Instrukcja ładowania Ge 1926a 1an

Instrukcja ładowania Ge 1926a 1an jest dokumentem, który opisuje wszystkie wymagania, konfiguracje i procedury dotyczące ładowania baterii w modelu GE 1926a 1an. Zawiera wszystkie potrzebne informacje, w tym instrukcje dotyczące ładowania, zakres napięć i prądów, jak również informacje o bezpieczeństwie. Instrukcja zawiera także informacje o dostępnych trybach ładowania, w tym pojedynczym lub podwójnym, w zależności od wymagań konkretnego modelu. Ważne jest, aby przestrzegać instrukcji ładowania, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne ładowanie i uniknąć uszkodzenia baterii.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja ładowania Ge 1926a 1an

Otwieranie gniazda ładowania

Gniazdo ładowania znajduje się po lewej stronie pojazdu Model Y pod klapką stanowiącą część zespołu tylnego światła. Zaparkuj Model Y, aby mieć pewność, że kabel ładujący łatwo sięgnie do portu ładowania.

Gdy pojazd Model Y będzie odblokowany (lub w zasięgu będzie uwierzytelniony telefon) i będzie włączone położenie postojowe, naciśnij i zwolnij przycisk na kablu ładowania Tesla, aby otworzyć klapkę gniazda ładowania.

Klapkę gniazda można także otworzyć dowolnym z poniższych sposobów:

 • Na ekranie dotykowym dotknij Sterowanie, a następnie dotknij ikony gniazda ładowania (ikona błyskawicy).
 • Na ekranie dotykowym przejdź do
 • Naciśnij dolną część klapki gniazda ładowania, kiedy Model Y jest odblokowany.
 • Przytrzymaj przez 1–2 sekundy przycisk tylnego bagażnika na kluczyku zdalnego sterowania (do nabycia osobno).
 • Klapkę gniazda ładowania można otworzyć za pomocą poleceń głosowych (patrz Polecenia głosowe). Używając poleceń głosowych, można też zamknąć klapkę gniazda ładowania, a także rozpocząć lub zakończyć ładowanie.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention

Uwaga

Poniższa ilustracja ma charakter poglądowy. W zależności od regionu rynku i daty produkcji gniazdo ładowania może wyglądać nieco inaczej.

Uwaga

Po otwarciu klapki włączane jest podświetlenie symbolu „T” firmy Tesla. Jeżeli w ciągu kilku minut po otwarciu do gniazda ładowania nie zostanie podłączony kabel, klapka zamknie się. W takim przypadku klapkę można otworzyć ponownie za pomocą ekranu dotykowego.

Uwaga

Przy bardzo niskich temperaturach i silnym oblodzeniu zatrzask gniazda ładowania może przymarznąć. Niektóre pojazdy są wyposażone w podgrzewacz gniazda ładowania, który uruchamia się, gdy włączysz funkcję ogrzewania tylnej szyby przy niskiej temperaturze otoczenia. Lód na zatrzasku gniazda ładowania można również roztopić, włączając funkcję przygotowania pojazdu za pomocą aplikacji mobilnej. Aby temu zapobiec, użyj ustawień funkcji Planowanie, dostępnej na ekranie ładowania oraz na ekranie klimatyzacji, w celu ustawienia czasu wyjazdu i włączenia funkcji przygotowania pojazdu (patrz Zaplanowane ładowanie i zaplanowany wyjazd).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation

UWAGA

Nie należy próbować otworzyć klapki na siłę.

Podłączanie

W razie potrzeby na ekranie dotykowym można ustawić limit ładunku oraz prąd ładowania (patrz Ustawienia ładowania).

Aby ładować pojazd w publicznej stacji ładowania, podłącz odpowiedni adapter do gniazda ładowania i połącz złącze ładowania stacji z adapterem. Dostępne są adaptery najpowszechniej stosowane na danym rynku. Niektóre rodzaje urządzeń do ładowania wymagają rozpoczynania i kończenia ładowania za pomocą znajdujących się na nich elementów sterujących.

