. 12
 • Pobierz F-W300-V16M. dmg.
 • Kliknij dwukrotnie ikonę F-W300-V16M. dmg, aby zamontować obraz dysku zawierający poniższy folder i plik:
  CPX_GPS_FirmUp_Mac_Pl. pdf (PDF) (0, 24 MB)

  Umowa licencyjna użytkownika końcowego

  • Pobierz

   F-W300-V16W. exe
   (Około 75. 05 MB)

   Pobierz

   F-W300-V16M. dmg
   (Około 82. 03 MB)

   Firmware Update

   • DDJ-FLX4 firmware for Mac

   • Версия

    1. 02

    ДАТА

    08. ноя. 2022

    Описание

    Эта программа является системной для вашего контроллера.
    Пожалуйста, обновите прошивку для улучшения работы устройства.

    Пожалуйста, прочитайте инструкцию по обновлению ПО для проверки текущей версии прошивки контроллера и ее обновления.

    Ver. 1. 02 Обновление 
    [ИСПРАВЛЕНО]

   • Были исправлены незначительные проблемы.

   Название файла:DDJ-FLX4_v102_MAC. zip
   Размер файла:1. 44 MB (1, 515, 520 bytes)

   Будет извлечен следующий файл.
   DDJ-FLX4_v102_MAC. dmg (1. 46 MB (1, 536, 000 bytes)

   DDJ-FLX4 firmware for Windows

   Название файла:DDJ-FLX4_v102_WIN. 26 MB (1, 327, 104 bytes)

   DDJ-FLX4_v102_WIN (4. 09 MB (4, 296, 704 bytes)

   Drivers

   DDJ-FLX4 driver

   Вам не нужно устанавливать этот драйвер.
   Стандартный аудиодрайвер Windows/mac OS будет установлен автоматически при подключении DDJ-FLX4 к Mac/PC USB кабелем.

   Обучающие материалы, инструкции и документы

   Найти все обучающие материалы, инструкции и документы для DDJ-FLX4.

   Информация о программах

   Найти всю информацию о программах для DDJ-FLX4.

   Сервисные центры

   Узнайте адрес ближайшего к вам сервисного центра

Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Frigidaire Frc150ff

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Frigidaire Frc150ff

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Frigidaire Frc150ff