Deklaracja zgodności Hitachi 36fx48b Cz85

Deklaracja zgodności Hitachi 36fx48b Cz85 jest dokumentem wydanym przez Hitachi w celu potwierdzenia, że produkt spełnia określone standardy bezpieczeństwa i jakości. Dokument ten został opracowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą zgodności elektrycznych, elektronicznych i zestawów urządzeń elektrycznych. Deklaracja zgodności Hitachi 36fx48b Cz85 potwierdza, że produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa, jakości i zgodności z dyrektywą Unii Europejskiej. Potwierdza również, że produkt jest w pełni zgodny z wymaganiami dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej wyrobów medycznych oraz wymaganiami dotyczącymi ekologicznego korzystania z produktu.

Ostatnia aktualizacja: Deklaracja zgodności Hitachi 36fx48b Cz85

 • kasa
 • taponeffos
 • Bezprzewodowe urządzenia przenośne

 • Urządzenia bezprzewodowe Pharos

 • Urządzenia do monitoringu VIGI

 • Wprowadź w poniższym oknie model urządzenia, aby pobrać jego Deklarację zgodności UE.

  ModelWersjaRozmiar plikuDo pobrania

  Brak wyników. Zmień hasło wyszukiwania.

  z Russia?

  Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.

  Podczas audytu wydano nam polecenie sporządzenia deklaracji zgodności dla maszyn zakupionych i użytkowanych przed dniem 1 maja 2004 r. Dla wszystkich maszyn istnieją dokumenty, według których maszyny dostosowano do wymagań minimalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228).
  Czy audytor miał rację?

  Jeśli użytkowane maszyny zakupione przed 1 maja 2004 r. nie były modyfikowane, a są wyposażone w dokumenty, według których dostosowano wszystkie maszyny do wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm. ) polecenie audytora nie ma podstawy prawnej.
  Deklaracja zgodności to oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami. Wystawienie deklaracji poprzedza pewna procedura, którą wykonuje producent, a mianowicie:
  1)stwierdzenie, czy wyrób podlega dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn (Dz. Urz. UE L 157 z 9. 06. 2006, str. 24 z późn. ) - dalej dyrektywa 2006/42/WE;
  2)stwierdzenie, czy wyrób spełnia zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywie 2006/42/WE;
  3)identyfikacja odpowiednich dla danego wyrobu europejskich norm zharmonizowanych i zapoznanie się z ich treścią;
  4)wypełnienie procedury oceny zgodności przewidzianej dla danego wyrobu;
  5)przygotowanie dokumentacji technicznej zawierającej elementy wymagane przez daną dyrektywę/dyrektywy;
  6)sporządzenie i podpisanie deklaracji zgodności;
  7)umieszczenie na wyrobie oznakowania CE.
  Wyjątek dotyczy sytuacji, kiedy to pracodawca staje się producentem maszyny. Jeżeli podczas naprawy (serwisowej lub innej) maszyna zostaje poddana istotnym zmianom w celu zmodyfikowania jej oryginalnej charakterystyki technicznej lub rozszerzenia jej przeznaczenia o nowe użytkowe funkcje, taka maszyna po oddaniu jej do użytku może być traktowana jako tzw. nowa maszyna. Decyzja o modernizacji maszyny powinna być podejmowana przez pracodawców każdorazowo z uwzględnieniem istotnych parametrów dokonanych zmian. Jeśli zmodyfikowana maszyna uznana zostanie za nowy wyrób, i jako taka ma być wprowadzona do obrotu lub/i oddana do użytku, powinna spełniać zasadnicze wymagania wynikające z dyrektywy 2006/42/WE i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. Oznacza to, że dokonujący modernizacji maszyny jednocześnie zobowiązuje się do wystawienia dla tej maszyny deklaracji zgodności, oznakowania jej znakiem CE oraz opracowania instrukcji obsługi.
  Przepisy dotyczące pracodawców ujęte są w dyrektywach socjalnych (społecznych), określających minimalne wymagania bhp, jakie powinni oni zapewnić pracownikom podczas pracy. Do podstawowych dyrektyw społecznych należy dyrektywa Rady nr 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz. WE L 183 z 29. 1989, str. 1 z późn. ) - dalej dyrektywa 89/391/EWG i wydane na podstawie art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG dyrektywy szczegółowe, m. in. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy.
  Roman Majer

  Wybierz swoje urządzenieaby lepiej dobrać część

  Wybierz swoje urządzenie, aby dobrać części

  Poniżej zestawiono części oryginalne, jak i fabryczne odpowiedniki do modelu 36FX48B/CZ85 telewizorów Hitachi. Możesz wspomóc się filtrami znajdującymi się po lewej stronie by szybciej znaleźć właściwą część. Jeżeli nie wiesz jak prawidłowo pielęgnować sprzęt AGD na naszym serwisie Baza Porad poznasz kilka przydatnych trików. W razie awarii sprzętu AGD warto obejrzeć filmiki na naszym kanale YouTube, gdzie pokazujemy wiele rozwiązań. Zaufaj nam!

  Rodzaj: Telewizor
  Producent: Hitachi

  Model: 36FX48B/CZ85

  mechanika: M7LXU2

  Zdaje się że nie mamy tego czego szukasz

  Spróbuj zmienić kategorię lub zakres filtrów

  Deklaracja zgodności Hitachi 36fx48b Cz85

  Bezpośredni link do pobrania Deklaracja zgodności Hitachi 36fx48b Cz85

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Deklaracja zgodności Hitachi 36fx48b Cz85