Ładowarkę Mobile Connector należy najpierw podłączyć do źródła zasilania, a dopiero następnie do pojazdu Model Y.

Ustaw ładowarkę równo z gniazdem i dokładnie wsuń do gniazda. Po prawidłowym podłączeniu ładowarki ładowanie rozpocznie się automatycznie, gdy pojazd Model Y:

 • Włączy zatrzask przytrzymujący ładowarkę;
 • Włączy ustawienie postojowe (jeśli był włączony inny tryb);
 • W razie potrzeby schłodzi lub podgrzeje akumulator. Jeżeli akumulator wymaga schłodzenia lub podgrzania, ładowanie może się rozpocząć z zauważalnym opóźnieniem.
 • Uwaga

  Pojazd Model Y podłączony do źródła zasilania, który nie jest w trybie ładowania, pobiera energię z gniazda zasilania, a nie z akumulatora. Przykładowo, jeśli pojazd Model Y jest zaparkowany i podłączony do zasilania, kiedy kierowca używa ekranu dotykowego, pojazd Model Y pobiera energię z gniazdka ściennego zamiast z akumulatora. svg#tds-icon-status-warning">

  UWAGA

  Uderzenie w pojazd Model Y złączem kabla ładowania może spowodować uszkodzenie powłoki lakierniczej.

  Podświetlenie gniazda ładowania

  • BIAŁE (LUB BŁĘKITNE): Klapka gniazda ładowania jest otwarta. Model Y jest gotowy do rozpoczęcia ładowania, a złącze nie jest wsunięte do gniazda albo zatrzask gniazda jest zwolniony, a złącze jest gotowe do wyjęcia z gniazda.
  • NIEBIESKIE:Model Y wykrywa podłączone złącze.
  • NIEBIESKIE MIGAJĄCE:Model Y komunikuje się ze złączem. Pojazd Model Y przygotowuje się do ładowania lub ładowanie zostało zaplanowane na określoną godzinę.
  • ZIELONE MIGAJĄCE: Trwa ładowanie. Podświetlenie gniazda zaczyna migać wolniej, gdy akumulator pojazdu Model Y jest prawie całkowicie naładowany.
  • ZIELONE STAŁE: Ładowanie zostało zakończone.
  • POMARAŃCZOWE STAŁE: Złącze nie zostało prawidłowo podłączone. Ustaw je w odpowiednim położeniu względem gniazda i wsuń do końca.
  • POMARAŃCZOWE MIGAJĄCE:Model Y jest w trakcie ładowania prądem o zmniejszonym natężeniu (tylko ładowanie AC).
  • CZERWONE: Wykryto usterkę i ładowanie zostało przerwane. Na ekranie dotykowym jest wyświetlane ostrzeżenie.
  • Stan ładowania

   Stan ładowania wyświetla się na górze ekranu stanu pojazdu, gdy pokrywa gniazda ładowania jest otwarta.

   1. Pozostały czas: Szacowany czas pozostały do naładowania do ustawionego limitu (patrz Ustawienia ładowania).

    Uwaga

    Podczas ładowania do 100% pojazd może kontynuować ładowanie z niską mocą, gdy proces ładowania jest wyświetlany jako zakończony. Jest to oczekiwane działanie. Ponieważ energia dodana po przekroczeniu tego punktu jest niewielka, kontynuowanie ładowania nie jest zazwyczaj korzystne.

   2. Ładowanie: Aktualna moc ładowarki.
   3. Współczynnik ładowania: Maksymalne natężenie prądu dostępne przy użyciu dołączonego kabla ładującego.
   4. Przyrost zasięgu: Szacunkowy wzrost zasięgu jazdy osiągnięty podczas tej sesji ładowania.
   5. Dystans jazdy: W zależności od ustawień wyświetlany jest całkowity szacowany zasięg jazdy lub procentowy poziom energii. svg#tds-icon-status-info">

    Uwaga

    Aby zmienić ustawienia wyświetlania jednostek energii, wybierz.

   6. Stan ładowania: Wyświetlane są tu komunikaty o stanie ładowania (takie jak ładowanie przy użyciu ładowarki Supercharger, zaplanowane ładowanie) (patrz Zaplanowane ładowanie i zaplanowany wyjazd).

   W trakcie ładowania

   W trakcie ładowania podświetlenie gniazda (symbol „T” firmy Tesla) pulsuje na zielono, a na ekranie dotykowym wyświetlany jest stan procesu ładowania w czasie rzeczywistym. Zielone podświetlenie gniazda zaczyna pulsować wolniej, gdy akumulator jest prawie całkowicie naładowany. Po zakończeniu ładowania światło przestaje pulsować i świeci na zielono.

   Uwaga

   Jeżeli pojazd Model Y jest zblokowany, podświetlenie gniazda ładowania nie włącza się.

   Jeśli podczas ładowania podświetlenia gniazda zmieni kolor na czerwony, oznacza to wykrycie usterki. Na ekranie dotykowym jest wyświetlane ostrzeżenie z opisem tej usterki. Usterka może być wynikiem typowego zdarzenia, takiego jak przerwa w dostawie prądu. W przypadku przerwy w dostawie prądu ładowanie jest wznawiane automatycznie po przywróceniu zasilania. svg#tds-icon-status-info">

   Uwaga

   System termiczny może wytwarzać parę w pewnych warunkach;. Na przykład podczas ładowania na stacji Supercharger w niskiej temperaturze z przodu pojazdu może wydobywać się bezwonna para. Jest to normalne zjawisko, które nie jest powodem do niepokoju. svg#tds-icon-status-info">

   Uwaga

   Dźwięki towarzyszące ładowaniu to normalne zjawisko. Szczególnie, gdy natężenie prądu jest duże, sprężarka układu klimatyzacji i wentylator pracują, aby schłodzić akumulator. svg#tds-icon-status-info">

   Uwaga

   Ładowanie nie ma zasadniczo wpływu na wydajność działania układu klimatyzacji. W pewnych okolicznościach (np. przy ładowaniu z dużym prądem w wyjątkowo ciepły dzień) powietrze wychodzące z nawiewów może jednak być schłodzone słabiej niż powinno, a na ekranie dotykowym może pojawić się komunikat. Jest to normalne zjawisko, związane z dążeniem do utrzymania akumulatora w optymalnym zakresie temperatur, aby zapewnić jego trwałość i najwyższą wydajność. svg#tds-icon-status-warning-red">

   Ostrzeżenie

   Podczas ładowania nie wolno rozpylać cieczy z dużą siłą (np. z użyciem myjki ciśnieniowej) w kierunku gniazda. Może to być przyczyną poważnych obrażeń, usterki pojazdu i urządzeń do ładowania oraz innych strat materialnych.

   Kończenie ładowania

   Ładowanie można w każdej chwili przerwać, odłączając kabel lub wybierając na ekranie dotykowym opcję Zatrzymaj ładowanie. svg#tds-icon-status-info">

   Uwaga

   Kabel ładowania jest zabezpieczony przed nieuprawnionym odłączeniem za pomocą zatrzasku, który może zostać zwolniony, gdy pojazd Model Y zostanie odblokowany lub rozpozna uwierzytelniony telefon.

   Aby odłączyć kabel ładowania:

   1. Aby zwolnić zatrzask, naciśnij i przytrzymaj przycisk na uchwycie złącza. svg#tds-icon-status-info">

    Uwaga

    Możesz również zwolnić zatrzask, dotykając ikony błyskawicy na ekranie informacji o stanie pojazdu na wyświetlaczu dotykowym lub w aplikacji mobilnej albo naciskając i przytrzymując przycisk tylnego bagażnika na kluczyku zdalnego sterowania.

   2. Wyciągnij złącze z gniazda. Pokrywa portu ładowania zamknie się automatycznie.
   3. Aby odłączyć kabel ładujący podczas korzystania z adaptera w publicznej stacji ładowania:

    1. Odblokuj Model Y.
    2. Trzymając jedną ręką uchwyt publicznej stacji ładowania, a drugą adapter, naciśnij i przytrzymaj przycisk na uchwycie stacji ładowania, a następnie jednocześnie pociągnij i wyjmij uchwyt i adapter. svg#tds-icon-status-info">

     Uwaga

     Jeśli można oddzielić uchwyt stacji ładowania od adaptera i pozostawić adapter w pojeździe Model Y, odblokuj gniazdo ładowania za pomocą ekranu dotykowego.

    3. Aby oddzielić adapter od uchwytu stacji ładowania, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk na uchwycie stacji ładowania. svg#tds-icon-status-info">

     Uwaga

     Klapka gniazda ładowania zamknie się automatycznie po około 10 sekundach od wyciągnięcia złącza z gniazda. svg#tds-icon-status-warning">

     UWAGA

     Firma Tesla zdecydowanie zaleca, by pozostawiać pojazd Model Y podłączony, gdy nie jest używany. Dzięki temu akumulator utrzyma optymalny poziom naładowania. svg#tds-icon-status-warning">

     UWAGA

     Model Y nie wyłączy położenia postojowego, jeżeli gniazdo ładowania nie będzie w stanie wykryć, czy jest podłączony kabel ładowania. Aby kontynuować, upewnij się, że kabel ładowania jest odłączony, i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie dotykowym (patrz Położenie postojowe).

     Ustawienia ładowania

     Przejdź do ustawień ładowania, wybierając kolejno, gdy w pojeździe Model Y jest włączone położenie postojowe. Możesz także dotknąć ikony akumulatora na ekranie dotykowym, aby przejść do ustawień ładowania.

     1. Dystans jazdy: Wyświetla całkowity szacunkowy dostępny dystans jazdy.
     2. Ustawienie limitu: Ustaw limit ładowania, przeciągając strzałkę pod akumulatorem, aby wskazać żądany poziom ładowania. Wybrane ustawienie odnosi się do sesji ładowania rozpoczynanych bezpośrednio oraz zaplanowanych. svg#tds-icon-status-info">

      Uwaga

      W przypadku pojazdów z akumulatorami wysokiego napięcia LFP Tesla zaleca utrzymywanie poziomu naładowania na poziomie 100%, nawet na potrzeby codziennego użytkowania, a także pełne ładowanie pojazdu do poziomu 100% co najmniej raz w tygodniu. Aby sprawdzić, czy pojazd jest wyposażony w akumulator LFP, wybierz kolejno. Jeśli pojazd ma akumulator wysokiego napięcia LFP, na liście będzie widoczna pozycja „Typ akumulatora wysokiego napięcia: litowo-żelazowo-fosforanowy”. W przeciwnym razie na liście nie będzie podanego typu akumulatora wysokiego napięcia. Patrz Akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe, aby uzyskać więcej informacji.

      Uwaga

      Na ekranie część obrazu akumulatora może mieć kolor niebieski. Oznacza to, że niewielka część energii zmagazynowanej w akumulatorze jest niedostępna z powodu jego niskiej temperatury. Niebieski kolor zniknie, gdy akumulator rozgrzeje się.

     3. Możesz dalej dostosować ustawienia ładowania:

      • Otwieranie gniazda ładowania, odblokowywanie gniazda ładowania i zatrzymywanie ładowania: Gdy pojazd nie jest ładowany, dotknij Otwórz gniazdo ład. lub Odblokuj gniazdo ład. , aby otworzyć gniazdo ładowania lub odblokować kabel ładowania w gnieździe ładowania. Możesz też nacisnąć ikonę błyskawicy w pobliżu gniazda ładowania na ekranie informacji o stanie pojazdu. Po zakończeniu ładowania użyj opcji Zatrzymaj ładowanie.
      • Prąd ładowania w tej lokalizacji: Ustawienie prądu ładowania automatycznie przyjmuje wartość największego prądu, jaki jest dostępny za pośrednictwem podłączonego kabla ładowania, chyba że zostało ono wcześniej obniżone. Ustawienie prądu można zmienić przyciskami - i + (obniżenie wartości prądu może być przydatne, na przykład gdy zachodzi obawa o możliwość przeciążenia instalacji domowej, z której korzystają także inne urządzenia). Nie ma możliwość ustawienia wartości prądu ładowania, która przewyższa maksymalną wartość prądu zapewnianą przez podłączony kabel ładowania. Przy zmianie wartości prądu pojazd Model Y zapamiętuje lokalizację. Przy kolejnym ładowaniu pojazdu w tym samym miejscu nie ma już potrzeby wprowadzania zmian.
      • Harmonogram: W zależności od ustawienia wybranego po dotknięciu opcji Przełącz na zaplanowany wyjazd / zaplanowane ładowanie pokaże się ustalona godzina wyjazdu, na którą pojazd powinien zostać wstępnie przygotowany do jazdy i/lub naładowany, lub zaplanowany czas rozpoczęcia ładowania (patrz Zaplanowane ładowanie i zaplanowany wyjazd).
      • Ładowanie przy użyciu ładowarki Supercharger: Pokazuje opłaty za korzystanie z ładowarki Supercharger, lokalizacja, czas rozpoczęcia ładowania i szacunkowy koszt sesji (patrz Opłaty za korzystanie z ładowarek Supercharger oraz opłaty za bezczynność). svg#tds-icon-status-info">

       Uwaga

       Jeżeli kierowca nie korzysta z funkcji planowania trasy, może być zastosowane ograniczenie, które pozwala naładować akumulator tylko w 80%, co ma na celu zmniejszenie kolejek na stacjach mających ładowarki Supercharger (zależnie od dostępności na rynku użytkownika). com/ownersmanual/modely/pl_pl/GUID-01F1A582-99D1-4933-B5FB-B2F0203FFE6F. html#CONCEPT_DRR_FPP_KR">Planowanie trasy).

      • Zaplanowane ładowanie i zaplanowany wyjazd

       Możesz przełączać się między zaplanowanym wyjazdem a zaplanowanym ładowaniem, wybierając kolejno, gdy pojazd Model Y znajduje się w trybie postojowym. svg#tds-icon-status-info">

       Uwaga

       Ustawienia funkcji Zaplanowane ładowanie / Zaplanowany wyjazd są również dostępne na ekranie sterowania klimatyzacją i w aplikacji mobilnej Tesla.

       Funkcja Zaplanowane ładowanie pozwala ustalić czas rozpoczęcia ładowania pojazdu, a Zaplanowany wyjazd — ładowanie poza szczytem umożliwia ustawienie czasu zakończenia ładowania.

       Funkcji Zaplanowane ładowanie można używać wraz z funkcją Zaplanowany wyjazd Przygotowanie pojazdu, ale nie z funkcją Zaplanowany wyjazd Ładowanie poza szczytem.

       Ustawienia funkcji Zaplanowane ładowanie / Zaplanowany wyjazd są automatycznie zapisywane dla każdej lokalizacji. svg#tds-icon-status-info">

       Uwaga

       Jeżeli pojazd Model Y zostanie podłączony do sieci przy wyłączonych funkcjach Ładowanie poza szczytem i Zaplanowane ładowanie, ładowanie pojazdu rozpocznie się natychmiast.

       Korzystanie z planowanego ładowania

       Funkcja Zaplanowane ładowanie służy do określenia godziny, o której użytkownik pojazdu Model Y życzy sobie rozpoczęcia ładowania każdego dnia.

       Po wybraniu opcji Zaplanowane ładowanie włącz funkcję ustawiania godziny rozpoczęcia ładowania każdego dnia. svg#tds-icon-status-info">

       Uwaga

       Funkcja Zaplanowane ładowanie natychmiastowo rozpoczyna ładowanie, jeśli pojazd Model Y zostanie podłączony do 6 godzin po zaplanowanym czasie rozpoczęcia ładowania. Jeżeli podłączenie pojazdu Model Y nastąpi zbyt późno (po 6 godzinach od zaplanowanego czasu rozpoczęcia ładowania), ładowanie rozpocznie się dopiero następnego dnia, o zaplanowanej godzinie.

       Korzystanie z funkcji zaplanowanego wyjazdu

       Funkcja Zaplanowany wyjazd służy do ustawienia godziny, na którą każdego dnia pojazd Model Y ma być gotowy do jazdy. Pojazd automatycznie wylicza odpowiedni czas rozpoczęcia przygotowywania i/lub ładowania. Umożliwia to ukończenie ładowania i/lub przygotowanie termiczne kabiny i akumulatora przed porą wyjazdu.

       Przy wyświetlonej funkcji Zaplanowany wyjazd dotknij opcji Planowanie, aby ustawić godzinę, na którą pojazd Model Y ma być przygotowany każdego dnia do jazdy. Ustaw konkretną godzinę i dotknij opcji Ustawienia, aby włączyć jedną z poniższych funkcji wyjazdu lub obie. Po podłączeniu pojazdu do sieci przy aktywnej funkcji Ładowanie poza szczytem pojazd przez krótki czas pobiera moc (możliwy odgłos tykania), aby wyliczyć odpowiedni czas rozpoczęcia ładowania.

       Po wybraniu żądanych ustawień dotknij opcji Ustaw. Na ekranie dotykowym wyświetlana jest godzina zaplanowanego wyjazdu.

       • Funkcja Przygotowanie pojazdu nagrzewa akumulator w celu zapewnienia lepszych osiągów i komfortowej temperatury w kabinie w momencie zaplanowanego wyjazdu. svg#tds-icon-status-info">

        Uwaga

        Gdy pojazd Model Y nie jest podłączony do sieci, funkcja przygotowania pojazdu działa wyłącznie przy poziomie naładowania akumulatora powyżej 20%.

       • Funkcja Ładowanie poza szczytem opóźnia ładowanie i automatycznie rozpoczyna je w momencie umożliwiającym jego zakończenie przed czasem zaplanowanego wyjazdu, jednocześnie ładując akumulator poza godzinami szczytu, aby obniżyć koszty energii. Dotknij opcji Zmień godziny poza szczytem, aby dostosować ramy czasowe do taryf. svg#tds-icon-status-info">

        Uwaga

        Wybranie funkcji Ładowanie poza szczytem może obniżyć koszty energii nawet w regionach, gdzie nie obowiązują taryfy za pobór energii poza godzinami szczytu. Na przykład jeżeli ładowanie rozpocznie się zaraz po podłączeniu pojazdu, może zakończyć się znacznie szybciej. Akumulator może zdążyć ostygnąć do temperatury otoczenia przed wyjazdem, więc w celu jego rozgrzania konieczne będzie użycie energii. W związku z tym, w celu obniżenia zużycia energii, zalecamy dostosowanie ram czasowych dla funkcji ładowania poza szczytem do czasu wyjazdu, nawet jeżeli w danym regionie nie ma taryf za pobór energii poza godzinami szczytu. svg#tds-icon-status-info">

        Uwaga

        Jeśli nie pozostało wystarczająco dużo czasu na osiągnięcie ustawionego limitu ładowania, ładowanie rozpoczyna się natychmiast, aby pojazd został naładowany w jak największym stopniu. svg#tds-icon-status-info">

        Uwaga

        Po rozpoczęciu ładowania, jeżeli nie pozostało wystarczająco dużo czasu na zakończenie ładowania poza godzinami szczytu, ładowanie jest kontynuowane do momentu osiągnięcia ustawionego limitu ładowania.

       • Możesz skonfigurować funkcje Przygotowanie pojazdu oraz Ładowanie poza szczytem tak, aby działały tylko w dni powszednie.

        Opłaty za korzystanie z ładowarek Supercharger oraz opłaty za bezczynność

        Podczas korzystania z ładowarki Tesla Supercharger u dołu ekranu ładowania pojawiają się informacje dotyczące sesji ładowania. Informacje obejmują lokalizację, czas rozpoczęcia ładowania i szacunkowy koszt sesji. Po zakończeniu sesji ładowania w trybie supercharging i przed rozpoczęciem kolejnej podawany jest szacowany koszt zakończonej sesji. svg#tds-icon-status-info">

        Uwaga

        Szacowany koszt może się różnić od ostatecznego kosztu ładowania w trybie supercharging. Ostateczne koszty sesji ładowania w trybie supercharging są dostępne na Twoim koncie Tesla.

        Korzystanie z ładowarek Tesla Supercharger podlega opłacie za bezczynność. Wprowadzono je, by kierowcy nie zapominali o zwolnieniu miejsca przy ładowarkach, gdy sesja ładowania dobiegnie końca. Opłaty za bezczynność obowiązują tylko wtedy, gdy na danej stacji zajęta jest przynajmniej połowa ładowarek Supercharger. Aplikacja mobilna Tesla powiadamia użytkownika, gdy ładowanie jest prawie zakończone i gdy zostanie zakończone. Użytkownik otrzymuje powiadomienia także w przypadku naliczenia opłat za bezczynność. Jeżeli kierowca zwolni miejsce przy ładowarce w ciągu pięciu minut od zakończenia ładowania, opłaty za bezczynność są anulowane.

        Aby sprawdzić wysokość opłat i zobaczyć dokładne informacje o swoich sesjach ładowania z użyciem ładowarek Supercharger, zaloguj się na konto Tesla. Pozwala ono także wybrać metodę płatności oraz uregulować należności. Po zapisaniu metody płatności należności są automatycznie pobierane z konta użytkownika.

        Ręczne odłączanie kabla ładowania

        Jeśli zwykłe metody odłączania kabla ładowania od gniazda ładowania (przy użyciu przycisku zwalniania nas uchwycie, ekranu dotykowego lub aplikacji mobilnej) nie działają, spróbuj nacisnąć i przytrzymać przycisk tylnego bagażnika na kluczyku zdalnego sterowania (do nabycia osobno) (zależnie od wyposażenia) przez 1–2 sekundy. Jeśli nadal się nie udaje odłączyć, starannie wykonaj następujące czynności:

        1. Sprawdź, czy pojazd Model Y nie jest w trakcie aktywnego ładowania (na ekranie dotykowym jest wtedy widoczny ekran ładowania). W razie konieczności użyj opcji Zatrzymaj ładowanie.
        2. Otwórz tylny bagażnik.
        3. Pociągnij w dół linkę zwalniającą gniazda ładowania, aby otworzyć zatrzask przytrzymujący kabel. svg#tds-icon-status-warning-red">

         Ostrzeżenie

         Nie należy ciągnąć za linkę zwalniającą jednocześnie z próbą odłączania kabla od gniazda ładowania. Zawsze należy w pierwszej kolejności pociągnąć za linkę zwalniającą, a dopiero w następnej kolejności próbować odłączyć kabel ładowania. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem i poważnych obrażeń.

         Uwaga

         Linka może być zagłębiona w łączeniu paneli tapicerki.

        4. Wyciągnij kabel ładowania z gniazda. svg#tds-icon-status-warning">

         UWAGA

         Z linki zwalniającej należy korzystać wyłącznie w sytuacjach, gdy nie jest możliwe zwolnienie kabla ładowania w zwykły sposób. Częste używanie może powodować uszkodzenie linki zwalniającej i urządzeń do ładowania. svg#tds-icon-status-warning-red">

         Ostrzeżenie

         Nie korzystaj z tej procedury, gdy trwa ładowanie akumulatora lub gdy są odsłonięte pomarańczowe przewody wysokiego napięcia. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem i poważnych obrażeń, a także uszkodzenia pojazdu. Jeżeli nie masz pewności, że potrafisz bezpiecznie wykonać całą procedurę, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05
4. Numer seryjny

Instrukcja ładowania Ge 1926a 1an

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja ładowania Ge 1926a 1an

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja ładowania Ge 1926a 1an